TELEFON DLA KOBIET DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY

Телефон для жінок, які зазнають насильства

CZYNNY PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK
OD 11.00 DO 19.00

Активний з понеділка по п’ятницю з 14:00 до 19:00

Szukaj
Close this search box.

Zakopane nie ma programu antyprzemocowego. Feminoteka interweniuje

Fundacja Feminoteka jest zaniepokojona faktem, że mimo kilkuletniego już braku antyprzemocowego programu w gminie Zakopane, instytucje państwowe odpowiedzialne za nadzorowanie realizacji zadań zapisanych w Ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie  – Prezes Rady Ministrów, Wojewoda, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – nic z tym nie robią. Dlatego zwróciłyśmy się z prośbą o interwencję w tej sprawie do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Pełnomocniczki Rządu ds. Równego Traktowania.

W 2010 r. w Ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie wprowadzono wyraźnie określony obowiązek gminy, powiatu i samorządu wojewódzkiego do opracowania i realizacji programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Każda gmina, każdy powiat i każdy samorząd województwa powinien ustanowić – w postaci uchwały swojego organu uchwałodawczego – program antyprzemocowy. Do zadań gminy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie należy w szczególności (zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy): tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a w tym: opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie, prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie, zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia, a także tworzenie zespołów interdyscyplinarnych. Realizacja wszystkich zadań określonych w art. 6 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, a zatem także zadania polegającego na opracowaniu i realizacji programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, ma charakter obligatoryjny.

Tymczasem Urząd Miasta Zakopane od dwóch lat nie wywiązuje się z tego obowiązku. Jak czytamy w lokalnych mediach „Ostatnie dwa lata to osiem prób uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Zakopanego na lata 2014-2016”.

Zwracamy uwagę, że przemoc w rodzinie, w tym przemoc wobec kobiet, jest poważnym problemem społecznym. Każdego roku, wg szacunków, przemocy doświadcza ok. 700 tys. kobiet. Rola samorządów w przeciwdziałaniu i zwalczaniu tego zjawiska jest nieoceniona, ponieważ, zgodnie z zasadą subsydiarności (pomocniczości), najbardziej skuteczna pomoc jest wtedy, gdy udzielana jest najbliżej miejsca zamieszkania osób dotkniętych problemem. Tak więc samorządowe programy antyprzemocowe mogą być jednym z niezwykle istotnych narzędzi przeciwdziałania i zwalczania przemocy w rodzinie w tym przemocy wobec kobiet. Skutki przemocy w rodzinie ponosi nie tylko jej ofiara, lecz całe społeczeństwo. Osoby doświadczające przemocy nie mogą w pełni uczestniczyć w życiu społecznym, przemoc ma także olbrzymi wpływ na ich życie zawodowe, zdrowie fizyczne i psychiczne. Przemoc w rodzinie, w tym wobec kobiet, wpływa niekorzystnie na zdrowie i samopoczucie także innych członków rodziny, którzy są świadkami przemocy, w szczególności dzieci. W końcu przemoc w rodzinie wiąże się z poważnymi kosztami wynikającymi z problemów zdrowotnych ofiar przemocy, które często ponoszone są przez samorząd.

Fundacja Feminoteka, od lat działająca w obszarze przeciwdziałania przemocy wobec kobiet, jest zaniepokojona faktem, że mimo kilkuletniego już braku antyprzemocowego programu w gminie Zakopane, instytucje państwowe odpowiedzialne za nadzorowanie realizacji zadań zapisanych w Ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Prezes Rady Ministrów, Wojewoda, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej) nic z tym nie robią. Będziemy wdzięczne za informacje, jakie kroki w tej sprawie zostały podjęte lub czy będą podjęte przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Przeczytaj: Siedem prób wprowadzenia programu antyprzemocowego w Zakopanem

 

superfemka 1 procent