TELEFON DLA KOBIET DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY

Телефон для жінок, які зазнають насильства

CZYNNY PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK
OD 11.00 DO 19.00

Активний з понеділка по п’ятницю з 14:00 до 19:00

Szukaj
Close this search box.

Wałbrzych wobec przemocy – relacja z debaty

7 kwietnia 2016 r. w Ratuszu Miejskim w Wałbrzychu w ramach projektu „Antyprzemocowa Sieć Kobiet” odbyła się debata pt. „Wałbrzych wobec przemocy”. Honorowy patronat nad nią objęli: prezydent Wałbrzycha – Roman Szełemej i przewodnicząca Rady Miasta – Maria Romańska, którzy także uczestniczyli w debacie. Fundację Feminoteka  – organizację realizującą projekt – reprezentowała prezeska Joanna Piotrowska oraz partnerki projektu Elżbieta Polewska i Barbara Żurakowska z fundacji „Kobiety zmieniają świat”.

Celem spotkania było omówienie tematu osób i rodzin dotkniętych przemocą, ze szczególnym uwzględnieniem przemocy wobec kobiet, które są najczęstszymi ofiarami przemocy. Podczas spotkania wyznaczane były kierunki i formy współpracy między instytucjami wchodzącymi w skład systemu zajmującego się tym problemem. Dodatkowo w ramach spotkania przedstawiony został raport „Monitoring lokalnych programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie z perspektywy płci” przygotowany na podstawie monitoringu przeprowadzonego przez fundację Feminoteka wraz z 15 innymi organizacjami i grupami z całej Polski.

W debacie uczestniczylitakże przedstawiciele policji, straży miejskiej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia i i Interwencji Kryzysowej w Wałbrzychu, kierowniczka Zespołów Kuratorów Sądowych, przedstawiciele środowiska oświaty i zdrowia, radni Rady Miasta, przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego, doradca prezydenta ds. bezpieczeństwa, oraz członkinie Dolnośląskiego Kongresu Kobiet. Łącznie w debacie udział wzięło 40 osób.

We wnioskach z debaty podkreślano konieczność większej integracji środowisk odpowiedzialnych za realizację programu antyprzemocowego i ich większego udziału w projektowaniu programu. Dyskutanci podkreślali fakt niewystarczającej ilości środków finansowych na realizację zadań wynikających z przyjętego przez Radę Miasta programu.  Sugerowano potrzebę zmian w formularzu Niebieskiej Karty (policja i służba zdrowia). Postulowano wprowadzenie zmian w sposobie finansowania SOWiIK tak, aby środki na jego działalność wpływały w styczniu a nie w marcu. Wiele uwagi poświęcono przemocy w środowisku dzieci i młodzieży uznając, że w najbliższym czasie  podejmowane działania w tym obszarze powinny stać się priorytetem. Ponadto wnioskowano o konieczności zmiany statusu członków Zespołu Interdyscyplinarnego i społecznych kuratorów sądowych na rzecz odpłatności za ich pracę.

Podczas debaty złożono  deklarację modyfikacji przyjętego na lata 2016-2020  lokalnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i skorzystanie z sugestii płynący z raportu monitoringu lokalnych programów antyprzemocowych  przygotowanego w ramach projektu Antyprzemocowa Sieć Kobiet. Osoby uczestniczące w spotkaniu podkreślały potrzebę kontynuowania spotkań na temat przemocy rozpoczęte debatą.

Wszystkie lokalne stacje telewizyjne, radiowe i lokalne gazety nadały obszerne relacje z debaty. Uzyskała ona wysoką ocenę władz miasta i osób uczestniczących, szczególnie że była to po raz pierwszy organizowana w mieście debata dotycząca przemocy.

Relacje w mediach:

Konferencja „Wałbrzych wobec przemocy”  (Portal Wlabrzyszek.com)

Programy antyprzemocowe są tylko na papierze (Region Fakty)

 

Debata odbyła się w ramach projektu „Antyprzemocowa Sieć Kobiet” realizowanego był przez fundację Feminoteka w partnerstwie z 15 organizacjami i grupami z całej Polski w ramach Programu „Obywatele dla Demokracji” przy wsparciu finansowym Funduszy EOG.

banernorweskie_batory

Udostępnij

Ostatnie wpisy

Nie obwiniaj! Wspieraj

Dlaczego się tak ubrałaś? Dlaczego wracałaś sama? Dlaczego piłaś alkohol? Dlaczego nikomu nie powiedziałaś? Czemu się nie broniłaś? Chcesz mu zniszczyć życie? Te pytania to