Warszawa: Warsztaty równościowe dla ngos

Pro Humanum – Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zaprasza warsztaty „Równe traktowanie w działaniach warszawskich NGO” Celem warsztatu  jest zwiększanie świadomości i podniesienie wiedzy w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji, jej skutków oraz sytuacji […]


Fundacja Autonomia wygrała z MRPiPS!

Umorzono postępowanie rzekomego wykorzystania dotacji przyznanej Fundacji Autonomia niezgodnie z przeznaczeniem – poinformowała fundacja. „Z jednej strony – powinnyśmy się cieszyć – Autonomia nie jest już zobowiązana do zwrotu części wykorzystanych […]


1 3 4 5 6 7 69