Gender w podręcznikach. Skrót raportu

Gender w podręcznikach. Skrót raportu Celem projektu badawczego „Gender w podręcznikach” była rekonstrukcja i krytyczna analiza zawartości polskich podręczników oraz treści podstaw programowych pod kątem prezentowanych i promowanych w nich […]

Read more
1 2 3 4 5 10