TELEFON DLA KOBIET DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY

Телефон для жінок, які зазнають насильства

CZYNNY PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK
OD 11.00 DO 19.00

Активний з понеділка по п’ятницю з 14:00 до 19:00

Szukaj
Close this search box.

Kto działa w Antyprzemocowej Sieci Kobiet

ask_logoAntyprzemocowa Sieć Kobiet (ASK) to inicjatywa kilkudziesięciu kobiet z całej Polski, organizatorek ogólnoświatowej akcji One Billion Rising (OBR)/ Nazywam się Miliard Poland, która w Polsce i na świecie organizowana jest od 2013 roku.

W 2014 roku spotkałyśmy się w Feminotece, by podsumować nasze działania i zastanowić się co dalej zrobić z energią, która pojawiła się podczas organizowania OBR. Byłyśmy jednomyślne – chcemy stać się antyprzemocowymi ekspertkami i lokalnie działać przeciwko przemocy wobec kobiet. Tak narodził się pomysł na ASK, stwierdziłyśmy bowiem, że właśnie we wspólnym działaniu jest nasza siła. No i poszłyśmy za ciosem – złożyłyśmy projekt na grant do programu „Obywatele dla Demokracji” finansowanego z funduszy EOG i otrzymałyśmy dofinansowanie!

Ale, jak to w życiu, po drodze zdarzają się rzeczy nieprzewidziane w projekcie, a wymagające reakcji. Tak stało się w przypadku Pani Aleksandry, tłumaczki, brutalnie zgwałconej przez ratowników medycznych podczas wyjazdu służbowego, której nie pomogły instytucje do tego zobowiązane, a gwałciciele dostali wyroki w zawieszeniu. Podjęłyśmy decyzję, że reagujemy. Przygotowałyśmy petycję i zorganizowałyśmy akcję protestacyjną w Elblągu, na którą przyjechało ponad 100 osób (tu relacja z akcji). Potem ruszyłyśmy do Drewnowa, małej wsi na północy Polski, gdzie mąż, który dostał karę w zawieszeniu za przemoc domową, zamordował swoją żonę. O akcji piszemy tutaj.

Zorganizowałyśmy tę akcję, bo ASK powstała m.in. właśnie po to, by w sytuacji, kiedy kobiety doznające przemocy nie otrzymują należnego wsparcia i pomocy, reagować lokalnie, tam gdzie nie zadziałały instytucje. Naszym marzeniem jest opleść antyprzemocową siecią całą Polskę.

Jeśli twoja grupa lub organizacja chce działać razem z nami – zapraszamy do przyłączenia się do Sieci!

Jak można to zrobić?

1. Przeczytaj STATUT ANTYPRZEMOCOWEJ SIECI KOBIET

2. Jeśli spełniasz wymogi zawarte w statucie, na adres [email protected] wyślij prośbę o dołączenie do Sieci wraz z rekomendacjami.

3. Decyzję o przyłączeniu nowej grupy lub/i organizacji do ASK podejmują wszystkie członkinie w ciągu tygodnia od przesłania zgłoszenia, o czym poinformujemy drogą mailową.

Działaniem ASK koordynuje Fundacja Feminoteka. Poniżej przedstawiamy organizacje, które dołączyły do Sieci:

IIask

 1. BIAŁYSTOK: Podlaskie Stowarzyszenie Właścicielek Firm Klub Kobiet Biznesu działa od2004 roku. Jest organizacją skupiającą właścicielki firm, współwłaścicielki, kobiety zarządzające działami gospodarki bądź zasobami ludzkimi. Pasją tych kobiet jest przedsiębiorczość, rozwój zawodowy, osobisty oraz działania na rzecz środowiska lokalnego, ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz kobiet. Celem Stowarzyszenia jest integracja środowiska kobiet, wspieranie wszelkiej aktywności kobiet w biznesie, życiu publicznym, społecznym i prywatnym a także prowadzenie działań edukacyjnych wśród młodzieży promujących przedsiębiorczość, uczenie postaw zwalczających wszelkie objawy przemocy wśród kobiet.
 2. BIELSKO-BIAŁA: Fundacja Pozytywnych Zmian organizacja antyprzemocowa i strażnicza, która powstała w 2012 roku w Bielsku-Białej z inicjatywy Anny Chęć i Aliny Kuli. Celem Fundacji jest budowa społeczeństwa obywatelskiego wolnego od przemocy, opartego na równości kobiet i mężczyzn. Najważniejszymi wartościami Fundacji są równość, różnorodność i szacunek. pozytywnezmiany.org
 3. BYDGOSZCZ: Nieformalna Grupa Inicjatywna z Bydgoszczy zawiązała się w 2013 r. po happeningu, który odbył się w ramach akcji One Billion Rising. Działamy na rzecz równości kobiet i mężczyzn, przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na różne przesłanki oraz praw człowieka. Organizujemy debaty, warsztaty, festiwale i happeningi oraz wspieramy inne wydarzenia promujące wyżej wymienione idee.
 4. GŁOGÓW: Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA w Głogowie od 17 lat zajmuje się pomocom dzieciom i młodzieży oraz ich rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, doświadczającym przemocy. Główne działania prowadzone w codziennej pracy to: interwencja, profilaktyka, terapia ofiar przemocy, dzieci krzywdzonych oraz organizowanie kampanii społecznych z tego zakresu. W Stowarzyszeniu funkcjonuje bezpłatna pomoc prawna, psychologiczna i pedagogiczna. Zespół tworzą wykwalifikowani psycholodzy, terapeuci, prawnicy, pedagodzy, socjoterapeuci. Stowarzyszenie również prowadzi szeroką rozwiniętą działalność edukacyjną dla dzieci, młodzieży, rodziców oraz grup zawodowych głównie z zakresu przeciwdziałania przemocy, edukacji o prawach człowieka i prawach dziecka czy mowie nienawiści. Od 2014 roku Stowarzyszenie organizuje akcję One Billion Rising w Głogowie.
 5. KONIN: Stowarzyszenie Koniński Kongres Kobiet działa od 2013 roku. Zorganizowałyśmy 3 Konińskie Kongresy Kobiet na których zawsze był panel poruszający tematykę przeciwdziałania wobec przemocy. Trzy razy zorganizowałyśmy One Bilion Rising, w których co roku uczestniczyło około 100 osób. W maju 2013 czynnie uczestniczyłyśmy w ogólnopolskiej akcji zbierania podpisów pod petycją jak najszybszej ratyfikacji Konwencji przeciwdziałania przemocy wobec kobiet. Razem z nieformalną grupą zorganizowałyśmy w ramach projektu dwa szkolenia z Wendo, za które zostałyśmy uhonorowane nagrodą-statuetką z PISOP, za lokalne działania.
 6. KOSZALIN:  Fundacja Edukacja – Równość – Aktywność – Dialog – ERA DIALOGU posiada doświadczenie projektowe.  na rzecz  partnerstwa i rozwoju ekonomii społecznej.  Fundacja prowadzi działania związane z przeciwdziałaniem przemocy ze względu na płeć, współorganizując tzw. kawiarnie obywatelskie ,  debaty oksfordzkie czy konferencje. Ponadto zajmuje się szeroko pojętymi działaniami związanymi z wyrównaniem szans kobiet  i mężczyzn, przeciwdziałaniem używania mowy nienawiści w przestrzeni publicznej, dyskryminacji ze względu na płeć, wiek czy orientację seksualną. Skupiamy się na edukacji młodzieży , wprowadzając debaty oksfordzkie do szkół. Jesteśmy współorganizatorami Regionalnego kongresu Kobiet w Koszalinie oraz One Billion Rising. Skupia się na edukacji młodzieży, wprowadzając debaty oksfordzkie do szkół.
 7. KRAKÓW: Fundacja Machina Fotografika –  od 9 lat wzmacnia zmiany społeczne, inspiruje kobiety i mężczyzn przez działania rozwojowe i artystyczne aby w pełni i na równych prawach uczestniczyły/li w różnych sferach życia. Organizuje: szkolenia, warsztaty, doradztwo inspiracyjne dla kobiet, wykłady o sztuce, spotkania z artystkami?ami, wernisaże, warsztaty samoobrony, pokazy filmów. Koordynuje krakowską akcję Nazywam się Miliard/One Billion Rising. Prowadzi działalność wydawniczą, realizuje fotograficzne sesje, w której moda jest narzędziem przekazu istotnych treści społecznych.  Realizowany od 2012 roku projekt „440 km po zmianę” to największe osiągnięcie fundacji. Idąc 440 km brzegiem Bałtyku wspierają kobiety z niepełnosprawnością ruchu, zmieniają polskie plaże tak, aby były dostępne dla wszystkich, spełniamy podróżnicze marzenia, inspirujemy do zmiany. Co roku dzięki tej podróży pomagają jednej kobiecie spełnić jej marzenie o samodzielnym poruszaniu się poprzez przekazanie protezy lub wózka oraz poprzez zapewnienie wsparcia psychologicznego.
 8. LUBLIN: Stowarzyszenie Homo Faber – organizacja skupiająca ludzi troszczących się o przestrzeganie Praw Człowieka. Jej wizją jest Lublin, w którym każdy człowiek czuje się wolny i bezpieczny, w pełni korzysta ze swoich praw bez względu na płeć, stopień sprawności, pochodzenie narodowe i etniczne, „rasę”, kolor skóry, orientację psychoseksualną, przekonania religijne, światopogląd, opinie polityczne, majątek, wiek lub jakąkolwiek inną cechę. Bierze udział w akcji OBR od 2016 roku.
 9. ŁÓDŹ:  Stowarzyszenie Łódzki Kongres Kobiet powstało w czerwcu 2014 roku, kiedy nieformalna grupa kobiet i mężczyzn, współpracująca ze sobą od dłuższego czasu, postanowiła sformalizować działania. Główne zadania stowarzyszenia to zapobieganie i przeciwdziałanie wszelkim przejawom dyskryminacji, propagowanie idei równych szans, oraz działania na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn.
 10. ŁÓDŹ: Fundacja EDUKABE – jej misją jest wspieranie społeczno –moralnej odpowiedzialności osób związanych z różnymi środowiskami i grupami wiekowymi w podejmowaniu skutecznych działań minimalizujących zjawiska nacechowane brakiem tolerancji oraz szeroko rozumianej przemocy: fizycznej, psychicznej, seksualnej i internetowej, w tym również rzadko dostrzeganego zjawiska tak zwanej „łagodnej przemocy”. Istotnym działaniem, jakie podejmuje fundacja  jest także wzbogacenie wiedzy zainteresowanych osób z zakresu etapowości rozwijania kluczowych umiejętności poznawczych, związanych z rozwojem człowieka, jak również kreowanie zróżnicowanych oddziaływań o charakterze terapeutycznym i profilaktycznym, wskazujących na nieharmonijny rozwój dziecka, a także działań wspierających jego mocne strony. www.edukabe.pl
 11. OLSZTYN: fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” powstała w 2004 roku i od tego czasu prowadzi Ośrodek Prawno-Mediacyjny, w którym można skorzystać z porad prawnych, obywatelskich, mediacji, socjoterapii. Prowadzimy również zajęcia korekcyjno-edukacyjne dla kobiet, warsztaty rozwojowe. Podejmujemy działania w obszarze przeciw działania dyskryminacji, przemocy wobec kobiet. Zapraszamy na naszą stronę www.fika.pl.
 12. OPOLE/OCHODZE: Stowarzyszenie Manufaktura Inicjatyw Różnorodnych-MIR powstało wiosną 2016, aby sformalizować działania nieformalnej grupy kobiet. Główne cele organizacji to przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy, w szczególności ze względu na płeć.Ochrona praw człowieka i swobód obywatelskich.Edukacja antydyskryminacyjna, upowszechnianie i ochrona praw kobiet, działalność na rzecz równych praw, eliminowanie stereotypów związanych z płcią, wspieranie emancypacji osób należących do grup marginalizowanych oraz represjonowanych. Od 2015 bierze udział w akcji Nazywam się Milirad/One Billion Rising Poland  oraz Kampanii 16 Dni Przeciwko Przemocy ze Względu na Płeć.  Stowarzyszenie MIR
 13. PŁOCK: Grupa nieformalna „One Billion Rising Płock” została powołana w 2015 roku do organizacji akcji przeciwko przemocy wobec kobiet One Bilion Rising/Nazywam się Miliard Płock, która odbywa się w Płocku od 2014 roku. Jest partnerką projektu Antyprzemocowa Sieć Kobiet – ASK, w ramach którego działa lokalnie na rzecz przeciwdziałania przemocy wobec kobiet. Celem działań grupy są rozwój i integracja kobiet (zaangażowana m.in. w projekt Klub Przedsiębiorczych Kobiet), przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet, edukacja i aktywizacja społeczności lokalnej.
 14. RUDA ŚLĄSKA: Grupa Nieformalna „EWA zaprasza” powstała z inicjatywy kobiet działających na rzecz seniorów, organizujących cykliczne spotkania z mieszkańcami Rudy Śląskiej. Głównym celem działania grupy jest aktywizacja społeczności lokalnych ze szczególnym uwzględnieniem integracji środowisk kobiecych na Śląsku. Jest partnerką projektu Antyprzemocowa Sieć Kobiet – ASK, w ramach którego działa na rzecz przeciwdziałania przemocy wobec kobiet. Organizuje akcje One Billion Rising – Nazywam Się Miliard.
 15. RZESZÓW: Stowarzyszenie na rzecz Kobiet „VICTORIA” – główny cel stowarzyszenia to niesienie pomocy bezrobotnym kobietom z regionu Podkarpacia. Organizacja koncentruje swoje działania wokół problemów osób bezrobotnych (w tym długotrwale bezrobotnych) pozostających w trudnej sytuacji życiowej spowodowanej brakiem zatrudnienia. Podejmowane działania mają na celu skuteczny powrót kobiet na rynek pracy po przerwach spowodowanych opieką nad dziećmi lub osobami zależnymi oraz pomaganiem w nabyciu nowych kluczowych umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Istotną z punktu widzenia Stowarzyszenia jest działalność na rzecz usamodzielniania się, nabycia wiary w siebie, pewności w poruszaniu się po rynku pracy, nabycia umiejętności w poszukiwaniu, zdobyciu i utrzymaniu pracy przez kobiety z różnych środowisk, o zróżnicowanym statusie zawodowym i w różnym wieku. Ze względu na trudną sytuację w jakiej znajdują się beneficjentki organizacji, Stowarzyszenie funkcjonuje jako grupa wsparcia – stara się stworzyć kobietom możliwość wspólnego przebywania, dzielenia się doświadczeniem oraz odkrywania swoich umiejętności. Poprzez działalność szkoleniową oraz informacyjną nasze Stowarzyszenie zajmuje się przeciwdziałaniem szeroko pojętej dyskryminacji kobiet w życiu społecznym i zawodowym.
 16. RZESZÓW: Fundacji Prawnikon działa od 2013 roku, prowadzi działalność o profilu prawno-szkoleniowo-edukacyjnym. Pomaga osobom ubogim/samotnym rodzicom/niepełnosprawnym przez udzielanie bezpłatnych porad prawnych. Dodatkowo nasze porady prawne są wspierane przez usługi psychologiczne oraz współpracę z prawnikami/prawniczkami. Fundacja czynnie i wolontarystycznie angażuje się w liczne działania antyprzemocowe. Nasza główna działalność polega na pomocy prawnej udzielanej kobietom doświadczającym przemocy w rodzinie/domowej  i samotnym matkom.
 17. SZCZECIN:  Grupa osób skupiona wokół inicjatyw Kongresu Kobiet i Fundacji CZAS DIALOGU. One Biliong Rising organizuje od samego początku tej inicjatywy dodatkowo wspierajac to wydarzenie m.in. Debatą Feministów i programami antydyskryminacyjnymi. Organizowane są wydarzenia uwzględniające perspektywę równości kobiet i mężczyzn, związaną z partycypacją obywatelską i respektowaniem praw człowieka. Cyklicznie są kampanie One Bilion Rising, Regionalne Kongresy Kobiet, Rejsy Kobiet NawiGracje, działania międzykulturowe m.in. Przeglądy Filmów Tureckich. Fundacja organizuje spotkania autorskie, debaty, konferencje i warsztaty antydyskryminacyjne, antyprzemocowe, równościowe w szczególności w zakresie rynku pracy. Fundacja wspiera obecnie działania na rzecz uchodźców a jej członkinie działają wolontarystycznie dla uchodźców w Niemczech. Fundacja ma doświadczenie projektowe m.in. realizuje projekt ŚWIETLIKI w obszarze animacji społecznej społeczności lokalnych na obszarach wiejskich.
 18. TARNÓW:   One Billion Rising Tarnów Grupa Nieformalna została powołana na okoliczność zorganizowania Akcji OBR w roku 2013 w Tarnowie. Skupia w swoich szeregach organizacje  oraz osoby indywidualne. Oprócz zaangażowania się w coroczną akcję Nazywam się Miliard grupa i jej członkinie i członkowie od kilku lat aktywnie działają na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Współtworzą i realizują programy z zakresu przeciwdziałania wykluczeniom, na rzecz równouprawnienia, przeciwdziałania przemocy, oraz obrony praw obywatelskich. Obecnie grupa współpracuje z organizacjami NGO z terenu całej Polski: Kongres Kobiet, Fundacja Feminoteka, Antyprzemocowa Sieć Kobiet, Amnesty International, Sieć Obywatelska Watchdog Polska, Stowarzyszenie Miasta w Internecie.
 19. WAŁBRZYCH:  Fundacja Kobiety Zmieniają Świat powstała w Wałbrzychu w 2012 r. Działalność Fundacji stanowi kontynuację wcześniejszych spotkań kobiecych w ramach klubu Biznes na Obcasach. Inicjatorką i prezeską jest Barbara Żurakowska. Celem Fundacji jest integrowanie środowiska kobiet Wałbrzycha, okolic i innych miast. Ponadto inicjowanie i wspieranie działań w zakresie profilaktyki niedostosowania społecznego,przemocy, edukacji, zdrowia.Fundacja prowadzi szkolenia w zakresie samorozwoju, profilaktyki zdrowotnej, rozwiązywania konfliktów i mediacji. Członkinie corocznie biorą udział w akcji One Billion Rising.
 20. WARSZAWA: Fundacja Feminoteka – działa od 2005 roku. Działa na rzecz likwidacji dyskryminacji ze względu na płeć we wszystkich sferach życia społecznego, publicznego i kulturalnego. Prowadzi szkolenia, warsztaty, organizuje spotkania, wydaje książki. Przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet i dziewcząt jest dla fundacji priorytetowym działaniem. Realizujemy projekty dotyczące przeciwdziałania przemocy zarówno w mieście, jak i na wsi, w szkole i w pracy. Zainicjowała i koordynuje w Polsce międzynarodową akcję One Billion Rising/ Nazywam się Miliard.
 21. WROCŁAW: Fundacja na Rzecz Równości powstała z inicjatywy grupy osób, którym bliska jest idea propagowania zasad równouprawnienia i feminizmu. Głównym celem, od momentu powstania Fundacji, czyli od maja 2010 roku, jest podejmowanie skutecznych działań sprzeciwiających się przemocy wobec kobiet oraz zapewniających ochronę ich praw i wolności. Zespół ekspertek prowadzi bezpośrednie wsparcie dla osób pokrzywdzonych w formie konsultacji prawnych i psychologicznych. Fundacja włącza się w nowatorskie formy aktywności mające na celu zwiększanie świadomości społecznej w zakresie zjawiska dyskryminacji kobiet i innych grup społecznych. Inicjuje i organizuje międzynarodową akcję „Nazywam się Miliard – One Billion Rising” we Wrocławiu. Prowadzi równoległe działania edukacyjne w zakresie przepisów obowiązującego prawa i sposobów jego stosowania. Lobbuje tworzenie, wdrażanie i promowanie praktyk mających na celu doskonalenie procedur postępowania w sprawach związanych ze zjawiskiem dyskryminacji i przemocy.
 22. ZIELONA GÓRA: Lubuskie Stowarzyszenie na rzecz Kobiet „BABA” – to organizacja pozarządowa z 16-letnim stażem, pracująca  na rzecz partycypacji i reprezentacji kobiet w demokracji i społeczeństwie obywatelskim, przeciwdziałająca dyskryminacji kobiet oraz przemocy wobec nich. BABA wydaje bezpłatne informatory prawne i medyczne dla kobiet, osób pokrzywdzonych przestępstwem i przemocą oraz dla osób pomagających kobietom. Organizuje wykłady, szkolenia, warsztaty, konferencje (także naukowe), grupy wsparcia i grupy samopomocowe. Uczestniczy w inicjatywach, akcjach i kooperatywach promujących kobiety bądź zwracającym uwagę na ich problemy ogólnopolskich i międzynarodowych. Udziela bezpłatnej pomocy prawnej, psychologicznej i psychoterapeutycznej, prowadzi Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem i Przemocą, zapobiega wtórnej wiktymizacji, wspiera włączenie społeczne osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem.  Prowadzi coaching i doradztwo zawodowe. Edukuje dzieci, młodzież i dorosłych w zakresie polskiego prawa. Szkoli  pedagogów, pracowników opieki społecznej, organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości. Opiekuje się stażystami i praktykantami. Reprezentuje trzeci sektor w gremiach decyzyjnych. www.baba.org.pl

Nowy koszaliński program antyprzemocowy uwzględnia perspektywę płci!


koszalinTo dzięki działaniom organizacji skupionych w Antyprzemocowej Sieci Kobiet koordynowanej przez Feminotekę i realizujących przez ostatnie półtora roku projekt o tej samej nazwie – w koszalińskim programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na lata 2016-2020 znalazły się zapisy uwzględniające kwestie dotyczące przemocy wobec kobiet! Koszalińską organizacją, która zabiegała o to, by zmiany te weszły do programu jest  Fundacja Edukacja – Równość – Aktywność – Dialog – ERA DIALOGU.

Z przeprowadzonego w 2015 roku w ramach projektu Antyprzemocowa Sieć Kobiet monitoringu ponad 300 lokalnych programów antyprzemocwych wynikało m.in., że ponad 90% z  nich nie definiowało poszczególnych rodzajów przemocy z uwzględnieniem kategorii płci; w ponad połowie analizowanych programów nie było zawartej  informacji, że przemocy najczęściej doświadczają kobiety. Tylko w jednym z analizowanych programów znalazł się zapis wprost odwołujący się do faktu, że stereotypy płciowe mają wpływ na przemoc wobec kobiet z próbą wyjaśnienia tego zjawiska. Tylko w jednym  z badanych programów można było znaleźć szczegółową analizę problemu przemocy ze względu na płeć połączoną z danymi statystycznymi z podziałem na płeć i przywołaniem specjalistycznych analiz. Brakowało także działań skierowanych do kobiet – grupy najbardziej narażonej na przemoc i najczęściej jej doświadczającej, a także współpracy z organizacjami specjalizującymi się w działaniach skierowanych  do kobiet i równościowych.

W ramach projektu w całej Polsce organizowałyśmy debaty, by przekonać decydentów do tego, by perspektywa płci została uwzględniona w lokalnych programach przeciwdziałania przemocy w rodzinie, ponieważ takie działania są  bardziej skuteczne.

Oto pierwsze efekty naszych działań! Koszaliński program uwzględnił wiele z przygotowanych rekomendacji.

Oto najważniejsze informacje zawarte w programie uwzględniające rekomendacje Antyprzemocowej Sieci Kobiet:

 • W lokalnej diagnozie zjawiska przemocy w rodzinie zauważono, że „90% osób doznających przemocy to kobiety, a blisko 90% osób stosujących przemoc – to mężczyźni”. W programie zawarto także deklarację, że „program nie wyklucza żadnej płci, jednakże ilość działań skierowana do konkretnej płci wynikać będzie wprost ze skali problemu”. Program zakłada m.in. promowanie postaw równościowych w odniesieniu do kobiet i mężczyzn
 • W dokumentach prawnych, na których opiera się przygotowany czteroletni program uwzględniono Konwencję Rady Europy o Zapobieganiu i Zwalczaniu Przemocy wobec Kobiet i Przemocy Domowej ratyfikowanej przez Polskę w 2015 roku, a także  Konwencję w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet z 1979 roku,  Deklarację o Eliminacji Przemocy wobec Kobiet ONZ z 1993 roku, Rekomendacje Rady Europy 1450 (2000) dotycząca przemocy wobec kobiet w Europie, Rekomendacje Komitetu Ministrów Rady Europy Rec. (2002)5 w sprawie ochrony kobiet przed przemocą z 30 kwietnia 2002 roku,
 • W opisie czynników mających wpływ na przemoc w rodzinie uwzględniono normy społeczne i kulturowe. W programie czytamy „Przez wieki istniało silne społeczne przyzwolenie na stosowanie przemocy wobec najbliższych, w szczególności wobec kobiet i dzieci. Niestety nadal w wielu środowiskach to zjawisko znajduje odzwierciedlenie w obyczajach – przekonaniach związanych z rolą mężczyzny w rodzinie („pan i władca”), a także społecznej akceptacji stosowania kar cielesnych. Ma to związek z wciąż funkcjonującymi stereotypami dotyczącymi zachowania kobiet i mężczyzn, ich roli w rodzinie oraz roli w społeczeństwie.
 • Rozdział 3. Programu nosi tytuł „Przemoc a płeć”, w którym zostało opisane zjawisko przemocy wobec kobiet i podkreślono, że kobiety są grupą najbardziej narażoną na przemoc i najczęściej jej doznającą.
 • Wszelkie dane statystyczne uwzględniają zmienną „płeć” – tak osób doznających przemocy jak i sprawców.
 • W zaplanowanych działaniach przewidziano konkretne działania uwzględniające kobiety:
  – współpracę instytucji i służb zaangażowanych  w przeciwdziałanie przemocy  w rodzinie z organizacjami pozarządowymi specjalizującymi się w działaniach skierowanych  do kobiet i równościowych
  – Realizację zajęć edukacyjnych oraz organizowanie  i prowadzenie spotkań grup terapeutycznych i wsparcia  dla kobiet dotkniętych  lub zagrożonych przemocą  w rodzinie.

TU: WYNIKI MONITORINGU PROGRAMÓW PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE Z PERSPEKTYWY PŁCI (prezentacja PowerPoint)

TU: REKOMENDACJE ANTYPRZEMOCOWEJ SIECI KOBIET WYNIKAJĄCE Z MONITORINGU (plik pdf)

ASK to inicjatywa kilkudziesięciu kobiet z całej Polski, organizatorek akcji One Billion Rising/ Nazywam się Miliard Poland. W 2015 roku przeprowadziłyśmy analizę niemal 400 lokalnych programów antyprzemocowych z perspektywy płci, organizowałyśmy debaty, szkolenia, konferencje i akcje, zabiegając o to, by rekomendacje wynikające z monitoringu, zostały uwzględnione w lokalnych programach antyprzemocowych, by perspektywa płci oraz problem przemocy wobec kobiet został włączony do lokalnych działań po to, by lepiej przeciwdziałać zjawisku przemocy. 

Chcesz dołączyć do ASK? Kliknij TUTAJ

Tarnów: O przemocy bez stereotypów – przemoc ma płeć

Grupa Nieformalna One Billion Rising Tarnów oraz Fundacja Feminoteka

zapraszają na debatę „O przemocy bez stereotypów – przemoc ma płeć”

26 kwietnia 2016, godz. 12.00

DESK, ul. Wałowa 16, Tarnów

W miesiącach lipiec-październik 2015 roku w ramach projektu „Antyprzemocowa Sieć Kobiet” przeprowadzono badanie porównawcze lokalnych programów przeciwprzemocowych: 16 wojewódzkich, 81 powiatowych i 221 gminnych (łącznie 318 dokumentów). Podczas debaty zostaną zaprezentowane wyniki badań lokalnych programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie z całej Polski oraz wypracowane rekomendacje do wzorcowego programu antyprzemocowego na szczeblu lokalnym.

Program debaty

12.00 – 12.15 Przedstawienie projektu „Antyprzemocowa Sieć Kobiet” i idei ASK – Agnieszka Biedroń – Stowarzyszenie Kropla Słońca w Tarnowie.
12.15 – 12.30 Przedstawienie wyników monitoringu programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie ze szczególnym uwzględnieniem wyników monitoringu lokalnego – Anna Burda,  One Billiion Rising, partneka ASK
w Tarnowie.
12.30 – 13.00 Wpływ stereotypów płciowych na stosowanie przemocy wobec kobiet. Dlaczego perspektywa płci w programach antyprzemocowych jest ważna? – Anna Chęć ekspertka – Fundacja Pozytywnych Zmian.
13.00 – 13.30 – Dyskusja
13.30 – 13.45 – Podsumowanie i zakończenie debaty.

Fot: Jacek Lisowski, Flickr

Debata odbywa się w ramach projektu „Antyprzemocowa Sieć Kobiet” prowadzonego przez fundację Feminoteka wraz z 15 partnerkami z całego kraju  z programu Obywatele dla Demokracji współfinansowanego z Funduszy EOG. 

 banernorweskie_batory

Monika Mioduszewska-Olszewska z grupy One Billion Rising Płock – wśród kobiet, o których głośno!

plock„Gazeta Wyborcza” w Płocku z okazji Dnia Kobiet sporządziła subiektywne zestawienie kobiet, o których w ostatnim roku było głośno, bo spełniły swoje plany i marzenia. Wśród nich jest… Monika Mioduszewska-Olszewska – organizatorka  akcji One Billion Rising / Nazywam się Miliard w Płocku.

Monika w 2014 roku założyła grupę Nieformalną „One Billion Rising Płock” i od tamtego czasu 14 lutego, jak i setki tysięcy miejscowości na całym świecie organizuje akcje przeciwko przemocy wobec kobiet i dziewcząt . Grupa jest partnerką projektu „Antyprzemocowa Sieć Kobiet”.

3 marca w ramach projektu „Antyprzemocowa Sieć Kobiet” w Płocku zorganizowała debatę „Przemoc ma płeć”

Gratulujemy Moniko!!!

Cały tekst: Gazeta Wyborcza Płock

 

Zielona Góra: Debata „Lokalnie przeciw przemocy wobec kobiet”

Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet „BABA”, fundacja Feminoteka
Katedra Pedagogiki Specjalnej i Profilaktyki
Koło Naukowe Studentów Psychologii UZ „Przeciwko Przemocy”
zapraszają na seminarium

„Lokalnie przeciw przemocy wobec kobiet”

22 marca 2016, godz. 10.00
Sala konferencyjna Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego,
Wojska Polskiego 71, Zielona Góra

 

W miesiącach lipiec-październik 2015 roku w ramach projektu „Antyprzemocowa Sieć Kobiet” przeprowadzono badanie porównawcze lokalnych programów przeciwprzemocowych: 16 wojewódzkich, 81 powiatowych i 221 gminnych (łącznie 318 programów). Podczas seminarium zostaną: zaprezentowane wyniki badań lokalnych programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie z całej Polski oraz wypracowane rekomendacje do wzorcowego programu antyprzemocowego na szczeblu lokalnym.

Program seminarium

10.00 – 10.15 

 • Powitanie, rozpoczęcie konferencji – Joanna Piotrowska, fundacja Feminoteka, koordynatorka projektu „Antyprzemocowa Sieć Kobiet”, gospodarze i organizatorzy seminarium.

10.15-11.45

 • Prezentacja wyników badań lokalnych programów antyprzemocowych z perspektywy płci – Joanna Piotrowska, fundacja Feminoteka.
 • Województwo lubuskie na tle kraju – wyniki badań porównawczych przeprowadzonych przez Lubuskie Stowarzyszenie na rzecz Kobiet BABA, Monika Bendyk i Kamilla Obuchowska.
 • Rola Zespołów Interdyscyplinarnych w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i przemocy wobec kobiet – prof. dr hab. Grażyna Miłkowska.
 • Wystąpienia zaproszonych gości – specjalistów ad vocem.

11.45-12.00

Przerwa kawowa

12.00-13.00

Część warsztatowo-dyskusyjna

Moderacja: prof. dr hab. Grażyna Miłkowska i dr Anita Kucharska-Dziedzic

 • Niewykorzystane możliwości prewencji i skutecznej reakcji w ramach istniejących rozwiązań prawnych. Szanse i wyzwania.
 • Rekomendacje dla zespołów interdyscyplinarnych oraz jednostek samorządu lokalnego w zakresie prowadzenia polityk przeciwdziałania przemocy w rodzinie i przemocy wobec kobiet.

P.S. Zaproszeni goście otrzymają wydruk raportu: „Monitoring lokalnych programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie z perspektywy płci”. Do dyspozycji Państwa będzie sprzęt nagłaśniający oraz projektor z oprzyrządowaniem.

Antyprzemocowa Sieć Kobiet (ASK) to inicjatywa kilkudziesięciu kobiet z całej Polski, organizatorek ogólnoświatowej akcji One Billion Rising (OBR)/ Nazywam się Miliard Poland, która w Polsce i na świecie organizowana jest od trzech lat.

Jak przyłączyć się do Antyprzemocowej Sieci Kobiet?

Fot: Melissa

Debata organizowana w ramach projektu Antyprzemocowa Sieć Kobiet – ASK, realizowanego przez fundację Feminoteka w ramach Programu „Obywatele dla Demokracji” przy wsparciu finansowym Funduszy EOG.

banernorweskie_batory

Płock: Debata „Przemoc ma płeć. O przemocy bez stereotypów”

Grupa Nieformalna One Billion Rising Płock, Fundacja Feminoteka i Antyprzemocowa Sieć Kobiet
zapraszają na konferencję

„Przemoc ma płeć. O przemocy bez stereotypów”

3 marca 2016 roku, godz. 9.30, Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Misjonarska 22, Płock

ask_logo

Podczas konferencji zostaną zaprezentowane wyniki ogólnopolskich badań lokalnych programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz wypracowane rekomendacje, które posłużą do przygotowania wzorcowego programu antyprzemocowego.

Program konferencji

09.30 – 10.00 Rejestracja
10.00 – 10.15 Przedstawienie projektu „Antyprzemocowa Sieć Kobiet” i idei ASK – Monika Mioduszewska-Olszewska, koordynatorka ASK w Płocku.
10.15 – 10.30 Przedstawienie wyników monitoringu programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie ze szczególnym uwzględnieniem wyników monitoringu lokalnego – Monika Mioduszewska-Olszewska, koordynatorka ASK w Płocku.
10.30 – 11.00 Dlaczego perspektywa płci w programach antyprzemocowych jest ważna? – Joanna Piotrowska, prezeska Fundacji Feminoteka

11.00 – 11.15 Przerwa kawowa

11.15 – 12.00 Wpływ stereotypów płciowych na stosowanie przemocy wobec kobiet – dr Liliana Tomaszewska
12.00 – 12.30 Diagnoza problemów w przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet na terenie miasta Płocka – Iwona Szkopek, kierowniczka Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Płocku
12.30 – 12:50 Dyskusja
12:50 – 13.00 Podsumowanie i zakończenie konferencji

Wstęp wolny. Liczba miejsc ograniczona.
Rejestracja pod adresem: http://tinyurl.com/zr824ec

Zdjęcie: Martha Dear

Projekt realizowany przez fundację Feminoteka w partnerstwie z 15 organizacjami i grupami nieformalnymi z całej Polski w ramach Programu „Obywatele dla Demokracji” przy wsparciu finansowym Funduszy EOG.

banernorweskie_batory

TORUŃ: O przemocy bez stereotypów. Debata

ask_logoWe  wtorek 8 marca w godz. 11.00-12.30 jako jedno z wydarzeń w ramach Forum Gospodarczego w Toruniu – WELCONOMY Forum in Toruńo , dbędzie się panel dyskusyjny „O przemocy bez stereotypów. Analiza samorządowych programów przeciwdziałania przemocy ze szczególnym uwzględnieniem województwa kujawsko-pomorskiego”. Jest on organizowany przez Nieformalną Grupę Inicjatywną z Bydgoszczy, członkinię ogólnopolskiej Antyprzemocowej Sieci Kobiet.

 

Punkt wyjścia do dyskusji stanowi raport, będący wynikiem badań lokalnych programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie przeprowadzonych w miesiącach lipiec-październik 2015 w ramach projektu „Antyprzemocowa Sieć Kobiet” realizowanego przez fundację Feminoteka z 15 partnerkami z całej Polski. Badaniem objęto wszystkie 16 programów wojewódzkich, 81 powiatowych i 221 gminnych. Łącznie przebadałyśmy 318 programów.

Skupimy się na analizie programów z naszego województwa ze szczególnym uwzględnieniem perspektywy płci, ponieważ na przemoc w rodzinie i przemoc w związkach intymnych najbardziej narażone są kobiety i dziewczęta.

Debata odbędzie się w Hotelu Copernicus (ul. Bulwar Filadelfijski 11) w Toruniu, 8 marca w godz. 11.00-12.30

Moderatorka: Anna Wróblewska-Zawadzka, Nieformalna Grupa Inicjatywna, Antyprzemocowa Sieć Kobiet (ASK)

Prelegentki i prelegenci:

 • Adam Dudziak, Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Bydgoszczy
 • Agnieszka Jeżak, Antyprzemocowa Sieć Kobiet (ASK)
 • Krzysztof Kwiatkowski – Prezes Najwyższej Izby Kontroli
 • Joanna Piotrowska, Fundacja Feminoteka
 • Beata Sulima, Wojewódzki Koordynator Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Podczas spotkania otrzymają Państwo egzemplarz raportu z analizy programów antyprzemocowych. Będziemy również debatować nad rekomendacjami dla samorządów oraz wzorcowym programem antyprzemocowym, który zostanie wypracowany na podstawie dobrych praktyk polskich i zagranicznych.

Udział w panelu jest bezpłatny. Natomiast uczestnictwo w całej konferencji WELCONOMY Forum in Toruń wymaga uiszczenia opłaty. Szczegóły znajdą Państwo na stronie http://www.welconomy.pl/ w zakładce „Rejestracja”.

Osoba do kontaktu:

Anna Wróblewska-Zawadzka, tel. 602297055, e-mail: [email protected]

Link do wydarzenia: https://www.facebook.com/events/987381071329669

Fot: Milosz1

Projekt realizowany przez fundację Feminoteka w partnerstwie z 15 organizacjami i grupami nieformalnymi z całej Polski w ramach Programu „Obywatele dla Demokracji” przy wsparciu finansowym Funduszy EOG.

banernorweskie_batory

Ruda Śląska – O przemocy bez stereotypów – relacja z debaty

Wyniki badań 318 programów antyprzemocowych z całego kraju były podstawą debaty „O przemocy bez stereotypów”, która odbyła się 15 lutego 2016 roku w rudzkim magistracie. Analizowano założenia i praktyczną realizację takich dokumentów oraz ich mocne i słabe strony. Wszystko po to, by wypracować rekomendacje do przygotowania wzorcowego programu antyprzemocowego.

Organizatorką spotkania była Ewa Chmielewska, partnerka projektu „Antyprzemocowa Sieć Kobiet”. W debacie udział wzięli: Joanna Piotrowska – prezeska Feminoteki, Krystian Morys – dyrektor rudzkiego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Ewelina Sówka – Przewodnicząca Zespołu Ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Rudzie Śląskiej, Małgorzata Zegan – dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Rudzie Śląskiej, Mirosława Gamba – naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych, Monika Kudelko reprezentująca Zespół Przeciwdziałania Przemocy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, Krzysztof Piekarz – Komendant Straży Miejskiej w Rudzie Śląskiej, Marek Partuś – Zastępca Komendanta Straży Miejskiej , Małgorzata Hoszek – przewodnicząca Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Karina Kaczyńska z-ca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Roman Aleksandrowicz – przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji w Rudzie Śląskiej.

Spotkanie rozpoczęło się przedstawieniem przez Joannę Piotrowską – prezeskę Feminoteki idei oraz działań zrealizowanych w ramach ogólnopolskiego projektu Antyprzemocowa Sieć Kobiet – ASK, następnie przedstawiony został raport z badań programów przeciwdziałania przemocy przez Ewę Chmielewską – regionalną partnerkę ASK.

– Naszym celem nie była ocena tego jak samorządy realizują programy antyprzemocowe, badałyśmy jedynie ich treść.  Interesowało nas między innymi to, czy programy  uwzględniają perspektywę płci, tzn. czy podają informację, że osobami najczęściej doświadczającymi przemocy są kobiety a jej sprawcami mężczyźni. Niestety, większość programów nie uwzględnia nie tylko podziału na płeć ale też nie bierze pod uwagę innych grup społecznych jak np. dzieci czy osoby starsze. Programy te w przeważającej większości są bardzo ogólnikowe  – kierując swoją pomoc do wszystkich tak naprawdę nie trafiają do nikogo – mówiła Ewa Chmielewska, prowadząca debatę.

Kolejnym punktem spotkania było przybliżenie pracy zespołów odpowiedzialnych za realizację programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Rudzie Śląskiej. Monika Kudelko, reprezentująca Zespół Przeciwdziałania Przemocy w Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, opowiedziała jak w mieście wygląda stosowanie procedury „Niebieskie Karty” oraz z jakimi problemami spotykają się osoby odpowiedzialne za jej realizację.  Z kolei Małgorzata Zegan, dyrektorka Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Rudzie Śląskiej  mówiła o możliwościach ośrodka, o formach pomocy dla kobiet oraz przedstawiła programy dla ofiar i sprawców przemocy, które są realizowane w mieście. Marek Partuś – zastępca Komendanta Straży Miejskiej opowiedział o prowadzonych przez siebie bezpłatnych warsztatach samoobrony dla kobiet.

Spotkanie pozwoliło wypracować trzy podstawowe wnioski:

 1. Konieczność przeprowadzenia dokładnej diagnozy, która powinna być podstawą programu antyprzemocowego w każdym mieście. W diagnozę warto inwestować, bo to dzięki niej działania będą skuteczne i efektywne – podkreśliła Joanna Piotrowska.
 2.  Kolejny postulat dotyczył powołania na poziomie miast osoby, która będzie koordynowała podejmowane działania.
 3. Przedstawiciele samorządowi zwrócili również uwagę na fakt, że wysokie wskaźniki w realizacji zadań związanych z przemocą często są błędnie interpretowane w statystykach – jako wzrost przestępczości w danym mieście i sygnał, że w mieście dzieje się coś złego. –Wręcz przeciwnie, to oznacza, że rośnie zaufanie do służb i instytucji – zauważyła Joanna Piotrowska. – To jest właśnie celem programów, żeby ludzie nie bali się mówić o przemocy i zauważone przypadki przemocy zgłaszali odpowiednim służbom – podsumowała

Podczas spotkania podkreślano również brak odpowiednich przepisów wykonawczych do ustawy antyprzemocowej oraz brak odpowiednich środków finansowych, które są przekazywane gminom na realizację nakładanych na nie obowiązków.

Debata odbyła się w ramach projektu „Antyprzemocowa Sieć Kobiet” prowadzonego przez fundację Feminoteka wraz z 15 partnerkami z całego kraju  z programu Obywatele dla Demokracji współfinansowanego z Funduszy EOG.

banernorweskie_batory