TELEFON DLA KOBIET DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY

Телефон для жінок, які зазнають насильства

CZYNNY PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK
OD 11.00 DO 19.00

Активний з понеділка по п’ятницю з 14:00 до 19:00

Szukaj
Close this search box.

ANTYPRZEMOCOWA SIEĆ KOBIET – nowe działania!

 

Celem projektu realizowanego od listopada 2020 roku do końca marca 2023 roku było przeciwdziałanie przemocy seksualnej wobec kobiet i dziewcząt.

Założenia projektu:

 • ROZWÓJ Antyprzemocowej Sieci Kobiet (ASK), podnoszenie wiedzy i kompetencji ich członkiń nt. tego zjawiska;
  Nasze działania możesz obserwować na Facebooku https://www.facebook.com/antyprzemocowasieckobiet
  Uczestniczki projektu brały udział w szkoleniach z psychologicznych aspektów przemocy seksualnej, prawnych aspektów przemocy seksualnej i zjawiska przemocy seksualnej.
 • EDUKACJA przedstawicieli instytucji, służb i społeczeństwa z zakresu szkodliwych mitów i stereotypów nt. przemocy seksualnej 
  W ramach tego działania odbyła się:
  1. Akcja przeciwko przemocy wobec kobiet Nazywam się Miliard/ One Billion Rising Poland 2021 – ze względu na pandemie zorganizowałyśmy ją online w formie debaty „O zmianę definicji gwałtu. Tylko TAK oznacza zgodę, seks bez zgody to gwałt”. Już po raz trzeci zdecydowałyśmy się, by temat dotyczący zgody na kontakty intymne oraz domaganie się zmiany definicji gwałtu był przewodni.

  W debacie udział wzięły:
  Anita Kucharska-Dziedzic, posłanka Lewicy i prezeska Lubuskiego Stowarzyszenia na Rzecz Kobiet BABA, odpowiedzialna za projekt poselski dot. zmiany definicji gwałtu.
  – Danuta Wawrowska – prawniczka, adwokatka Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku, radna Sejmiku Województwa Pomorskiego, aktywistka, przygotowała uzasadnienie zmiany definicji gwałtu.
  – Aleksandra Szczerba – doktorka habilitowana nauk prawnych, w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich – główna specjalistka w Zespole do spraw Równego Traktowania.
  Małgorzata Osipczuk – psycholożka, certyfikowana psychoterapeutka systemowa. Pomaga głównie osobom po przemocy, po traumach, po stracie, w kryzysie, uzależnionym i ich bliskim. Prezeska Stowarzyszenia „Intro” we Wrocławiu.
  Małgorzata Tkacz-Janik – współzałożycielka ruchu kobiecego „Nic o Nas bez Nas”, działającym oddolnie na rzecz kobiet i przeciwdziałania przemocy, obecnie współorganizuje gliwickie Strajki Kobiet, zajmuje się herstorią.

  Debatę prowadziła Joanna Piotrowska, prezeska fundacji Feminoteka. Debata była tłumaczona na PJM przez Aleksandrę Włodarczak.

  Debatę można obejrzeć na platformie YouTube TU

  2. Akcja w obronie Konwencji Stambulskiej „Bronimy Konwencji”
  W ramach tych działań prowadziłyśmy kampanie informacyjną nt. konwencji, domagałyśmy się realizacji zapisów konwencji stambulskiej.

  5 maja została zorganizowana debata online poświęcona Konwencji, „Tylko TAK oznacza zgodę. Bronimy Konwencji Stambulskiej”. Gościnią specjalną byłą V (dawniej Eve Ensler), pomysłodawczyni akcji One Billlion Rising.

  Debata miała charakter sztafety. Z każdą gościnią łączyłyśmy się na około 10 minut i rozmawiałyśmy o różnych aspektach zgody na seks, rozmawiałyśmy też o ratyfikacji Konwencji Stambulskiej przez Polskę oraz dlaczego jest tak ważna dla kobiet doświadczających przemocy i na nią narażonych i dlaczego powinnyśmy jej bronić.

  W rozmowie wzięły udział:
  Joanna Keszka – Radość z ciała. Barbarella.pl – edukatorka seksualna i pisarka, autorka książek „Grzeczna to już byłam”, „Potęga zabawnego seksu”. Katarzyna Sękowska-Kozłowska – doktorka nauk prawnych, adiunktka w Poznańskim Centrum Praw Człowieka Instytutu Nauk Prawnych PAN

  Anna Baumgart – doktora sztuki. Jej prace filmowe, performatywne i rzeźbiarskie były prezentowane na wielu wystawach w prestiżowych instytucjach sztuki w kraju i na świecie a prace znajdują się w kolekcjach tj. Muzeum Narodowe w Warszawie, Kolekcja Parlamentu Europejskiego, Zachęta Państwowa Galeria Sztuki. Jej twórczość zaliczana jest do nurtów sztuki krytycznej i sztuki feministycznej

  Jolanta Prochowicz – wykładowczyni, ekspertka ds. komunikacji międzykulturowej, założycielka Fundacji Camera Femina Camera Femina, dyrektorka programowa „Demakijażu – Festiwalu Kina Kobiet”

  Anita Kucharska Dziedzic  – posłanka na Sejm RP- działaczka społeczna i polityczna, doktorka nauk humanistycznych, posłanka na sejm z Klubu Lewicy

  Maja Staśko– dziennikarka, scenarzystka, aktywistka. Współautorka książki „Gwałt polski”

  oraz

  gościli specjalna V (dawniej Eve Ensler) – pisarka, feministka, autorka słynnych „Monologów waginy”, pomysłodawczyni V-Day oraz One Billion Rising

  Rozmowę prowadziła Joanna Piotrowska, założycielka Feminoteki, trenerka samoobrony i asertywności dla kobiet i dziewcząt WenDo, trenerka i ekspertka antydyskryminacyjna, równościowa i antyprzemocowa.

  Debata była tłumaczona na język migowy przez Beatę Tobolską.

  Debatę z udziałem Eve Ensler można obejrzeć na kanale YouTube TU

  Przygotowałyśmy także materiały informacyjne na temat Konwencji. Ulotkę można pobrać TU
 •  


 • MITY I FAKTY NA TEMAT KONWNECJI DO POBRANIA TU (plik pdf)


  3. Przeprowadziłyśmy szkolenia dotyczące postępowania z kobietami po doświadczeniu przemocy seksualnej, w tym gwałtu.
  Wzięło w nich udział 246 osób z różnych instytucji (ośrodków pomocy społecznej, centrów interwencji kryzysowych, przedstawiciele policji, kuratorzy sądowi), a także organizacji pozarządowych.
 • MONITORING stron www instytucji zajmujących się przemocą pod kątem zamieszczanych informacji na temat przemocy wobec kobiet, zwłaszcza przemocy seksualnej.
  Został przygotowany raport z monitoringu 1000 stron internetowych instytucji zobowiązanych do udzielania pomocy osobom doświadczającym przemocy: 
  • ośrodki (centra) pomocy społecznej,
  • ośrodki (centra) pomocy rodzinie,
  • samorządy gminne i powiatowe (w tym Biuletyny Informacji Publicznej),
  • ośrodki interwencji pomocowej
  Założono następujące cele badania:
  • sprawdzenie stopnia dostępności informacji dotyczących numeru telefonu lub innej formy kontaktu dla osób doświadczających przemocy;
  • zebranie informacji o zakresie informowania o formach wsparcia jakie może uzyskać osoba doświadczająca przemocy w danej instytucji pomocowej;
  • zebranie informacji o definiowaniu zjawiska przemocy i rodzajów przemocy na stronach internetowych;
  • ocena dostępności językowej komunikatów zamieszczonych na stronie internetowej, czytelność strony internetowej oraz aktualność zamieszczanych informacji.
  Jednymi z najważniejszych informacji, jakich szukać mogą osoby doświadczające przemocy są dane kontaktowe instytucji, w których można uzyskać pomoc. Wyniki monitoringu pokazały, że w przypadku 79% stron możliwe było odnalezienie informacji o numerze telefonu lub innej formie kontaktu do takich miejsc. Numeru nie udało się odnaleźć na 21% stron, przy czym niekoniecznie oznacza to, że nie zostały na nich zamieszczone. Jednak z zaledwie w przypadku średnio co piątej strony (19%) odnalezione przez osoby monitorujące dane kontaktowe były zamieszczone już na stronie głównej. W większości przypadków konieczne było wyszukanie ich na kolejnych podstronach. Warto zwrócić uwagę, że relatywnie często (9%) wolontariusze mieli problem ze stwierdzeniem czy informacje kontaktowe znajdują się na stronie głównej. Cały raport jest dostępny TU

Jesteśmy na Facebooku i Instagramie!

 

Projekt realizowany z dotacji Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG

Kto działa w Antyprzemocowej Sieci Kobiet

ask_logoAntyprzemocowa Sieć Kobiet (ASK) to inicjatywa kilkudziesięciu kobiet z całej Polski, organizatorek ogólnoświatowej akcji One Billion Rising (OBR)/ Nazywam się Miliard Poland, która w Polsce i na świecie organizowana jest od 2013 roku.

W 2014 roku spotkałyśmy się w Feminotece, by podsumować nasze działania i zastanowić się co dalej zrobić z energią, która pojawiła się podczas organizowania OBR. Byłyśmy jednomyślne – chcemy stać się antyprzemocowymi ekspertkami i lokalnie działać przeciwko przemocy wobec kobiet. Tak narodził się pomysł na ASK, stwierdziłyśmy bowiem, że właśnie we wspólnym działaniu jest nasza siła. No i poszłyśmy za ciosem – złożyłyśmy projekt na grant do programu „Obywatele dla Demokracji” finansowanego z funduszy EOG i otrzymałyśmy dofinansowanie!

Ale, jak to w życiu, po drodze zdarzają się rzeczy nieprzewidziane w projekcie, a wymagające reakcji. Tak stało się w przypadku Pani Aleksandry, tłumaczki, brutalnie zgwałconej przez ratowników medycznych podczas wyjazdu służbowego, której nie pomogły instytucje do tego zobowiązane, a gwałciciele dostali wyroki w zawieszeniu. Podjęłyśmy decyzję, że reagujemy. Przygotowałyśmy petycję i zorganizowałyśmy akcję protestacyjną w Elblągu, na którą przyjechało ponad 100 osób (tu relacja z akcji). Potem ruszyłyśmy do Drewnowa, małej wsi na północy Polski, gdzie mąż, który dostał karę w zawieszeniu za przemoc domową, zamordował swoją żonę. O akcji piszemy tutaj.

Zorganizowałyśmy tę akcję, bo ASK powstała m.in. właśnie po to, by w sytuacji, kiedy kobiety doznające przemocy nie otrzymują należnego wsparcia i pomocy, reagować lokalnie, tam gdzie nie zadziałały instytucje. Naszym marzeniem jest opleść antyprzemocową siecią całą Polskę.

Jeśli twoja grupa lub organizacja chce działać razem z nami – zapraszamy do przyłączenia się do Sieci!

Jak można to zrobić?

1. Przeczytaj STATUT ANTYPRZEMOCOWEJ SIECI KOBIET

2. Jeśli spełniasz wymogi zawarte w statucie, na adres [email protected] wyślij prośbę o dołączenie do Sieci wraz z rekomendacjami.

3. Decyzję o przyłączeniu nowej grupy lub/i organizacji do ASK podejmują wszystkie członkinie w ciągu tygodnia od przesłania zgłoszenia, o czym poinformujemy drogą mailową.

Działaniem ASK koordynuje Fundacja Feminoteka. Poniżej przedstawiamy organizacje, które dołączyły do Sieci:

IIask

 1. BIAŁYSTOK: Podlaskie Stowarzyszenie Właścicielek Firm Klub Kobiet Biznesu działa od2004 roku. Jest organizacją skupiającą właścicielki firm, współwłaścicielki, kobiety zarządzające działami gospodarki bądź zasobami ludzkimi. Pasją tych kobiet jest przedsiębiorczość, rozwój zawodowy, osobisty oraz działania na rzecz środowiska lokalnego, ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz kobiet. Celem Stowarzyszenia jest integracja środowiska kobiet, wspieranie wszelkiej aktywności kobiet w biznesie, życiu publicznym, społecznym i prywatnym a także prowadzenie działań edukacyjnych wśród młodzieży promujących przedsiębiorczość, uczenie postaw zwalczających wszelkie objawy przemocy wśród kobiet.
 2. BIELSKO-BIAŁA: Fundacja Pozytywnych Zmian organizacja antyprzemocowa i strażnicza, która powstała w 2012 roku w Bielsku-Białej z inicjatywy Anny Chęć i Aliny Kuli. Celem Fundacji jest budowa społeczeństwa obywatelskiego wolnego od przemocy, opartego na równości kobiet i mężczyzn. Najważniejszymi wartościami Fundacji są równość, różnorodność i szacunek. pozytywnezmiany.org
 3. BYDGOSZCZ: Nieformalna Grupa Inicjatywna z Bydgoszczy zawiązała się w 2013 r. po happeningu, który odbył się w ramach akcji One Billion Rising. Działamy na rzecz równości kobiet i mężczyzn, przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na różne przesłanki oraz praw człowieka. Organizujemy debaty, warsztaty, festiwale i happeningi oraz wspieramy inne wydarzenia promujące wyżej wymienione idee.
 4. GŁOGÓW: Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA w Głogowie od 17 lat zajmuje się pomocom dzieciom i młodzieży oraz ich rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, doświadczającym przemocy. Główne działania prowadzone w codziennej pracy to: interwencja, profilaktyka, terapia ofiar przemocy, dzieci krzywdzonych oraz organizowanie kampanii społecznych z tego zakresu. W Stowarzyszeniu funkcjonuje bezpłatna pomoc prawna, psychologiczna i pedagogiczna. Zespół tworzą wykwalifikowani psycholodzy, terapeuci, prawnicy, pedagodzy, socjoterapeuci. Stowarzyszenie również prowadzi szeroką rozwiniętą działalność edukacyjną dla dzieci, młodzieży, rodziców oraz grup zawodowych głównie z zakresu przeciwdziałania przemocy, edukacji o prawach człowieka i prawach dziecka czy mowie nienawiści. Od 2014 roku Stowarzyszenie organizuje akcję One Billion Rising w Głogowie.
 5. KONIN: Stowarzyszenie Koniński Kongres Kobiet działa od 2013 roku. Zorganizowałyśmy 3 Konińskie Kongresy Kobiet na których zawsze był panel poruszający tematykę przeciwdziałania wobec przemocy. Trzy razy zorganizowałyśmy One Bilion Rising, w których co roku uczestniczyło około 100 osób. W maju 2013 czynnie uczestniczyłyśmy w ogólnopolskiej akcji zbierania podpisów pod petycją jak najszybszej ratyfikacji Konwencji przeciwdziałania przemocy wobec kobiet. Razem z nieformalną grupą zorganizowałyśmy w ramach projektu dwa szkolenia z Wendo, za które zostałyśmy uhonorowane nagrodą-statuetką z PISOP, za lokalne działania.
 6. KOSZALIN:  Fundacja Edukacja – Równość – Aktywność – Dialog – ERA DIALOGU posiada doświadczenie projektowe.  na rzecz  partnerstwa i rozwoju ekonomii społecznej.  Fundacja prowadzi działania związane z przeciwdziałaniem przemocy ze względu na płeć, współorganizując tzw. kawiarnie obywatelskie ,  debaty oksfordzkie czy konferencje. Ponadto zajmuje się szeroko pojętymi działaniami związanymi z wyrównaniem szans kobiet  i mężczyzn, przeciwdziałaniem używania mowy nienawiści w przestrzeni publicznej, dyskryminacji ze względu na płeć, wiek czy orientację seksualną. Skupiamy się na edukacji młodzieży , wprowadzając debaty oksfordzkie do szkół. Jesteśmy współorganizatorami Regionalnego kongresu Kobiet w Koszalinie oraz One Billion Rising. Skupia się na edukacji młodzieży, wprowadzając debaty oksfordzkie do szkół.
 7. KRAKÓW: Fundacja Machina Fotografika –  od 9 lat wzmacnia zmiany społeczne, inspiruje kobiety i mężczyzn przez działania rozwojowe i artystyczne aby w pełni i na równych prawach uczestniczyły/li w różnych sferach życia. Organizuje: szkolenia, warsztaty, doradztwo inspiracyjne dla kobiet, wykłady o sztuce, spotkania z artystkami?ami, wernisaże, warsztaty samoobrony, pokazy filmów. Koordynuje krakowską akcję Nazywam się Miliard/One Billion Rising. Prowadzi działalność wydawniczą, realizuje fotograficzne sesje, w której moda jest narzędziem przekazu istotnych treści społecznych.  Realizowany od 2012 roku projekt „440 km po zmianę” to największe osiągnięcie fundacji. Idąc 440 km brzegiem Bałtyku wspierają kobiety z niepełnosprawnością ruchu, zmieniają polskie plaże tak, aby były dostępne dla wszystkich, spełniamy podróżnicze marzenia, inspirujemy do zmiany. Co roku dzięki tej podróży pomagają jednej kobiecie spełnić jej marzenie o samodzielnym poruszaniu się poprzez przekazanie protezy lub wózka oraz poprzez zapewnienie wsparcia psychologicznego.
 8. LUBLIN: Stowarzyszenie Homo Faber – organizacja skupiająca ludzi troszczących się o przestrzeganie Praw Człowieka. Jej wizją jest Lublin, w którym każdy człowiek czuje się wolny i bezpieczny, w pełni korzysta ze swoich praw bez względu na płeć, stopień sprawności, pochodzenie narodowe i etniczne, „rasę”, kolor skóry, orientację psychoseksualną, przekonania religijne, światopogląd, opinie polityczne, majątek, wiek lub jakąkolwiek inną cechę. Bierze udział w akcji OBR od 2016 roku.
 9. ŁÓDŹ:  Stowarzyszenie Łódzki Kongres Kobiet powstało w czerwcu 2014 roku, kiedy nieformalna grupa kobiet i mężczyzn, współpracująca ze sobą od dłuższego czasu, postanowiła sformalizować działania. Główne zadania stowarzyszenia to zapobieganie i przeciwdziałanie wszelkim przejawom dyskryminacji, propagowanie idei równych szans, oraz działania na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn.
 10. ŁÓDŹ: Fundacja EDUKABE – jej misją jest wspieranie społeczno –moralnej odpowiedzialności osób związanych z różnymi środowiskami i grupami wiekowymi w podejmowaniu skutecznych działań minimalizujących zjawiska nacechowane brakiem tolerancji oraz szeroko rozumianej przemocy: fizycznej, psychicznej, seksualnej i internetowej, w tym również rzadko dostrzeganego zjawiska tak zwanej „łagodnej przemocy”. Istotnym działaniem, jakie podejmuje fundacja  jest także wzbogacenie wiedzy zainteresowanych osób z zakresu etapowości rozwijania kluczowych umiejętności poznawczych, związanych z rozwojem człowieka, jak również kreowanie zróżnicowanych oddziaływań o charakterze terapeutycznym i profilaktycznym, wskazujących na nieharmonijny rozwój dziecka, a także działań wspierających jego mocne strony. www.edukabe.pl
 11. OLSZTYN: fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” powstała w 2004 roku i od tego czasu prowadzi Ośrodek Prawno-Mediacyjny, w którym można skorzystać z porad prawnych, obywatelskich, mediacji, socjoterapii. Prowadzimy również zajęcia korekcyjno-edukacyjne dla kobiet, warsztaty rozwojowe. Podejmujemy działania w obszarze przeciw działania dyskryminacji, przemocy wobec kobiet. Zapraszamy na naszą stronę www.fika.pl.
 12. OPOLE/OCHODZE: Stowarzyszenie Manufaktura Inicjatyw Różnorodnych-MIR powstało wiosną 2016, aby sformalizować działania nieformalnej grupy kobiet. Główne cele organizacji to przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy, w szczególności ze względu na płeć.Ochrona praw człowieka i swobód obywatelskich.Edukacja antydyskryminacyjna, upowszechnianie i ochrona praw kobiet, działalność na rzecz równych praw, eliminowanie stereotypów związanych z płcią, wspieranie emancypacji osób należących do grup marginalizowanych oraz represjonowanych. Od 2015 bierze udział w akcji Nazywam się Milirad/One Billion Rising Poland  oraz Kampanii 16 Dni Przeciwko Przemocy ze Względu na Płeć.  Stowarzyszenie MIR
 13. PŁOCK: Grupa nieformalna „One Billion Rising Płock” została powołana w 2015 roku do organizacji akcji przeciwko przemocy wobec kobiet One Bilion Rising/Nazywam się Miliard Płock, która odbywa się w Płocku od 2014 roku. Jest partnerką projektu Antyprzemocowa Sieć Kobiet – ASK, w ramach którego działa lokalnie na rzecz przeciwdziałania przemocy wobec kobiet. Celem działań grupy są rozwój i integracja kobiet (zaangażowana m.in. w projekt Klub Przedsiębiorczych Kobiet), przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet, edukacja i aktywizacja społeczności lokalnej.
 14. RUDA ŚLĄSKA: Grupa Nieformalna „EWA zaprasza” powstała z inicjatywy kobiet działających na rzecz seniorów, organizujących cykliczne spotkania z mieszkańcami Rudy Śląskiej. Głównym celem działania grupy jest aktywizacja społeczności lokalnych ze szczególnym uwzględnieniem integracji środowisk kobiecych na Śląsku. Jest partnerką projektu Antyprzemocowa Sieć Kobiet – ASK, w ramach którego działa na rzecz przeciwdziałania przemocy wobec kobiet. Organizuje akcje One Billion Rising – Nazywam Się Miliard.
 15. RZESZÓW: Stowarzyszenie na rzecz Kobiet „VICTORIA” – główny cel stowarzyszenia to niesienie pomocy bezrobotnym kobietom z regionu Podkarpacia. Organizacja koncentruje swoje działania wokół problemów osób bezrobotnych (w tym długotrwale bezrobotnych) pozostających w trudnej sytuacji życiowej spowodowanej brakiem zatrudnienia. Podejmowane działania mają na celu skuteczny powrót kobiet na rynek pracy po przerwach spowodowanych opieką nad dziećmi lub osobami zależnymi oraz pomaganiem w nabyciu nowych kluczowych umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Istotną z punktu widzenia Stowarzyszenia jest działalność na rzecz usamodzielniania się, nabycia wiary w siebie, pewności w poruszaniu się po rynku pracy, nabycia umiejętności w poszukiwaniu, zdobyciu i utrzymaniu pracy przez kobiety z różnych środowisk, o zróżnicowanym statusie zawodowym i w różnym wieku. Ze względu na trudną sytuację w jakiej znajdują się beneficjentki organizacji, Stowarzyszenie funkcjonuje jako grupa wsparcia – stara się stworzyć kobietom możliwość wspólnego przebywania, dzielenia się doświadczeniem oraz odkrywania swoich umiejętności. Poprzez działalność szkoleniową oraz informacyjną nasze Stowarzyszenie zajmuje się przeciwdziałaniem szeroko pojętej dyskryminacji kobiet w życiu społecznym i zawodowym.
 16. RZESZÓW: Fundacji Prawnikon działa od 2013 roku, prowadzi działalność o profilu prawno-szkoleniowo-edukacyjnym. Pomaga osobom ubogim/samotnym rodzicom/niepełnosprawnym przez udzielanie bezpłatnych porad prawnych. Dodatkowo nasze porady prawne są wspierane przez usługi psychologiczne oraz współpracę z prawnikami/prawniczkami. Fundacja czynnie i wolontarystycznie angażuje się w liczne działania antyprzemocowe. Nasza główna działalność polega na pomocy prawnej udzielanej kobietom doświadczającym przemocy w rodzinie/domowej  i samotnym matkom.
 17. SZCZECIN:  Grupa osób skupiona wokół inicjatyw Kongresu Kobiet i Fundacji CZAS DIALOGU. One Biliong Rising organizuje od samego początku tej inicjatywy dodatkowo wspierajac to wydarzenie m.in. Debatą Feministów i programami antydyskryminacyjnymi. Organizowane są wydarzenia uwzględniające perspektywę równości kobiet i mężczyzn, związaną z partycypacją obywatelską i respektowaniem praw człowieka. Cyklicznie są kampanie One Bilion Rising, Regionalne Kongresy Kobiet, Rejsy Kobiet NawiGracje, działania międzykulturowe m.in. Przeglądy Filmów Tureckich. Fundacja organizuje spotkania autorskie, debaty, konferencje i warsztaty antydyskryminacyjne, antyprzemocowe, równościowe w szczególności w zakresie rynku pracy. Fundacja wspiera obecnie działania na rzecz uchodźców a jej członkinie działają wolontarystycznie dla uchodźców w Niemczech. Fundacja ma doświadczenie projektowe m.in. realizuje projekt ŚWIETLIKI w obszarze animacji społecznej społeczności lokalnych na obszarach wiejskich.
 18. TARNÓW:   One Billion Rising Tarnów Grupa Nieformalna została powołana na okoliczność zorganizowania Akcji OBR w roku 2013 w Tarnowie. Skupia w swoich szeregach organizacje  oraz osoby indywidualne. Oprócz zaangażowania się w coroczną akcję Nazywam się Miliard grupa i jej członkinie i członkowie od kilku lat aktywnie działają na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Współtworzą i realizują programy z zakresu przeciwdziałania wykluczeniom, na rzecz równouprawnienia, przeciwdziałania przemocy, oraz obrony praw obywatelskich. Obecnie grupa współpracuje z organizacjami NGO z terenu całej Polski: Kongres Kobiet, Fundacja Feminoteka, Antyprzemocowa Sieć Kobiet, Amnesty International, Sieć Obywatelska Watchdog Polska, Stowarzyszenie Miasta w Internecie.
 19. WAŁBRZYCH:  Fundacja Kobiety Zmieniają Świat powstała w Wałbrzychu w 2012 r. Działalność Fundacji stanowi kontynuację wcześniejszych spotkań kobiecych w ramach klubu Biznes na Obcasach. Inicjatorką i prezeską jest Barbara Żurakowska. Celem Fundacji jest integrowanie środowiska kobiet Wałbrzycha, okolic i innych miast. Ponadto inicjowanie i wspieranie działań w zakresie profilaktyki niedostosowania społecznego,przemocy, edukacji, zdrowia.Fundacja prowadzi szkolenia w zakresie samorozwoju, profilaktyki zdrowotnej, rozwiązywania konfliktów i mediacji. Członkinie corocznie biorą udział w akcji One Billion Rising.
 20. WARSZAWA: Fundacja Feminoteka – działa od 2005 roku. Działa na rzecz likwidacji dyskryminacji ze względu na płeć we wszystkich sferach życia społecznego, publicznego i kulturalnego. Prowadzi szkolenia, warsztaty, organizuje spotkania, wydaje książki. Przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet i dziewcząt jest dla fundacji priorytetowym działaniem. Realizujemy projekty dotyczące przeciwdziałania przemocy zarówno w mieście, jak i na wsi, w szkole i w pracy. Zainicjowała i koordynuje w Polsce międzynarodową akcję One Billion Rising/ Nazywam się Miliard.
 21. WROCŁAW: Fundacja na Rzecz Równości powstała z inicjatywy grupy osób, którym bliska jest idea propagowania zasad równouprawnienia i feminizmu. Głównym celem, od momentu powstania Fundacji, czyli od maja 2010 roku, jest podejmowanie skutecznych działań sprzeciwiających się przemocy wobec kobiet oraz zapewniających ochronę ich praw i wolności. Zespół ekspertek prowadzi bezpośrednie wsparcie dla osób pokrzywdzonych w formie konsultacji prawnych i psychologicznych. Fundacja włącza się w nowatorskie formy aktywności mające na celu zwiększanie świadomości społecznej w zakresie zjawiska dyskryminacji kobiet i innych grup społecznych. Inicjuje i organizuje międzynarodową akcję „Nazywam się Miliard – One Billion Rising” we Wrocławiu. Prowadzi równoległe działania edukacyjne w zakresie przepisów obowiązującego prawa i sposobów jego stosowania. Lobbuje tworzenie, wdrażanie i promowanie praktyk mających na celu doskonalenie procedur postępowania w sprawach związanych ze zjawiskiem dyskryminacji i przemocy.
 22. ZIELONA GÓRA: Lubuskie Stowarzyszenie na rzecz Kobiet „BABA” – to organizacja pozarządowa z 16-letnim stażem, pracująca  na rzecz partycypacji i reprezentacji kobiet w demokracji i społeczeństwie obywatelskim, przeciwdziałająca dyskryminacji kobiet oraz przemocy wobec nich. BABA wydaje bezpłatne informatory prawne i medyczne dla kobiet, osób pokrzywdzonych przestępstwem i przemocą oraz dla osób pomagających kobietom. Organizuje wykłady, szkolenia, warsztaty, konferencje (także naukowe), grupy wsparcia i grupy samopomocowe. Uczestniczy w inicjatywach, akcjach i kooperatywach promujących kobiety bądź zwracającym uwagę na ich problemy ogólnopolskich i międzynarodowych. Udziela bezpłatnej pomocy prawnej, psychologicznej i psychoterapeutycznej, prowadzi Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem i Przemocą, zapobiega wtórnej wiktymizacji, wspiera włączenie społeczne osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem.  Prowadzi coaching i doradztwo zawodowe. Edukuje dzieci, młodzież i dorosłych w zakresie polskiego prawa. Szkoli  pedagogów, pracowników opieki społecznej, organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości. Opiekuje się stażystami i praktykantami. Reprezentuje trzeci sektor w gremiach decyzyjnych. www.baba.org.pl

Nowy koszaliński program antyprzemocowy uwzględnia perspektywę płci!


koszalinTo dzięki działaniom organizacji skupionych w Antyprzemocowej Sieci Kobiet koordynowanej przez Feminotekę i realizujących przez ostatnie półtora roku projekt o tej samej nazwie – w koszalińskim programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na lata 2016-2020 znalazły się zapisy uwzględniające kwestie dotyczące przemocy wobec kobiet! Koszalińską organizacją, która zabiegała o to, by zmiany te weszły do programu jest  Fundacja Edukacja – Równość – Aktywność – Dialog – ERA DIALOGU.

Z przeprowadzonego w 2015 roku w ramach projektu Antyprzemocowa Sieć Kobiet monitoringu ponad 300 lokalnych programów antyprzemocwych wynikało m.in., że ponad 90% z  nich nie definiowało poszczególnych rodzajów przemocy z uwzględnieniem kategorii płci; w ponad połowie analizowanych programów nie było zawartej  informacji, że przemocy najczęściej doświadczają kobiety. Tylko w jednym z analizowanych programów znalazł się zapis wprost odwołujący się do faktu, że stereotypy płciowe mają wpływ na przemoc wobec kobiet z próbą wyjaśnienia tego zjawiska. Tylko w jednym  z badanych programów można było znaleźć szczegółową analizę problemu przemocy ze względu na płeć połączoną z danymi statystycznymi z podziałem na płeć i przywołaniem specjalistycznych analiz. Brakowało także działań skierowanych do kobiet – grupy najbardziej narażonej na przemoc i najczęściej jej doświadczającej, a także współpracy z organizacjami specjalizującymi się w działaniach skierowanych  do kobiet i równościowych.

W ramach projektu w całej Polsce organizowałyśmy debaty, by przekonać decydentów do tego, by perspektywa płci została uwzględniona w lokalnych programach przeciwdziałania przemocy w rodzinie, ponieważ takie działania są  bardziej skuteczne.

Oto pierwsze efekty naszych działań! Koszaliński program uwzględnił wiele z przygotowanych rekomendacji.

Oto najważniejsze informacje zawarte w programie uwzględniające rekomendacje Antyprzemocowej Sieci Kobiet:

 • W lokalnej diagnozie zjawiska przemocy w rodzinie zauważono, że „90% osób doznających przemocy to kobiety, a blisko 90% osób stosujących przemoc – to mężczyźni”. W programie zawarto także deklarację, że „program nie wyklucza żadnej płci, jednakże ilość działań skierowana do konkretnej płci wynikać będzie wprost ze skali problemu”. Program zakłada m.in. promowanie postaw równościowych w odniesieniu do kobiet i mężczyzn
 • W dokumentach prawnych, na których opiera się przygotowany czteroletni program uwzględniono Konwencję Rady Europy o Zapobieganiu i Zwalczaniu Przemocy wobec Kobiet i Przemocy Domowej ratyfikowanej przez Polskę w 2015 roku, a także  Konwencję w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet z 1979 roku,  Deklarację o Eliminacji Przemocy wobec Kobiet ONZ z 1993 roku, Rekomendacje Rady Europy 1450 (2000) dotycząca przemocy wobec kobiet w Europie, Rekomendacje Komitetu Ministrów Rady Europy Rec. (2002)5 w sprawie ochrony kobiet przed przemocą z 30 kwietnia 2002 roku,
 • W opisie czynników mających wpływ na przemoc w rodzinie uwzględniono normy społeczne i kulturowe. W programie czytamy „Przez wieki istniało silne społeczne przyzwolenie na stosowanie przemocy wobec najbliższych, w szczególności wobec kobiet i dzieci. Niestety nadal w wielu środowiskach to zjawisko znajduje odzwierciedlenie w obyczajach – przekonaniach związanych z rolą mężczyzny w rodzinie („pan i władca”), a także społecznej akceptacji stosowania kar cielesnych. Ma to związek z wciąż funkcjonującymi stereotypami dotyczącymi zachowania kobiet i mężczyzn, ich roli w rodzinie oraz roli w społeczeństwie.
 • Rozdział 3. Programu nosi tytuł „Przemoc a płeć”, w którym zostało opisane zjawisko przemocy wobec kobiet i podkreślono, że kobiety są grupą najbardziej narażoną na przemoc i najczęściej jej doznającą.
 • Wszelkie dane statystyczne uwzględniają zmienną „płeć” – tak osób doznających przemocy jak i sprawców.
 • W zaplanowanych działaniach przewidziano konkretne działania uwzględniające kobiety:
  – współpracę instytucji i służb zaangażowanych  w przeciwdziałanie przemocy  w rodzinie z organizacjami pozarządowymi specjalizującymi się w działaniach skierowanych  do kobiet i równościowych
  – Realizację zajęć edukacyjnych oraz organizowanie  i prowadzenie spotkań grup terapeutycznych i wsparcia  dla kobiet dotkniętych  lub zagrożonych przemocą  w rodzinie.

TU: WYNIKI MONITORINGU PROGRAMÓW PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE Z PERSPEKTYWY PŁCI (prezentacja PowerPoint)

TU: REKOMENDACJE ANTYPRZEMOCOWEJ SIECI KOBIET WYNIKAJĄCE Z MONITORINGU (plik pdf)

ASK to inicjatywa kilkudziesięciu kobiet z całej Polski, organizatorek akcji One Billion Rising/ Nazywam się Miliard Poland. W 2015 roku przeprowadziłyśmy analizę niemal 400 lokalnych programów antyprzemocowych z perspektywy płci, organizowałyśmy debaty, szkolenia, konferencje i akcje, zabiegając o to, by rekomendacje wynikające z monitoringu, zostały uwzględnione w lokalnych programach antyprzemocowych, by perspektywa płci oraz problem przemocy wobec kobiet został włączony do lokalnych działań po to, by lepiej przeciwdziałać zjawisku przemocy. 

Chcesz dołączyć do ASK? Kliknij TUTAJ

Lokalne programy przeciwdziałania przemocy w rodzinie a perspektywa płci. Raport. Wzorcowy program

okladka_nawwwLokalne programy przeciwdziałania przemocy w rodzinie a perspektywa płci. Raport. Wzorcowy program.

Fundacja Feminoteka, Warszawa 2016

Redakcja: Joanna Piotrowska

Osoby doznające przemocy najczęściej oczekują od systemu wsparcia konkretnej zmiany swojej sytuacji. Ich poczucie bezpieczeństwa, a także faktyczne zapewnienie bezpieczeństwa zależne jest również od tego, jaką rangę w hierarchii problemów społecznych będzie miała przemoc wobec kobiet oraz równouprawnienie kobiet i mężczyzn. Bez nazwania rzeczy po imieniu i pokazania faktycznego źródła problemów nie da się zbudować skutecznego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. To, w jaki sposób dana gmina tworzy swój lokalny program, w jaki sposób korzysta i zarządza swoimi zasobami oraz w jaki sposób postrzega swoją rolę w kształtowaniu postaw i świadomości mieszkańców, jest decydujące dla sposobu wykonywania obowiązków przez przedstawicieli poszczególnych służb i podmiotów zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.
Projekt zrealizowany przez Feminotekę daje szansę na zapewnienie wysokiego standardu planowania działań na szczeblu lokalnym. Jego zapewnienie osobom doznającym przemocy jest nie tylko obowiązkiem, ale i szansą na zmianę struktury zjawiska przemocy i zwiększenie ochrony osób zagrożonych przemocą.

– Grzegorz Wrona

Spis treści

1. O Antyprzemocowej Sieci Kobiet
2. Wzorcowy program jako szansa na zapewnienie wysokiego standardu planowania działań na szczeblu lokalnym
– Grzegorz Wrona
3. Dlaczego przemoc z uwzględnieniem perspektywy płci? – Joanna Piotrowska
4. Wyniki badań lokalnych programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie z perspektywy płci – partnerki projektu
5. Rekomendacje – partnerki projektu
6. Wzorcowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie na szczeblu lokalnym z uwzględnieniem perspektywy płci – partnerki projektu
7. Dobre praktyki na poziomie lokalnym – Joanna Piotrowska
8. Kto działa w Antyprzemocowej Sieci Kobiet– ASK i jak się do nas przyłączyć

Publikacja do pobrania w pliku pdf 

Tarnów – O przemocy bez stereotypów – relacja z debaty

„O przemocy bez stereotypów – przemoc ma płeć” pod taką nazwą odbyła się 26 kwietnia debata w Tarnowie. Celem spotkania było przedstawienie wyników ogólnopolskiego monitoringu programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie (wojewódzkich, powiatowych i gminnych) z perspektywy płci oraz omówienie ich w kontekście wypracowania rekomendacji na przyszłość. Monitoring prowadziła grupa Partnerek ASK – Antyprzemocowa Sieć Kobiet.

W spotkaniu w Tarnowie wzięły udział zaproszone osoby zajmujące się na co dzień problematyką przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przestawicie MOPSu pani dyrektor i  pracownice socjalne, urzędnicy miejscy, strażnicy miejscy i policja z wydziału zapobiegania przemocy w rodzinie. W debacie wzięło udział 15 osób.

W czasie spotkania w  Agnieszka Biedroń ze Stowarzyszenia Kropla Słońca zaprezentowała idee ASK,  historię działań realizowanych od 2013 roku w Tarnowie w ramach ogólnoświatowej Akcji  One Billion Rising, działania przeciwprzemocowe organizowane lokalnie . W panelu eksperckim wzięła udział Anna Chęć – ekspertka ds. przeciwdziałania przemocy, Fundacja Pozytywnych Zmian.

Punktem zasadniczym debaty było przedstawienie wyników ogólnopolskiego monitoringu programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie, które przedstawiła Partnerka ASK, koordynatorka corocznych Akcji One Billion Rising w Tarnowie Anna Burda.

Podczas prezentacji padło stwierdzenie że:

 1. W większości programach przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, przemoc nie ma płci.
 2. Brakuje odpowiednio przeprowadzonej diagnozy uwzględniającej obszar geograficzny oraz wyciągającej wnioski z działań prowadzonych w poprzednich latach.
 3. W programach brakuje dobrze zaplanowanych działań o charakterze profilaktycznym uwzględniających różne grupy osób: kobiety, mężczyzn, chłopców, dziewczęta, osoby starsze, osoby z niepełnosprawnością.
 4. Zwrócono uwagę, na to, że większość programów przeciwdziałania przemocy nie jest konsultowanych.
 5. Wielokrotnie przytoczone zostały statystyki mówiące o tym, że to kobiety i dziewczęta częściej doświadczają przemocy.
 6. Zwrócono uwagę na brak działań skierowanych do sprawców przemocy, w większości mężczyzn.
 7. Zwrócono uwagę na nieskuteczność działań jednostek służb publicznych (policja, sąd) co zniechęca kobiety do zgłaszania przemocy na policję. Jako przykład podano m.in. wyroki w zawieszeniu dla gwałcicieli.
 8. Zwrócono także uwagę na konieczność pisania programów w sposób „projektowy”, czyli z bardzo jasnym określeniem celów, zadań i kompetencji, metod monitoringu i ewaluacji, z podanymi wskaźnikami liczbowymi i danymi jakościowymi, zakresem odpowiedzialności różnych służb i osób oraz precyzyjnego budżetowania działań ze wskazaniem sposobów na pozyskanie brakujących funduszy.
 9. Padła także propozycja wdrażania programów na krótsze okresy czasu t.j. 1-2 lata, przeprowadzanie konsultacji i współpraca z organizacjami trzeciego sektora zwłaszcza z  organizacjami o charakterze kobiecym i równościowym.

W trakcie dyskusji, która wzbudziła wiele emocji, udział wzięły przedstawicielki Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Policji, Straży Miejskiej, Urzędu Miasta oraz działaczki z organizacji pozarządowych, wyciągnięto wnioski, że przy pisaniu następnych programów  będzie uwzględniona konkluzja z pracy badaczek ASK.

W Tarnowie jest już nowy projekt Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na lata 2016/2020 i będą  uwzględnione sugestie i wnioski z monitoringu. Przedstawiciele instytucji będące obecne na Debacie wyraziły pełną gotowość do współpracy, co jest bardzo pocieszające.

Debata odbyła się w ramach projektu „Antyprzemocowa Sieć Kobiet” prowadzonego przez fundację Feminoteka wraz z 15 partnerkami z całego kraju  z programu Obywatele dla Demokracji współfinansowanego z Funduszy EOG.

banernorweskie_batory

 

 

Szczecin – brak organizacji zajmujących się przemocą wobec kobiet – relacja z debaty w Szczecinie

Przeszkodą stojącą za włączaniem organizacji zajmujących się kwestiami równościowymi, obywatelskimi, związanymi z przeciwdziałaniem przemocy  do Zespołów Interdyscyplinarnych i działań przeciwprzemocowych jest brak w znakomitej części gmin organizacji zajmujących się tą problematyką.  W związku z tym rolę tę przejmują organizacje kościelne – to jedna z uwag, która pojawiła się podczas debaty 21.04.2016 w Szczecinie w ramach projektu „Antyprzemocowa Sieć Kobiet”, którego Fundacja CZAS DIALOGU jest partnerką.

Fundacja CZAS DIALOGU, jako partner lokalny zorganizowała spotkanie grupy eksperckiej pt. „Raport-monitoring lokalnych programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie – rekomendacje i nowe strategie”. Na spotkaniu przedstawione zostały efekty projektu w postaci wyników badań lokalnych programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W spotkaniu  udział wzięli m.in. posłanka Magdalena Kochan zajmująca się w Parlamencie Europejskim kwestiami związanymi z przemocą, rodzinami zastępczymi, kwestiami społecznymi, a także przedstawiciele Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego: dyrektorka Anna Nowak wraz z pracownikami; pełnomocnik marszałka ds. uzależnień Krzysztof Faliński, dyrektorka Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli p. Urszula Pańka, przedstawiciel Antyprzemocowej Sieci Mężczyzn i ekspert ds. równościowej edukacji – Piotr Lachowicz, naukowcy z Instytutu Socjologii US prowadzący badania regionalne związane z sytuacją kobiet – dr Albert Terelak i dr Sebastian Kołodziejczyk, zastępca  dyrektora  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – Jacek CerebieżTarabicki, Jerzy Wójtowicz – przedstawiciel Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej, przedstawicielka Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie zajmująca się kwestiami związanymi z opracowywaniem strategii działania – Katarzyna Kichcińska, a także dyrektorka Międzynarodowym Centrum Studiów i Spotkań im. Bonhoeffera od lat zajmująca się działaniami obywatelskimi  oraz przedstawicielki Fundacji Czas Dialogu – Bogna Czałczyńska, Jolanta Kuruoglu, Jolanta Tryszkiewicz.

Osobą prowadzącą i moderująca spotkanie była Bogna Czałczyńska, prezeska Fundacji Czas Dialogu. Obecna była wykonująca lokalne analizy programów Jolanta Kuruoglu. Wyniki raportu oraz ich omówienie przedstawiła dr Anita Kucharska Dziedzic, prezeska Lubuskiego Stowarzyszenia na Rzecz Kobiet BABA z Zielonej Góry, organizacji od 17. lat zajmującej się kwestiami przeciwdziałania przemocy wobec kobiet.

Spotkanie miało charakter roboczy, wszelkie kwestie związane z przedstawionymi wynikami badań były poddawane dyskusji uwzględniającej perspektywę regionu Pomorza Zachodniego. Dyskusji poddano także metodologię badania, uwzględnianie w strategiach perspektywy kobiet, równościowy sposób przekazu w badanych strategiach oraz możliwości i problemy związane z monitorowaniem danych obejmujących różne obszary działania instytucji pomocowych (policja, MOPS/GOPS, prokuratury). Zastanawiano się nad skutecznym różnicowaniem w statystykach kwestii płci czy wieku sprawców i ofiar przemocy.  Dyskusji poddano także udział organizacji pozarządowych w Zespołach Interdyscyplinarnych oraz podczas konsultowania programów przeciwdziałania. Problemem jest brak w znakomitej części gmin organizacji zajmujących się kwestiami równościowymi, obywatelskimi, związanymi z przeciwdziałaniem przemocy etc.  W związku z tym rolę tą przejmują organizacje kościelne.  Spotkanie zakończyło się deklaracją dotycząca potrzeby zaprezentowania i przekazania wyników raportu bezpośrednio do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego na Pomorzu Zachodnim. Wydział Współpracy Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie zadeklarował zorganizowanie konferencji dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z województwa zachodniopomorskiego, na którym przedstawione zostaną wyniki raportu.

Druga część seminarium miała charakter otwartego spotkania z przedstawicielkami organizacji pozarządowych i środowiska kobiet angażujących się w działania skierowane na antyprzemocowe kampanie społeczne, pomoc ofiarom przestępstw, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz kwestie związane z równością płci. Spotkanie moderowała Bogna Czałczyńska. Kwestie związane z raportem, wyniki badań oraz związane z nimi problemy przedstawiła dr Anita Kucharska-Dziedzic.

Poruszano kwestie związane ze współpracą środowisk kobiet, lokalnych organizacji kobiecych i równościowych oraz włączaniem się w kampanie społeczne wiązane z przemocą seksualną i Antyprzemocową Siecią Kobiet/Mężczyzn.

W wyniku dyskusji podjęto także decyzję o organizowaniu cyklicznych spotkań. S

Debata odbyła się w ramach projektu „Antyprzemocowa Sieć Kobiet” prowadzonego przez fundację Feminoteka wraz z 15 partnerkami z całego kraju  z programu Obywatele dla Demokracji współfinansowanego z Funduszy EOG. 

banernorweskie_batory

Łódź: Działamy wspólnie przeciwko przemocy – relacja z debaty

W czwartek 7 kwietnia 2016 roku w Urzędzie Miasta Łodzi odbyła się debata „Lokalnie Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet” zorganizowana przez Stowarzyszenie Łódzki Kongres Kobiet i Fundację EduKABE w ramach projektu „Antyprzemocowa Sieć Kobiet”.  Debatę poprowadziła Agata Kobylińska z Fundacji EduKABE, która w drugiej części debaty poprowadziła także dyskusję. W debacie wzięło udział ok. 60 osób.

Spotkanie otworzyła Monika Kamieńska – nowa Pełnomocniczka ds. Równego Traktowania przy Prezydent Miasta Łodzi, która podkreślała jak ważne jest przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet. Monika Kamieńska, jako dyrektorka Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych, od dwóch lat wspiera w Łodzi coroczną akcję One Billion Rising. Następnie Agata Kobylińska z Fundacji EduKABE (w zastępstwie za nieobecną Dagmarę Janowicz
z Łódzkiego Kongresu Kobiet) zaprezentowała wyniki badań lokalnych programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie z całej Polski oraz z województwa łódzkiego. Dosyć duże  wrażenie na uczestniczkach i uczestnikach debaty wywarła informacja, że ponad 50% badanych programów antyprzemocowych nie uwzględnia perspektywy płci. W programach nie są także przewidziane działania skierowane bezpośrednio do kobiet, pomimo iż to właśnie kobiety najczęściej doświadczają przemocy.

Podczas debaty wystąpił poseł Artur Dunin, który zmierzył się ze stereotypami mówiącymi o przemocy, scharakteryzował jej rodzaje i podkreślał jak ważna dla Polski była ratyfikacja Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Poseł Dunin od samego początku jest bardzo silnym wsparciem dla OBR Łódź. Kolejna panelistka, Ilona Rafalska – radna Sejmiku województwa łódzkiego, koordynatorka OBR w Aleksandrowie Łódzkim, opowiedziała o wpływie przemocy na funkcjonowanie rodzin i dzieci. Oparła się w swoim wystąpieniu na własnych doświadczeniach, od lat bowiem zapobieganie przemocy w rodzinie leży jej na sercu i jako radna bardzo się angażuje we wszystkie działania mające na celu edukację i zapobieganie wszelkim jej objawom. Najważniejsze, jak podkreślała, jest to, że zarówno moralnie jak i prawnie wszyscy jesteśmy zobowiązani do niesienia pomocy ofiarom przemocy.

Małgorzata Niewiadomska Cudak – wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Łodzi, podczas swojego wystąpienia  podkreślała, że ograniczenie kobietom ich praw reprodukcyjnych również jest rodzajem  przemocy, która jak się okazuje niejedno ma imię.  Podkomisarz Iwona Firaza z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi przedstawiła podczas debaty statystyki interwencji dotyczącej przemocy wobec kobiet w Łodzi, w tym również informacje o zakładanych Niebieskich Kartach. Zostały zaprezentowane także działania chroniące ofiary przemocy domowej podejmowane przez Policję zgodnie z obowiązującym prawem. Anna Bartnicka – koordynator ds. przeciwdziałania przemocy MOPS opowiedziała uczestniczkom i uczestnikom debaty o tym, jak wygląda codzienność pracy w zespole interdyscyplinarnym, o tworzeniu grup roboczych, spotkaniach z osobami poszkodowanymi oraz osobami będącymi podejrzanymi o przemoc, a także wskazała gdzie się można zgłosić w Łodzi
o pomoc w przypadku doświadczania przemocy.

Podkreśliła również, że istotne jest, aby  przypomnieć łodziankom i łodzianom numer 800-112-800 – bezpłatny, anonimowy, całodobowy, czynny 7 dni w tygodniu miejski numer telefonu dla ofiar przemocy przy Ośrodku Interwencji Kryzysowej.

Następnie głos zabrała Iwona Karaś – kierowniczka Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Łodzi, która opowiedziała o pracy w ośrodku, który jest placówką całodobową, dysponującą miejscami noclegowymi dla osób dotkniętych przemocą (bez skierowania i bez względu na dochód). Ośrodek oferuje bezpłatną, kompleksową pomoc schroniskową, terapeutyczną, pedagogiczną, socjalną, medyczną i prawną. 90% ofiar przemocy domowej trafiających do ośrodka to kobiety i dzieci. Magdalena Kołacz-Kwiatkowska – asystent rodziny w I Wydziale Pracy Środowiskowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi opowiedziała o codziennej pracy z kobietami, najczęstszymi ofiarami przemocy.

Na zakończenie, podsumowując część złożoną z wystąpień, Agata Kobylińska z Fundacji EduKABE podkreślała jak ważna jest edukacja w zakresie wyznaczania własnych granic już od najmłodszych lat. Edukacja dzieci z zakresu bezpieczeństwa oraz profilaktyka przeciwdziałania przemocy powinna być rozpoczęta już od edukacji przedszkolnej. Tym bardziej, że Polska w 2014 roku ratyfikowała Konwencję Lanzarote o ochronie dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym i niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych.

Wszyscy otrzymali wydrukowane wyniki badań lokalnych programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie z całej Polski oraz z województwa łódzkiego. Po wystąpieniach nastąpiła ożywiona dyskusja. Uczestniczki i uczestnicy debaty zgodnie wyrazili chęć współpracy i regularnych spotkań. Podczas debaty został także przedstawiony cel powstania Antyprzemocowej Sieci Kobiet, jej założenia oraz  możliwości przyłączenia się do ogólnopolskiej sieci.  Kolejny etap to spotkanie, podczas którego zostanie przedstawiony wzorcowy program antyprzemocowy.

Wnioski z debaty: Bardzo pozytywne zostałyśmy zaskoczone tak dużą frekwencją
i włączeniem się do debaty tak różnorodnych środowisk. Na zakończenie debaty ustaliliśmy, że DZIAŁAMY WSPÓLNIE PRZECIWKO PRZEMOCY !!!

Debata odbyła się w ramach projektu „Antyprzemocowa Sieć Kobiet” prowadzonego przez fundację Feminoteka wraz z 15 partnerkami z całego kraju  z programu Obywatele dla Demokracji współfinansowanego z Funduszy EOG. 

banernorweskie_batory

Zielona Góra – Edukacja przeciwprzemocowa od przedszkola – relacja z debaty

Edukacja przeciwprzemocowa od przedszkola, jednolita metodologia diagnostyczna stworzona przez zespół ekspercki czy tworzenie budżetów zadaniowych z procentowym gwarantowaniem środków na dane cele, to jedne z wielu rekomendacji, które opracowane zostały podczas seminarium „Lokalnie przeciw przemocy wobec kobiet” 22 marca w Zielonej Górze.

Seminarium było elementem ogólnopolskiego projektu „Antyprzemocowa Sieć Kobiet”, którego Lubuskie Stowarzyszenie na rzecz Kobiet BABA jest partnerką. Ponadto w organizację seminarium włączyły się: Katedra Pedagogiki Specjalnej i Profilaktyki na Wydziale Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Koło Naukowe Studentów Psychologii UZ „Przeciwko Przemocy”.

W programie seminarium „Lokalnie przeciw przemocy wobec kobiet” znalazły się następujące wystąpienia:

 • Prezentacja wyników badań lokalnych programów antyprzemocowych z perspektywy płci – Joanna Piotrowska, prezeska fundacji Feminoteka.
 • Województwo lubuskie na tle kraju – wyniki badań porównawczych przeprowadzonych przez Lubuskie Stowarzyszenie na rzecz Kobiet BABA, Monika Bendyk i Kamilla Obuchowska.
 • Rola Zespołów Interdyscyplinarnych w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i przemocy wobec kobiet – prof. dr hab. Grażyna Miłkowska.

W części warsztatowo-dyskusyjnej poświęconej następującym zagadnieniom:

 • niewykorzystane możliwości prewencji i skutecznej reakcji w ramach istniejących rozwiązań prawnych. Szanse i wyzwania,
 • rekomendacje dla zespołów interdyscyplinarnych oraz jednostek samorządu lokalnego w zakresie prowadzenia polityk przeciwdziałania przemocy w rodzinie i przemocy wobec kobiet

zabrali głos m.in. prof. dr hab. Grażyna Miłkowska kierownik Katedry Pedagogiki Specjalnej i Profilaktyki, dr Anita Kucharska-Dziedzic, prezeska Lubuskiego Stowarzyszenia na rzecz Kobiet BABA, dr Alfred Staszak, Prokurator Okręgowy w Zielonej Górze, Justyna Pecyna, prokurator Prokuratury Rejonowej w Zielonej Górze, Monika Olejnik, sędzia Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, podinspektor Mariusz Olejniczak z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze, Lidia Gryko, zastępczyni naczelnika Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Zielona Góra, przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej w Zielonej Górze i Nowej Soli, Terenowego Komitetu Obrony Praw Dziecka w Zielonej Górze, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zielonej Górze, zespołów interdyscyplinarnych. Domu Pomocy Społecznej w Zielonej Górze oraz naukowcy i studenci Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego, przedstawiciele organizacji pozarządowych, mediów oraz zielonogórskich parlamentarzystów. Łącznie listę obecności podpisało 51 osób.

Zgłoszone rekomendacje dotyczyły poprawy efektywności działań przeciwprzemocowych na poziomie lokalnym, zwłaszcza w zakresie niwelowania luk ustawowych i braku kompatybilności działań różnych instytucji.

Najważniejsze rekomendacje ze względu na grupę problemową:

DIAGNOZA

– powinna obowiązywać jednolita metodologia diagnostyczna stworzona przez zespół ekspercki, złożony z naukowców i praktyków po stronie samorządowej dla danego województwa lub kraju dostosowana do różnych poziomów samorządu terytorialnego;

– diagnoza powinna umożliwiać nie tylko stawianie tez i diagnozowanie skali problemu, ale także wyciąganie wniosków i tworzenie ewaluacji końcowej i śródokresowej programów przeciwdziałania przemocy;

– poza liczbą niebieskich kart należy korzystać z danych prokuratur i sądów w zakresie liczby zgłoszonych przestępstw, aktów oskarżenia oraz wyroków (w tym skazujących i nakładających obowiązki na oskarżonego, których wypełnienie umożliwi zawieszenie kary);

– dane do diagnozy winny pochodzić z danego regionu, ogólnokrajowe mogą być tłem pozwalającym na wyodrębnienie lokalnych problemów lub lokalnej specyfiki;

– poszerzona diagnoza powinna obejmować przyczyny zamknięć dotychczasowych postępowań prowadzonych przez zespoły interdyscyplinarne;

ZESPOŁY INTERDYSCYPLINARNE

– lokalny samorząd powinien zapewnić finansowanie działalności zespołów, nie można ludziom dokładać obowiązków, nie zwiększając wynagrodzenia, co najmniej 1 etat powinien być finansowany na obsługę ZI;

– członkami ZI powinni być kierownicy jednostek współpracujących (decyzyjność i prestiż), członkami grup roboczych ich podwładni – praktycy w jednostkach współpracujących (kompetencje i dyspozycyjność).

WSPÓŁPRACA

– na terenie, gdzie brakuje organizacji kobiecych zajmujących się pomocą, interwencją i przeciwdziałaniem przemocy JST powinny szukać współpracy lub opinii dla swoich działań wśród organizacji ogólnopolskich lub regionalnych;

– współpraca z trzecim sektorem powinna odbywać się na każdym poziomie tworzenia i realizacji programów przeciwprzemocowych, w tym większy udział w zadaniach zleconych;

– współpraca powinna obejmować także samorządy prawnicze;

– a także jednostki badawcze i naukowe.

KOMPETENCJE

– finansowanie przez samorządy szkoleń i superwizji osób realizujących zadania wynikające z programu na określonym, stałym poziomie;

– unikanie konfliktu interesów w przypadku osób świadczących pomoc i poradnictwo (nie można jednocześnie udzielać porad bezpłatnie w ramach programu i odpłatnie w ramach własnej działalności pozaprojektowej);

– określone minimum kompetencyjne dla osób pracujących w ramach działań projektowych.

EDUKACJA

– konieczność edukacji prawnej dzieci i dorosłych;

– wspieranie pokrzywdzonych w byciu oskarżycielami posiłkowymi;

– edukacja przeciwprzemocowa od etapu przedszkola;

– gwarantowany czas antenowy na promocję lokalnych działań przeciw przemocy;

– ODN kształcenie nauczycieli w dostrzeganiu śladów przemocy (fizycznych i emocjonalnych);

POMOC i INTERWENCJA

– konieczność opieki psychologicznej nad pokrzywdzonymi na kazdym etapie postepowanie, także na Sali sądowej;

– automatyzm w przyznawaniu pełnomocnika prawnego (tu współpraca z samorządami prawniczymi) oraz obecność na sali sądowej obserwatora z NGO;

– uproszenie druków pouczeń na policji i w prokuraturze;

– zapewnienie przez samorząd wojewódzki stypendiów dla lekarzy specjalności brakujących na danym terenie w kontekście nas interesującym (biegli, patolodzy, seksuolodzy, ginekolodzy dziecięcy itp.);

REKOMENDACJE PONADTERYTORIALNE DOTYCZYŁY:

– tworzenia budżetów zadaniowych z procentowym gwarantowaniem środków na dane cele;

– rekonstrukcji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z uwzględnieniem doświadczeń;

– finansowania działań przeciwprzemocowych z tzw. kapslowego;

– w przypadku małoletnich pokrzywdzonych kurator powinien wkraczać automatycznie;

– edukacja prawna i przeciwprzemocowa w podstawie programowej w szkołach;

– dane policji i prokuratury oraz wymiaru sprawiedliwości powinny być podawane z podziałem na płeć niezależnie od wieku sprawcy czy pokrzywdzonego;

Zaproszeni goście otrzymali wydruk raportu: „Monitoring lokalnych programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie z perspektywy płci”. Wypracowane pomysły i rekomendacje zostaną wykorzystane przy tworzeniu regionalnych programów przeciwdziałania przemocy. Relacje medialne zamieściły: TVP Gorzów Wielkopolski, Radio Zachód, Radio Zielona Góra oraz Onet.

Debata odbyła się w ramach projektu „Antyprzemocowa Sieć Kobiet” prowadzonego przez fundację Feminoteka wraz z 15 partnerkami z całego kraju  z programu Obywatele dla Demokracji współfinansowanego z Funduszy EOG. 

banernorweskie_batory

Łódź: Lokalnie przeciwko przemocy wobec kobiet – debata

Stowarzyszenie Łódzki Kongres Kobiet, fundacja Edukabe i fundacja Feminoteka

zapraszają na debatę

„Lokalnie przeciwko przemocy wobec kobiet”

7 kwietnia, godz. 13.00, Urząd Miasta Łodzi, 

ul. Piotrkowska 104, Mała Sala Obrad.

Wstęp wolny!

Podczas debaty porozmawiamy o różnych rodzajach przemocy, o jej wpływie na rodzinę, oraz zaprezentujemy wyniki badań lokalnych programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie z całej Polski oraz z województwa łódzkiego.

Celem spotkania jest także zebranie rekomendacji do przygotowywanego w ramach projektu „Antyprzemocowa Sieć Kobiet” wzorcowego programu antyprzemocowego.

Wydarzenie na Fcebooku

Stowarzyszenie Łódzki Kongres Kobiet powstało w czerwcu 2014 roku, kiedy nieformalna grupa kobiet i mężczyzn, współpracująca ze sobą od dłuższego czasu, postanowiła sformalizować swoje działania. Główne nasze zadania to zapobieganie i przeciwdziałanie wszelkim przejawom dyskryminacji, propagowanie idei równych szans, oraz działania na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn.

Antyprzemocowa Sieć Kobiet to projekt realizowany przez fundację Feminoteka w partnerstwie z 15 organizacjami i grupami z całego kraju, koordynatorkami polskiej edycji akcji Nazywam się Miliard/ One Billion Rising, którego celem jest m.in. lokalne działanie przeciwko przemocy ze względu na płeć.

Fot: Flickr – Elroy Serrao

Projekt realizowany przez fundację Feminoteka w ramach Programu „Obywatele dla Demokracji”
przy wsparciu finansowym Funduszy EOG.banernorweskie_batory

 

Wałbrzych wobec przemocy – debata

Fundacja „Kobiety zmieniają świat”, Dolnośląski Kongres Kobiet i fundacja Feminoteka

serdecznie zapraszają na debatę „Wałbrzych wobec przemocy”

7 kwietnia 2016 r. , godz. 12.00

Sala witrażowa Ratusza, Plac Magistracki 1, Wałbrzych

Patronat:
Prezydent Miasta – Roman Szełemej
Przewodnicząca Rady Miejskiej – Maria Romańska
ask_logoCelem konferencji jest zaprezentowanie raportu z ogólnopolskich badań 318 lokalnych programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie, opracowanego w ramach projektu „Antyprzemocowa Sieć Kobiet” oraz debata dotycząca działań antyprzemocowych realizowanych w regionie. Szczególny nacisk kładziemy na uwzględnienie perspektywy płci, ponieważ, zgodnie z wszelkimi badaniami,  na przemoc w rodzinie i przemoc w związkach intymnych najbardziej narażone są kobiety i dziewczęta.
Celem spotkania jest także zebranie rekomendacji do przygotowywanego w ramach projektu „Antyprzemocowa Sieć Kobiet” wzorcowego programu antyprzemocowego.
Wstęp wolny.
Fundacja Kobiety Zmieniają Świat powstała w Wałbrzychu w 2012 r. Działalność fundacji stanowi kontynuację wcześniejszych spotkań kobiecych w ramach klubu Biznes na Obcasach. Inicjatorką i prezeską jest Barbara Żurakowska. Celem fundacji jest integrowanie środowiska kobiet Wałbrzycha, okolic i innych miast, a także inicjowanie i wspieranie działań w zakresie profilaktyki niedostosowania społecznego, przemocy, edukacji, zdrowia. Fundacja prowadzi szkolenia w zakresie samorozwoju, profilaktyki zdrowotnej, rozwiązywania konfliktów i mediacji. Członkinie organizacji  corocznie biorą udział w akcji One Billion Rising.
Antyprzemocowa Sieć Kobiet to projekt realizowany przez fundację Feminoteka w partnerstwie z 15 organizacjami i grupami z całego kraju, koordynatorkami polskiej edycji akcji Nazywam się Miliard/ One Billion Rising, którego celem jest m.in. lokalne działanie przeciwko przemocy ze względu na płeć.
Fot: Flickr Maciej Górnicki
Projekt realizowany przez fundację Feminoteka w ramach Programu „Obywatele dla Demokracji”
przy wsparciu finansowym Funduszy EOG.banernorweskie_batory

Świdnica: O przemocy bez stereotypów – konferencja ASK

Nieformalna Grupa Nazywam się Miliard Świdnica, Antyprzemocowa Sieć Kobiet ASK
oraz Fundacja Feminoteka zapraszają na konferencję

„O przemocy bez stereotypów”

8 kwietnia 2016 (piątek), g. 10.00 – 13.00
w Świdnickim Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Długa 33, Świdnica

ask_logo

Celem konferencji jest zaprezentowanie raportu z ogólnopolskich badań 318 lokalnych programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie, opracowanego w ramach projektu „Antyprzemocowa Sieć Kobiet” oraz debata dotycząca działań antyprzemocowych realizowanych w naszym regionie. Szczególny nacisk kładziemy na uwzględnienie perspektywy płci, ponieważ, zgodnie z wszelkimi badaniami,  na przemoc w rodzinie i przemoc w związkach intymnych najbardziej narażone są kobiety i dziewczęta.

Wśród gości znajdą się współautorki raportu, prezeska Feminoteki Joanna Piotrowska oraz osoby reprezentujące lokalne instytucje praktycznie zajmujące się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Efektem debaty będą rekomendacje do wzorcowego programu przeciwdziałania przemocy.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

W razie pytań prosimy o kontakt z Aliną Szeptycką: [email protected]

Wydarzenie na Facebooku

Grupa nieformalna „One Billion Rising Świdnica” została powołana w 2014 roku do organizacji akcji przeciwko przemocy wobec kobiet One Bilion Rising/Nazywam się Miliard Świdnica. Celem działań grupy jest przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet, edukacja antydyskryminacyjna, wzmocnienie i aktywizacja społeczności lokalnej, szczególnie nastoletnich dziewczyn. Grupa współpracuje blisko z I Liceum Ogólnokształcącym im. J. Kasprowicza w Świdnicy.

Antyprzemocowa Sieć Kobiet to projekt realizowany przez fundację Feminoteka w partnerstwie z 15 organizacjami i grupami z całego kraju, koordynatorkami polskiej edycji akcji Nazywam się Miliard/ One Billion Rising, którego celem jest m.in. lokalne działanie przeciwko przemocy ze względu na płeć.

Fot: Filckr – M. M. Czarnecki

Projekt realizowany przez fundację Feminoteka w ramach Programu „Obywatele dla Demokracji”
przy wsparciu finansowym Funduszy EOG.banernorweskie_batory

Zielona Góra: Debata „Lokalnie przeciw przemocy wobec kobiet”

Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet „BABA”, fundacja Feminoteka
Katedra Pedagogiki Specjalnej i Profilaktyki
Koło Naukowe Studentów Psychologii UZ „Przeciwko Przemocy”
zapraszają na seminarium

„Lokalnie przeciw przemocy wobec kobiet”

22 marca 2016, godz. 10.00
Sala konferencyjna Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego,
Wojska Polskiego 71, Zielona Góra

 

W miesiącach lipiec-październik 2015 roku w ramach projektu „Antyprzemocowa Sieć Kobiet” przeprowadzono badanie porównawcze lokalnych programów przeciwprzemocowych: 16 wojewódzkich, 81 powiatowych i 221 gminnych (łącznie 318 programów). Podczas seminarium zostaną: zaprezentowane wyniki badań lokalnych programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie z całej Polski oraz wypracowane rekomendacje do wzorcowego programu antyprzemocowego na szczeblu lokalnym.

Program seminarium

10.00 – 10.15 

 • Powitanie, rozpoczęcie konferencji – Joanna Piotrowska, fundacja Feminoteka, koordynatorka projektu „Antyprzemocowa Sieć Kobiet”, gospodarze i organizatorzy seminarium.

10.15-11.45

 • Prezentacja wyników badań lokalnych programów antyprzemocowych z perspektywy płci – Joanna Piotrowska, fundacja Feminoteka.
 • Województwo lubuskie na tle kraju – wyniki badań porównawczych przeprowadzonych przez Lubuskie Stowarzyszenie na rzecz Kobiet BABA, Monika Bendyk i Kamilla Obuchowska.
 • Rola Zespołów Interdyscyplinarnych w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i przemocy wobec kobiet – prof. dr hab. Grażyna Miłkowska.
 • Wystąpienia zaproszonych gości – specjalistów ad vocem.

11.45-12.00

Przerwa kawowa

12.00-13.00

Część warsztatowo-dyskusyjna

Moderacja: prof. dr hab. Grażyna Miłkowska i dr Anita Kucharska-Dziedzic

 • Niewykorzystane możliwości prewencji i skutecznej reakcji w ramach istniejących rozwiązań prawnych. Szanse i wyzwania.
 • Rekomendacje dla zespołów interdyscyplinarnych oraz jednostek samorządu lokalnego w zakresie prowadzenia polityk przeciwdziałania przemocy w rodzinie i przemocy wobec kobiet.

P.S. Zaproszeni goście otrzymają wydruk raportu: „Monitoring lokalnych programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie z perspektywy płci”. Do dyspozycji Państwa będzie sprzęt nagłaśniający oraz projektor z oprzyrządowaniem.

Antyprzemocowa Sieć Kobiet (ASK) to inicjatywa kilkudziesięciu kobiet z całej Polski, organizatorek ogólnoświatowej akcji One Billion Rising (OBR)/ Nazywam się Miliard Poland, która w Polsce i na świecie organizowana jest od trzech lat.

Jak przyłączyć się do Antyprzemocowej Sieci Kobiet?

Fot: Melissa

Debata organizowana w ramach projektu Antyprzemocowa Sieć Kobiet – ASK, realizowanego przez fundację Feminoteka w ramach Programu „Obywatele dla Demokracji” przy wsparciu finansowym Funduszy EOG.

banernorweskie_batory

Przemoc ma płeć – relacja z debaty w Płocku

ask_logoCieszymy się, że powstało badanie lokalnych programów antyprzemocowych i z pewnością wykorzystamy je do pisania naszego – deklarowała Iwona Szopek, szefowa Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Płocku podczas debaty „Przemoc ma płeć. O przemocy bez stereotypów”, która odbyła się 3 marca w Centrum Organizacji Pozarządowych w Płocku, a zorganizowana w ramach projektu Antyprzemocowa Sieć Kobiet – ASK przez grupę Nieformalną „One Billion Rising Płock” i Fundację Feminoteka.

Podczas konferencji wystąpiły Joanna Piotrowska, prezeska fundacji Feminoteka, dr Liliana Tomaszewska z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku oraz Iwona Szkopek, kierowniczka Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Płocku. Udział w spotkaniu wzięły osoby pracujące w ośrodkach pomocy społecznej oraz organizacjach zajmujących się przemocą wobec kobiet.

Statystyki jasno pokazują, że osobami najczęściej doświadczającymi przemocy są kobiety, a sprawcami mężczyźni. Antyprzemocowa Sieć Kobiet postanowiła sprawdzić, czy ta podstawowa informacja, a co za tym idzie, konkretne działania, mają odzwierciedlenie w samorządowych programach przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Badaniem zostało objętych 318 programów na poziomie wojewódzkim, powiatowym i gminnym. – Nie sprawdzałyśmy, jak samorządy realizują te programy, a jedynie badałyśmy ich treść. Interesowało nas między innymi to, jak uwzględniają perspektywę płci, czy np. podają informację, że osobami najczęściej doświadczającymi przemocy są kobiety, a jej sprawcami mężczyźni, bo to mówią statystyki, czy w programach przewidziano działania skierowane do tej grupy najczęściej doświadczającej przemocy i najbardziej na nią narażonych. Niestety, ocena tych programów nie wypadła pomyślnie. Ponad 50% z nich nie podawało tej podstawowej informacji – mówiła Monika Mioduszewska-Olszewska, koordynatorka ASK w Płocku.

Dlaczego perspektywa płci w programach przeciwdziałania przemocy jest tak ważna? – Dlatego, że chcąc komuś naprawdę pomóc, musimy wiedzieć, do kogo tę pomoc kierujemy i jakie ta osoba ma potrzeby. Innej pomocy potrzebują kobiety a innej mężczyźni. Kobiety są częściej zależne od swoich partnerów, posiadają dzieci, co utrudnia im wyrwanie się z przemocowej relacji. Kobiety doznają przemocy zwykle od mężczyzn, mężczyźni, częściej ze strony innych mężczyzn – np. ojciec od syna, coraz więcej sytuacji przemocowych dotyka osób starszych. O tym wszystkim musimy pamiętać, jeśli chcemy, żeby nasza pomoc była skuteczna. – mówiła Joanna Piotrowska, prezeska Fundacji Feminoteka.

Dr Liliana Tomaszewska z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku wygłosiła wykład na temat wpływu stereotypów płciowych na stosowanie przemocy wobec kobiet. Mówiła m.in. o tym, że pozycja kobiety w społeczeństwie zawsze była przedmiotem polityki. – Na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat rola kobiety w rodzinie i przestrzeni społecznej uległa dość gwałtownym zmianom. Tuż po wojnie, kiedy mężczyzn brakowało do pracy, rządowa propaganda, za pomocą mediów, lansowała model życia kobiety pracującej – głoszono hasła takie, jak „kobiety na traktory”. Sytuacja zmieniła się, gdy kryzys i bezrobocie zaczęły się pogłębiać i brakowało pracy dla mężczyzn. Wtedy okazało się, że kobiety nie powinny wychodzić z domów, bo tam są najbardziej potrzebne. Że nie powinny posyłać dzieci do żłobków i przedszkoli, które są jedynie siedliskami zarazków. Dziś społeczeństwo oczekuje od kobiety, że jeśli będzie pracować zawodowo i się rozwijać, pogodzi to bez problemu z obowiązkami gospodyni domowej i matki. I tu m.in. może się pojawiać niebezpieczeństwo przemocy ze strony mężczyzn, bo chodzi o to, jak „dobrze”, w ocenie partnera kobieta wywiązuje się ze stereotypowo narzuconej roli – wyjaśniała dr Tomaszewska.

Iwona Szkopek, kierowniczka Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Płocku, przedstawiła diagnozę problemów w przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet na terenie miasta Płocka. Pokazała mocne i słabe strony miejskich działań w tym zakresie, ale również twarde dane. W 2015 roku w Płocku osoby doświadczające przemocy, to 229 kobiet i 31 mężczyzn (na podstawie Niebieskich kart). – Ogólnopolskie dane statystyczne się tu potwierdzają. Najczęściej przemocy doznają kobiety i to one głównie potrzebują pomocy. Kto najczęściej jest sprawcą przemocy? Tu Iwona Szkopek przedstawiła interesujące dane. – Okazuje się, że w 45 proc. przypadków sprawcą jest mąż, a nie, jak się stereotypowo przyjmuje, konkubent który jest sprawcą 14 proc. przypadków. Około 10 proc., to agresywny syn, 6 proc. – ojciec, a ponad 5 procent 5 proc. – były mąż – mówiła.

Szefowa Ośrodka Interwencji Kryzysowej pokazywała, jak w Płocku pomaga się ofiarom przemocy. W Płocku działa wiele miejsc, w których mogą szukać pomocy. Działają grupy wsparcia, punkty konsultacyjne, poradnictwo prawne, blok terapeutyczny. Działają miejsca, gdzie osoby uciekające przed przemocą mogą szukać schronienia. To hostel MOPS-u, noclegowania przez Polski Komitet Pomocy Społecznej, a także cztery mieszkania chronione dla ofiar przemocy domowej i ich brakuje najbardziej. Od 1 marca działa telefon zaufania dla ofiar przemocy. Pod numerem 660 434 220 można szukać pomocy, zarówno psychologicznej jak i prawnej – informowała.

Płock jest w trakcie prac nad nowym programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie. – Cieszymy się, że powstało takie badanie i z pewnością wykorzystamy je do pisania naszego nowego programu – deklarowała Iwona Szopek.

Do końca kwietnia Antyprzemocowa Sieć Kobiet przygotuje wzorcowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie przygotowany przez ekspertki i ekspertów zajmujących się w Polsce przemocą w rodzinie, z którego będą mogły skorzystać wszyscy.

Antyprzemocową Sieć Kobiet tworzą organizacje kobiece zajmujące się przeciwdziałaniem przemocy i grupy nieformalne w całej Polsce. Jej celem jest budowa sieci ekspertek antyprzemocowych, a także przygotowanie wzorcowego antyprzemocowego programu i lobbowanie za zmianami w tym obszarze w instytucjach samorządowych. Sieć powstała na fali akcji przeciwko przemocy wobec kobiet One Billion Rising/Nazywam się Miliard, która na całym świecie organizowana jest od 2013 roku 14 lutego. Organizatorki akcji w całej Polsce spotkały się dwa lata temu w Feminotece i postanowiły, że chcą wykorzystać swój potencjał w lokalnych działaniach przeciwko przemocy wobec kobiet. – Nie chciałyśmy zmarnować tej energii, która corocznie wytwarza się przy okazji akcji OBR. Napisałyśmy projekt, uzyskałyśmy finansowanie i zaczęłyśmy działać – mówiła Monika Mioduszewska-Olszewska, płocka partnerka ASK.

Zdjęcie z akcji One Billion Rising/ Nazywam się Miliard w Płocku 14 lutego 2016 roku.

Konferencja „Przemoc ma płeć. O przemocy bez stereotypów” została zorganizowana w ramach projektu Antyprzemocowa Sieć Kobiet – ASK, realizowanego przez fundację Feminoteka w ramach Programu „Obywatele dla Demokracji” przy wsparciu finansowym Funduszy EOG.

banernorweskie_batory

 

 

„Musimy być jak Merida – waleczni” – relacja z debaty o przemocy wobec kobiet w Toruniu

ask_logo– Wzorcowy program antyprzemocowy przygotowany w ramach państwa projektu, dołączę do rekomendacji wyników badań z realizacji działań  programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie przeprowadzonej przez NIK – zadeklarował Krzysztof Kwiatkowski, prezes Najwyższej Izby Kontroli, podczas debaty „O przemocy bez stereotypów. Analiza samorządowych programów przeciwdziałania przemocy ze szczególnym uwzględnieniem województwa kujawsko-pomorskiego” organizowanej przez Nieformalną Grupę Inicjatywną z Bydgoszczy, fundację Feminoteka w ramach projektu „Antyprzemocowa Sieć Kobiet”, która odbyła się 8 marca w Toruniu.

Podczas debaty zaprezentowane zostały wyniki monitoringu lokalnych programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie z perspektywy płci – tak ogólnopolskie, jak i z województwa kujawsko-pomorskiego.

–  Ponad 90% analizowanych programów nie uwzględnia faktu, że przemoc ma płeć i że przede wszystkim dotyka kobiet – mówiła Agnieszka Jeżak ze Stowarzyszenie Koniński Kongres Kobiet, która analizowała programy antyprzemocowe z woj. kujawsko-pomorskiego. – Dotyczy to także poziomu naszego województwa. Zdarzają się programy, w których słowo „kobieta” w ogóle nie pada, a przecież wiadomo, wynika to ze wszystkich statystyk, że przemocy najczęściej doświadczają kobiety.

Zwracała także uwagę na niski poziom analizowanych programów – zawarte w nim ogólniki, podkreślała, że brakuje w nich wskaźników pozwalających mierzyć skuteczność ich realizacji.

Krzysztof Kwiatkowski, prezes NIK, potwierdził, że wyniki badania przeprowadzone w ramach projektu Antyprzemocowa Sieć Kobiet fundacji Feminoteka pokrywają się z badaniami z realizacji programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie przeprowadzonych przez NIK. – Co prawda można powiedzieć, że nastąpił chociażby ponadstuprocentowy wzrost liczby programów korekcyjnych skierowanych do sprawców przemocy, ale to cały czas jest zaledwie 2-3%. I nie może mnie to satysfakcjonować – powiedział prezes NIK. – Chciałbym nam dodać odwagi, bo jest ona potrzebna w bardziej skutecznym działaniu w tym obszarze. Powinniśmy być jak Merida – bardziej waleczni – dodał.

Podkreślił, że istotne jest uczestniczenie osób na wysokich stanowiskach w tego typu wydarzeniach jak debata dotycząca przemocy w rodzinie.

– Sam zgłosiłem chęć uczestniczenia w niej. Wywołało to zdumienie wśród organizatorów, pytano mnie, czy na pewno dobry panel wybrałem – powiedział Krzysztof Kwiatkowski. – To pokazuje, że cały czas temat przemocy nie jest traktowany na równi poważnie jak inne problemy społeczne.

Przedstawicielka i przedstawiciel lokalnych struktur samorządowych w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie (Beata Sulima, wojewódzki koordynatorka Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Adam Dudziak, przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Bydgoszczy) zwracali uwagę na skalę problemu, zgodzili się, że przemoc w ponad 80% w woj. kujawsko-pomorskim dotyczy kobiet, a także na trudności w działaniu zespołów interdyscyplinarnych, które wykonują swoją pracę za darmo. 

– Zwiększenie wydatków na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie jest jedną z naszych rekomendacji – powiedział Prezes NIK. – Przeciwdziałanie przemocy bowiem należy traktować jak inwestycję, a nie koszt.

Na pytanie Joanny Piotrowskiej, prezeski Feminoteki, czy można liczyć, że NIK pomoże w rozpowszechnieniu wzorcowego programu antyprzemocowego przygotowywanego w ramach projektu ASK, Krzysztof Kwiatkowski odpowiedział: – Dołączę go do rekomendacji wyników badań z realizacji działań  programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie przeprowadzonej przez NIK.

Debata była jednym z wydarzeń Welconomy Forum Gospodarcze w Toruniu, zorganizowała ją i poprowadziła Anna Wróblewska z Nieformalnej Grupy Inicjatywnej z Bydgoszczy, członkini Antyprzemocowej Sieci Kobiet (ASK).

Jak przyłączyć się do Antyprzemocowej Sieci Kobiet

Inne relacje z debaty:
Prezes NIK gościem forum gospodarczego w Toruniu (strona Najwyższej Izby Kontroli)
O raporcie dot. przemocy domowej w Rozmowie Dnia Radio PIK
O przemocy bez stereotypów w ramach Forum Gospodarczego (Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia)

Projekt realizowany przez fundację Feminoteka w partnerstwie z 15 organizacjami i grupami nieformalnymi z całej Polski w ramach Programu „Obywatele dla Demokracji” przy wsparciu finansowym Funduszy EOG.

banernorweskie_batory

Ruda Śląska – O przemocy bez stereotypów – relacja z debaty

Wyniki badań 318 programów antyprzemocowych z całego kraju były podstawą debaty „O przemocy bez stereotypów”, która odbyła się 15 lutego 2016 roku w rudzkim magistracie. Analizowano założenia i praktyczną realizację takich dokumentów oraz ich mocne i słabe strony. Wszystko po to, by wypracować rekomendacje do przygotowania wzorcowego programu antyprzemocowego.

Organizatorką spotkania była Ewa Chmielewska, partnerka projektu „Antyprzemocowa Sieć Kobiet”. W debacie udział wzięli: Joanna Piotrowska – prezeska Feminoteki, Krystian Morys – dyrektor rudzkiego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Ewelina Sówka – Przewodnicząca Zespołu Ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Rudzie Śląskiej, Małgorzata Zegan – dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Rudzie Śląskiej, Mirosława Gamba – naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych, Monika Kudelko reprezentująca Zespół Przeciwdziałania Przemocy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, Krzysztof Piekarz – Komendant Straży Miejskiej w Rudzie Śląskiej, Marek Partuś – Zastępca Komendanta Straży Miejskiej , Małgorzata Hoszek – przewodnicząca Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Karina Kaczyńska z-ca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Roman Aleksandrowicz – przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji w Rudzie Śląskiej.

Spotkanie rozpoczęło się przedstawieniem przez Joannę Piotrowską – prezeskę Feminoteki idei oraz działań zrealizowanych w ramach ogólnopolskiego projektu Antyprzemocowa Sieć Kobiet – ASK, następnie przedstawiony został raport z badań programów przeciwdziałania przemocy przez Ewę Chmielewską – regionalną partnerkę ASK.

– Naszym celem nie była ocena tego jak samorządy realizują programy antyprzemocowe, badałyśmy jedynie ich treść.  Interesowało nas między innymi to, czy programy  uwzględniają perspektywę płci, tzn. czy podają informację, że osobami najczęściej doświadczającymi przemocy są kobiety a jej sprawcami mężczyźni. Niestety, większość programów nie uwzględnia nie tylko podziału na płeć ale też nie bierze pod uwagę innych grup społecznych jak np. dzieci czy osoby starsze. Programy te w przeważającej większości są bardzo ogólnikowe  – kierując swoją pomoc do wszystkich tak naprawdę nie trafiają do nikogo – mówiła Ewa Chmielewska, prowadząca debatę.

Kolejnym punktem spotkania było przybliżenie pracy zespołów odpowiedzialnych za realizację programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Rudzie Śląskiej. Monika Kudelko, reprezentująca Zespół Przeciwdziałania Przemocy w Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, opowiedziała jak w mieście wygląda stosowanie procedury „Niebieskie Karty” oraz z jakimi problemami spotykają się osoby odpowiedzialne za jej realizację.  Z kolei Małgorzata Zegan, dyrektorka Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Rudzie Śląskiej  mówiła o możliwościach ośrodka, o formach pomocy dla kobiet oraz przedstawiła programy dla ofiar i sprawców przemocy, które są realizowane w mieście. Marek Partuś – zastępca Komendanta Straży Miejskiej opowiedział o prowadzonych przez siebie bezpłatnych warsztatach samoobrony dla kobiet.

Spotkanie pozwoliło wypracować trzy podstawowe wnioski:

 1. Konieczność przeprowadzenia dokładnej diagnozy, która powinna być podstawą programu antyprzemocowego w każdym mieście. W diagnozę warto inwestować, bo to dzięki niej działania będą skuteczne i efektywne – podkreśliła Joanna Piotrowska.
 2.  Kolejny postulat dotyczył powołania na poziomie miast osoby, która będzie koordynowała podejmowane działania.
 3. Przedstawiciele samorządowi zwrócili również uwagę na fakt, że wysokie wskaźniki w realizacji zadań związanych z przemocą często są błędnie interpretowane w statystykach – jako wzrost przestępczości w danym mieście i sygnał, że w mieście dzieje się coś złego. –Wręcz przeciwnie, to oznacza, że rośnie zaufanie do służb i instytucji – zauważyła Joanna Piotrowska. – To jest właśnie celem programów, żeby ludzie nie bali się mówić o przemocy i zauważone przypadki przemocy zgłaszali odpowiednim służbom – podsumowała

Podczas spotkania podkreślano również brak odpowiednich przepisów wykonawczych do ustawy antyprzemocowej oraz brak odpowiednich środków finansowych, które są przekazywane gminom na realizację nakładanych na nie obowiązków.

Debata odbyła się w ramach projektu „Antyprzemocowa Sieć Kobiet” prowadzonego przez fundację Feminoteka wraz z 15 partnerkami z całego kraju  z programu Obywatele dla Demokracji współfinansowanego z Funduszy EOG.

banernorweskie_batory

 

 

 

 

 

 

 

 

O przemocy bez stereotypów – relacja z debaty w Krakowie

ask_logo

Wymazywanie kobiet (nie uwzględnianie perspektywy płci) w programach przeciwdziałania przemocy prowadzi do tego, że podejmowane działania pomocowe są nie skuteczne, ponieważ nie odpowiadają na konkretne potrzeby osób doświadczających przemocy – to jedna z konkluzji debaty „O przemocy bez stereotypów” w ramach projektu „Antyprzemocowa Sieć Kobiet”, która odbyła się 12 lutego 2016 roku w Krakowie.

Celem spotkania było przedstawienie wyników ogólnopolskiego monitoringu programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie (wojewódzkich, powiatowych i gminnych) z perspektywy płci oraz omówienie ich w kontekście wypracowania rekomendacji na przyszłość.

Spotkanie rozpoczęło się przedstawieniem idei oraz działań zrealizowanych w ramach ogólnopolskiego projektu Antyprzemocowa Sieć Kobiet – ASK, potem przedstawiony został raport z badań programów przeciwdziałania przemocy przez Olgę Glińską z fundacji Machina Fotografika – Partnerkę ASK. Kolejnym punktem spotkania było przedstawienie historii i działań realizowanych od 2013 roku w Krakowie w ramach ogólnoświatowej i ogólnopolskiej akcji Nazywam się Miliard/ One Billion Rising (prelegentka Sylwia „Nikko” Biernacka” z fundacji Machina Fotografika). W panelu eksperckim wzięły udział: Anna Chęć (ekspertka ds. przeciwdziałania przemocy, Fundacja Pozytywnych Zmian), Anna Konopacka (prawniczka), Małgorzata Łojkowska (ekspertka ds. przeciwdziałania przemocy, prawniczka, fundacja Feminoteka), Sylwia „Nikko” Biernacka i Olga Glińska (współautorki monitoringu i organizatorki krakowskiej akcji Nazywam się Miliard, fundacja Machina Fotografika). Spotkanie moderowała Małgorzata Skowrońska z redakcji Gazety Wyborczej.

Podczas panelu, ekspertki rozmawiały o programach przeciwdziałania przemocy w aspekcie między innymi takich pytań jak:

 1. Po co powstają programy przeciwdziałania przemocy?
 2. Dlaczego w programach przeciwdziałania przemocy tak ważne jest uwzględnienie perspektywy płci?
 3. Co powinny zawierać dobrze opracowane programy przeciwdziałania przemocy?
 4. Dlaczego kobiety – osoby doświadczające przemocy nie zawsze zgłaszają akt przemocy na policję?

Konkluzja: Podczas debaty padły między innymi takie stwierdzenia i postulaty.

 1. Wymazywanie kobiet (nie uwzględnianie perspektywy płci) w programach przeciwdziałania przemocy prowadzi do tego, że podejmowane działania pomocowe są nie skuteczne ponieważ nie odpowiadają na konkretne potrzeby osób doświadczających przemocy.
 2. W programach brakuje odpowiednio przeprowadzonej diagnozy uwzględniającej obszar geograficzny oraz wyciągającej wnioski z działań prowadzonych w poprzednich latach.
 3. W programach brakuje dobrze zaplanowanych działań o charakterze profilaktycznym uwzględniających różne grupy osób: kobiety, mężczyzn, chłopców, dziewczęta, osoby starsze, osoby z niepełnosprawnością w podziale na tereny wiejskie i miejskie.
 4. Wskazano na konieczność podawania w programach przeciwdziałania przemocy narzędzi do ewaluacji zaplanowanych działań oraz dokładnych informacji na temat jednostek i osób odpowiedzialnych za realizację poszczególnych działań.
 5. Wskazano, że ewaluacja programów oraz diagnoza obecnej sytuacji to dwa elementy, które zapewniają to, że podejmowane w przyszłości działania będą pomocne dla osób doświadczających przemocy.
 6. Zwrócono uwagę, na to, że większość programów przeciwdziałania przemocy nie jest konsultowanych.
 7. Kilkakrotnie przytoczone zostały statystyki mówiące o tym, że to kobiety i dziewczęta częściej doświadczają przemocy.
 8. Zwrócono uwagę na brak działań skierowanych do sprawców przemocy (najczęściej mężczyz)
 9. Zwrócono uwagę na nieskuteczność działań jednostek służb publicznych (policja, sąd) co zniechęca kobiety do zgłaszania przemocy na policję. Jako przykład podano m.in. wyroki w zawieszeniu dla gwałcicieli.
 10. Zwrócono także uwagę na konieczność pisania programów w sposób „projektowy”, czyli z bardzo jasnym określeniem celów, zadań i kompetencji, metod monitoringu i ewaluacji, z podanymi wskaźnikami liczbowymi i danymi jakościowymi, zakresem odpowiedzialności różnych służb i osób oraz precyzyjnego budżetowania działań ze wskazaniem sposobów na pozyskanie brakujących funduszy.
 11. Jedną z rekomendacji było także wdrożenie programów na krótsze okresy czasu t.j. 1-2 lata, przeprowadzanie konsultacji oraz zapraszanie do pracy nad nimi specjalistek i specjalistów z trzeciego sektora z uwzględnieniem zaniedbanej w tym obszarze grupy jaką są organizacji o charakterze kobiecym i równościowym.

W trakcie sesji pytań i odpowiedzi, która wzbudziła wiele emocji udział wzięły przedstawicielki Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, psycholożki, psychoterapeutki, pracowniczki Ośrodka dla Osób dotkniętych przemocą, członkinie Partii Razem oraz przedstawicielki organizacji pozarządowych.

W ostatniej części spotkania swoje działania przedstawiły organizacje działające w obszarach przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji ze względu na płeć: Fundacja Autonomia (Zofia Noworól), Krakowska Manifa (Weronika Śmigielska, Aleksandra Łaniewska, Agata Zaforemska), Stowarzyszenie Strefa Wenus z Milo (Aneta Bilnicka). Po tej części odbyło się spotkanie sieciujące organizacji kobiecych z Krakowa w celu wypracowania wspólnego harmonogramu działań oraz nawiązaniu współpracy.

Podczas debaty odbyło się pierwsze spotkanie sieciujące, po którym zostało zainicjowane powstanie Krakowskiej Sieci Kobiet – Grupa, aby sieciować osoby pracujące w organizacjach kobiecych i równościowych w Krakowie w celu wymiany informacji na temat swoich działań, nawiązania współpracy, planowania wspólnych akcji rzeczniczych i kampanii społecznych w obszarze przeciwdziałania przemocy wobec kobiet i dziewczyn oraz dyskryminacji ze względu na płeć.

Fot: Flickr –  Chris West

Projekt realizowany przez fundację Feminoteka z 15 organizacjami partnerskimi z całej Polski w ramach Programu „Obywatele dla Demokracji” przy wsparciu finansowym Funduszy EOG.

banernorweskie_batory

Koszalin: Przemoc ma płeć – relacja z debaty

ask_logoW ponad 80% przypadków przemocy w rodzinie, to przemoc wobec kobiet – wynika z koszalińskich statystyk przedstawionych przez przedstawicieli MOPS, policji, sądu, Zespołu Interdyscyplinarnego w Koszalinie podczas konferencji „Przemoc ma płeć” organizowanej w ramach projektu Antyprzemocowa Sieć Kobiet”.

Podczas konferencji przygotowano rekomendacje uwzględnienia perspektywy płci w tworzonym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Koszalinie Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Są to ważne rekomendacje, ponieważ koszaliński Program Przeciwdziałania Przemocy w Koszalinie  wejdzie pod obrady Rady Miejskiej w Koszalinie już w czerwcu 2016r. i będzie obowiązywał do 2020 r.

20160216_163557W konferencji wzięła udział Renata Durda, kierowniczka Niebieskiej Linii w Warszawie, ekspertka w projekcie; Dorota Chałat, która przeprowadziła monitoring programów antyprzemocowych na terenie województwa pomorskiego oraz przedstawicielki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej: Bogumiła Szczepanik, Urszula Borzęcka, Grzegorz Hamera i  Zespółu Interdyscyplinarny – Ewa Antoszak,  sądu – Aleksandra Basarab, a także policji Robert Faryniarz oraz zaproszeni goście.

Konferencja miała na celu podsumowanie działań projektowych oraz podjęcie dyskusji na temat przemocy wobec kobiet w świetle obowiązującego w Polsce prawa oraz ukazanie szerokiego wachlarza kwestii związanych z przemocą wobec kobiet z różnych perspektyw (np. MOPS, ZI, policji, sądu), a także uwzględnienia pespektywy płci w programach przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  Prelegentki i prelegenci przedstawili skalę zjawiska przemocy na terenie Koszalina z uwzględnieniem płci. Wynika z nich, że w ponad 80% przypadków przemocy w rodzinie, to przemoc wobec kobiet.

W ramach projektu Antyprzemocowa Sieć Kobiet przeprowadzono monitoring programów przeciwdziałania przemocy  w rodzinie w  318 programach  na poziomie lokalnym ( 16 wojewódzkich,81 powiatowych, 221 gminnych). Badanie prowadzone  było we wszystkich województwach.  Ankieta, którą badano programy zawierała 69 pytań, podzielonych na trzy zagadnienia: przemoc wobec kobiet, skuteczne ramy dla działań, ewaluacja.

Powstał raport, który  został zaprezentowany uczestnikom koszalińskiej konferencji. Wynika z niego, że  podane w programach  dane statystyczne nie  uwzględniają podziału na płeć osób doznających przemocy i sprawców przemocy, czy programy nie informują, że osobami doświadczającymi przemocy domowej są najczęściej kobiety, nie odwołują się także międzynarodowych aktów prawnych dotyczących przemocy wobec kobiet, do których realizacji zobowiązała się Polska.

Podczas konferencji przygotowano rekomendacje uwzględnienia perspektywy płci w tworzonym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Koszalinie Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Konferencja odbyła się 16 lutego  2016 r. i zorganizowana została przez Fundację Edukacja-Równość – Aktywność-Dialog Era Dialogu – Partnerkę projektu realizowanego przez fundację Feminoteka, a także Koszalińskie Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej Era Kobiet i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Koszalinie.

Przeczytaj także inne relacje z konferencji: w Radio Koszalin

Ilustracja: Ged Carroll

PProjekt realizowany przez fundację Feminoteka w partnerstwie z 15 organizacjami i grupami nieformalnymi z całej Polski w ramach Programu „Obywatele dla Demokracji” przy wsparciu finansowym Funduszy EOG.

banernorweskie_batory

 

Dość kar w zawieszeniu dla przemocowców! Takie wyroki kobiety przypłacają życiem!

Antyprzemocowa Sieć Kobiet – sieć kilkudziesięciu organizacji i grup z całej Polski, której działania koordynuje Fundacja Feminoteka, 30 lipca o godz. 16.00 przy wjeździe do miejscowości Drewnowo organizuje akcję podczas której, zapalimy świeczkę dla kobiety zamordowanej w wyniku przemocy domowej i zaprotestujemy przeciwko wyrokom w zawieszeniu dla przemocowców. Takie wyroki kobiety przypłacają życiem!

W Drewnowie (gmina Braniewo) kobieta przez wiele lat była bita, rodzina maiła założoną Niebieską Kartę, jednak sprawca nie został oddzielony od rodziny. Gdy Sąd w końcu wydał wyrok na oprawce, była to kara 7 miesięcy. W zawieszeniu!!!

Sprawa była wielokrotnie w sądzie, ale kobieta ją wycofywała, a sąd się na to zgadzał. Choć zgodnie z polskim prawem przemoc w rodzinie jest przestępstwem ściganym z urzędu i można prowadzić sprawę i skazać sprawcę, nawet jeśli ofiara się wycofuje z zeznań. Można wydać nakaz zbliżania się do rodziny! (tu informacja w mediach)

Pytamy:
1. Na jakiej podstawie sąd zgadzał się na wycofanie sprawy o przemoc w rodzinie?
2. Dlaczego sprawca nie został oddzielony od rodziny? Nie dostał zakazu zbliżania się?
3. Dlaczego sąd wydał wyrok w zawieszeniu?

Będziemy żądać zaprzestania wyroków w zawieszeniu dla przemocowców!

Każdego dnia co najmniej jedna kobieta zostaje zamordowana w wyniku tzw. nieporozumień domowych. Szacuje się, że liczba kobiet, które zostają zamordowane w wyniku przemocy domowej może wynosić nawet około 500 rocznie. Jedną z przyczyn śmierci kobiet jest ustanawianie dla przemocowców wyroków w zawieszeniu.

W Polsce sprawcy przemocy w rodzinie w znakomitej większości przypadków (86% ) otrzymują karę więzienia w zawieszeniu, a jedynie 4% skazanych otrzymuje nakaz opuszczenia mieszkania zajmowanego razem z ofiarą przemocy. Czują się bezkarni, wracają do domów i dalej znęcają się nad rodziną. Taką decyzję sądów kobiety często przypłacają życiem.

Przykłady z ostatnich lat (tylko te, które były opisywane w mediach):

2013 rok Częstochowa: W 2012 roku Jacek G. został skazany na karę więzienia w zawieszeniu za znęcanie się nad żoną i nastoletnią pasierbicą. W 2013 roku Jacek G. zabił żonę, bo ta w trakcie domowej awantury zagroziła, że zadzwoni na policję. Sprawca zadał jej kilkanaście ciosów nożem.

Łódź 2014: Mąż pobił swoją 42-letnią żonę na śmierć. Mąż znęcał się nad nią na oczach 11-letniego syna. W trakcie śledztwa okazuje się, że była bita tłuczkiem, krępowana, a mąż zaklejał jej usta taśmą. Jej dramat trwał półtora roku.

Województwo łódzkie 2014 rok: w szpitalu w woj. łódzkim umiera kobieta pobita przez męża. Jej dramat trwał kilkanaście lat. Była bita i obrzucana wyzwiskami. Mąż ograniczał jej także dostęp do jedzenia.

Płoty k. Zielonej Góry 2015: Morderca zadał swojej żonie cios w szyję z taką siłą, że niemal pozbawił ciało głowy. Potem zadał jeszcze wiele innych ciosów nożem. Rodzina miała założoną Niebieska Kartę dla ofiar przemocy domowej. Mężczyzna zabił swoją żonę po tym, jak w zawieszeniu został skazany za maltretowanie i znęcanie się nad rodziną.

Jezierzyce, gmina Słupsk 2015: Mąż zamordował żonę. Kilkakrotnie ugodził ją nożem. Morderca miał wcześniej założoną niebieską kartę.

W Hiszpanii, gdzie od 10 lat państwo postanowiło w sposób zdecydowany karać sprawców i aktywnie pomagać ofiarom, liczba kobiet zamordowanych przez członków rodziny zmniejszyła się o 24% i wynosi obecnie 54 ofiary rocznie.

Przyłącz się do akcji! Co możesz zrobić?

1. Pojechać z nami. Spotykamy się w Drewnowie 30 lipca o godz. 16.00 przy wjeździe do miejscowości. Weź ze sobą świeczkę, zapalimy je wspólnie.
2. Zrób sobie zdjęcie lub nagraj filmik i wrzuć na facebooka z napisem: „Żądam zaprzestania wyroków w zawieszeniu dla przemocowców! Kobiety takie wyroki przypłacają życiem! Drewnowo 30.07.15 g. 16.00″
3. Podaj informację o akcji dalej, informuj swoich znajomych tu wydarzenie na Facebooku.
4. Możesz też wpłacić dowolnej wysokości darowiznę na konto fundacji Feminoteka
ING BSK S.A. 68 1050 1038 1000 0022 9768 3522 z dopiskiem: „Darowizna na akcję w Drewnowie”.

Akcję organizuje Antyprzemocowa Sieć Kobiet – sieć kilkudziesięciu organizacji i grup z całej Polski, której działania koordynuje Fundacja Feminoteka
mail: [email protected]
tel: 720 908 975

Akcja organizowana w ramach projektu fundacji Feminoteka w partnerstwie z 15 organizacjami i grupami nieformalnymi z całej Polski w ramach Programu „Obywatele dla Demokracji” przy wsparciu finansowym Funduszy EOG.banernorweskie_batory

Przyłącz się do Antyprzemocowej Sieci Kobiet! Działaj razem z nami!

ask_logoAntyprzemocowa Sieć Kobiet (ASK) to inicjatywa kilkudziesięciu kobiet z całej Polski, organizatorek ogólnoświatowej akcji One Billion Rising (OBR)/ Nazywam się Miliard Poland, która w Polsce i na świecie organizowana jest od trzech lat.

W 2014 roku spotkałyśmy się w Feminotece, by podsumować nasze działania i zastanowić się co dalej zrobić z energią, która pojawiła się podczas organizowania OBR. Byłyśmy jednomyślne – chcemy stać się antyprzemocowymi ekspertkami i lokalnie działać przeciwko przemocy wobec kobiet. Tak narodził się pomysł na ASK, stwierdziłyśmy bowiem, że właśnie we wspólnym działaniu jest nasza siła. No i poszłyśmy za ciosem – złożyłyśmy projekt na grant do programu „Obywatele dla Demokracji” finansowanego z funduszy EOG i otrzymałyśmy dofinansowanie!

Głównym celem Antyprzemocowej Sieć Kobiet (ASK) jest przeciwdziałanie dyskryminacji kobiet w obszarze przemocy poprzez:

1. BUDOWANIE ogólnopolskiej sieci ekspertek antyprzemocowych, które lokalnie będą przeciwdziałać przemocy wobec kobiet;

2. LOBBOWANIE za zmianami w tym obszarze w instytucjach samorządowych odpowiedzialnych za realizację programów antyprzemocowych;

3. EDUKOWANIE społeczności lokalnych na temat przemocy wobec kobiet poprzez organizowanie akcji, spotkań, warsztatów, szkoleń i debat oraz akcji przeciwprzemocowych.

O tym, jakie działania przeprowadziłyśmy w ramach projektu, można przeczytać TUTAJ.

Kto działa w Antyprzemocowej Sieci Kobiet

 

Jeśli twoja grupa lub organizacja chce działać razem z nami – zapraszamy do przyłączenia się do Sieci!

Jak można to zrobić?

1. Przeczytaj STATUT ANTYPRZEMOCOWEJ SIECI KOBIET

2. Jeśli spełniasz wymogi zawarte w statucie, na adres [email protected] wyślij prośbę o dołączenie do Sieci wraz z rekomendacjami.

3. Decyzję o przyłączeniu nowej grupy lub/i organizacji do ASK podejmują wszystkie członkinie w ciągu tygodnia od przesłania zgłoszenia, o czym poinformujemy drogą mailową.

BĄDŹ Z NAMI! DZIAŁAJMY WSPÓLNIE PRZECIWKO PRZEMOCY WOBEC KOBIET!

Projekt realizowany przez fundację Feminoteka w partnerstwie z 15 organizacjami i grupami nieformalnymi z całej Polski w ramach Programu „Obywatele dla Demokracji” przy wsparciu finansowym Funduszy EOG.

banernorweskie_batory

Stop gwałtom – relacja z akcji w Elblągu

Ponad sto kobiet i mężczyzn z całej Polski spotkało się we wtorek w Elblągu, żeby zaprotestować przeciwko zbyt łagodnemu traktowaniu gwałcicieli przez polski wymiar sprawiedliwości.

11012542_1081277321884221_446285088675160866_n— Akcją w Elblągu wyrażamy swoje głębokie oburzenie dla sposobu, w jaki wszelkie instytucje, które zobowiązane są do pomocy i wsparcia dla osoby pokrzywdzonej potraktowały panią Aleksandrę — mówiła Joanna Piotrowska, prezeska Fundacji Feminoteka. — Rocznie od 80 do 150 tysięcy kobiet doświadcza w Polsce różnych form przemocy seksualnej, ale na policję zgłasza się niewiele ponad dwa tysiące. Dlaczego? Kobiety wstydzą się i boją się reakcji wszystkich instytucji zobowiązanych do udzielenia im pomocy. Policjanci, prokuratorzy i sędziowie kierują się w takich sprawach stereotypami i przerzucają winę i odpowiedzialność ze sprawcy na ofiarę.

Odczytałyśmy obszerny list skierowany do prokuratury, policji i dyrekcji elbląskiego szpitala, którego sygnatariuszkami są przedstawicielki 21 organizacji zrzeszonych w Antyprzemocowej Sieci Kobiet, a pod którym podpisało się prawie 50 grup i organizacji społecznych z całego kraju oraz ponad 5000 indywidualnych osób. Treść listu można przeczytać tutaj. Po manifestacji petycja została złożona we właściwych instytucjach.

Na manifestacji była również obecna Pani Aleksandra, która za namową rodziny zdecydowała pozostać w tłumie zgromadzonych. Jej list odczytała Magdalena Dyderska z wrocławskiej Fundacji na Rzecz Równości. – Jestem ogromnie wdzięczna za to całe wsparcie. Naprawdę tego potrzebuję. Gdybym mogła to przytuliłabym każdą z uczestniczek tej akcji. Po prostu dziękuję.

11053149_1081287451883208_5212091705401392392_n– Przyjechałem tu, bo jestem oburzony. Chciałem zamanifestować swój sprzeciw przeciw zbyt niskim wyrokom kary i moje wielkie niezadowolenie z takich sytuacji w Polsce – mówił Lesław Cyrzik, jeden z uczestników manifestacji.Gwałty nie są incydentami.

Średnia kara za gwałt ze szczególnym okrucieństwem jest w Polsce najniższa i wynosi 3,3 lat. W krajach Europy Zachodniej za popełnienie takiego czynu otrzymuje się karę minimum 7 lat pozbawienia wolności.
— To jest paradoks, bo polskie prawo w tej kwestii jest bardzo dobre. W lipcu wyjdą wytyczne dla policji ws. ochrony ofiar gwałtów, takie procedury wejdą także do służb medycznych — wylicza Joanna Piotrowska. — Zostało także zmienione prawo karne jeśli chodzi o gwałt, natomiast ono nie jest realizowane. Cały czas problem jaki mamy, to problem z tym, co mają w głowach policjanci, prokuratorzy i sędziowie… Wszyscy, którzy stykają się z ofiarami gwałtów.

11693956_1081277185217568_1711872312837185953_n11046712_1081287465216540_4621884708709110877_o 11262147_1081287461883207_7528783821591707545_n 11695763_1081287475216539_6531809372023444124_n 11745864_1081287691883184_5644306779857397715_n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akcja została zorganizowana dzięki realizacji projektów „To nie twoja wina! Stop przemocy wobec kobiet” oraz „Antyprzemocowa Sieć Kobiet” w ramach Programu „Obywatele dla Demokracji” przy wsparciu finansowym Funduszy EOG.

banernorweskie_batory