TELEFON DLA KOBIET DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY

Телефон для жінок, які зазнають насильства

CZYNNY PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK
OD 11.00 DO 19.00

Активний з понеділка по п’ятницю з 14:00 до 19:00

Szukaj
Close this search box.

Nazywam się Miliard/ One Billion Ring Poland 2022 po zmianę definicji gwału

Po raz trzeci w ramach tanecznej akcji Nazywam się Miliard/ One Billion Rising Poland domagamy się zmiany definicji gwałtu. Chcemy, by zawierała zapis dotyczący zgody na kontakty intymne!

8 marca 2021 roku Klub Lewicy złożył propozycję zmiany definicji gwałtu w polskim Kodeksie Karnym, by zawierała zapis dotyczący zgody na kontakty intymne. Projekt zmiany  Kodeksu karnego został przygotowany przez organizacje kobiece, pod auspicjami Fundacji Feminoteka.

Inicjatorkami zmian legislacyjnych są nasze koleżanki, które biorą udział w akcji, posłanka Anita Kucharska-Dziedzic i adwokatka Danuta Wawrowska.

Wydawało się, że zmiana jest bliska. Niestety, projekt utknął w tzw. zamrażarce.

Więc po raz kolejny organizujemy akcję pod hasłem „Tylko TAK oznacza zgodę. Seks bez zgody to gwałt” i domagamy się zmiany definicji gwałtu w polskim prawie. PODPISZ PETYCJĘ DO MARSZAŁEK ELŻBIETY WITEK i wraz z nami domagaj się zmian!

Będziemy domagać się zmian tak długo, aż polskie prawo stanie się bardziej przyjazne dla kobiet.

Dlaczego?

 • Bo 1 na 3 Polki doświadczyła gwałtu lub próby gwałtu, a 1 na 5 została zgwałconą*
 • Bo 9 na 10 Polek doświadczyło jakiejś formy przemocy seksualnej
 • Bo 92% Polek nie zgłosiło go policji! Ze wstydu i lęku przed tym, jak zostaną potraktowane
 • Bo najczęstsze wyroki za gwałt, to wyroki w zawieszeniu (między 30 a 40%). Kary między 5 a 10 lat dostaje zaledwie 13% gwałcicieli. Najczęściej skazywani są na dwa lata, z czego niemal 60% w zawieszeniu
 • Bo polskie sądy są statystycznie dwa razy łagodniejsze wobec gwałcicieli niż sądy w innych krajach europejskich**
 • Bo to cały czas kobieta musi udowadniać, że się broniła, że była „odpowiednio” ubrana, że nie była pod wpływem alkoholu, że wystarczająco głośno powiedziała „nie”

Powodów można by mnożyć.

Coraz więcej krajów zmieniło swoje prawo dotyczące przemocy seksualnej, uznając że  seks bez wyraźnej zgody jest gwałtem. To bardzo ważne zmiany, które pomagają kobietom z doświadczeniem gwałtu. W Polsce cały czas to kobieta/ dziewczyna musi udowodnić, że powiedziała wystarczająco głośno i wyraźnie „nie”, aby udowodnić winę gwałciciela. A jeśli spała, albo ktoś jej wrzucił pigułkę gwałtu? Jak w takiej sytuacji mogła powiedzieć „tak” lub odmówić czy się bronić?

Wszystkie mamy prawo do kontaktów intymnych bez przemocy!

Tylko „TAK” oznacza zgodę . Seks bez zgody to gwałt.

To musi się stać oczywiste.

Grafika: Natalia Oskiera

Dołącz do akcji! Jesteśmy na Facebooku

Źródła danych: badania fundacji STER, European Sourcebook Of Crime And Criminal Justice Statistics, statystyki policyjne

1% na zgodę! KRS Feminoteki 0000 242 885

Jeśli chcecie wesprzeć nasze niezmordowane działania na rzecz zmiany definicji gwałtu tak, by zawierała kwestię zgody na kontakty intymne, pamiętajcie o nas podczas rozliczaniu pitów.

1% NA ZGODĘ!

->Chodzi oczywiście o zgodę na kontakty seksualne, zgodę świadomą i entuzjastyczną.

->Chodzi też o zgodę na zgodę, czyli dojście do konsensusu, że tylko tak oznacza zgodę!

KRS Feminoteki: 0000242885

Pieniądze z 1% są przeznaczone na pomoc kobietom doświadczającym przemocy, zwłaszcza przemocy seksualnej.

Za rysunek pięknie dziękujemy Psie Sucharki

Możesz nas także wesprzeć:

 • Wpłacając darowizną bezpośrednio na konto: ING BSK S.A. 68 1050 1038 1000 0022 9768 3522 (można ja sobie odliczyć od dochodu)
 • Na Fundusz dla kobiet po doświadczeniu przemocy seksualnej na pomagam.pl
 • Poprzez poniższy formularz

Twój 1 % pozwoli nam wspierać kobiety z doświadczeniem przemocy!

Feminoteka od niemal 15 lat (w październiku obchodzimy urodziny!!!) zajmuje się przeciwdziałaniem przemocy wobec kobiet i dziewcząt. Co robimy?

 • prowadzimy telefon przeciwprzemocowy, czynny 5 dni w tygodniu od 8.00 do 20.00 – 888 88 33 88
 • bezpłatnie udzielamy porad prawnych, psychologicznych pokrzywdzonym
 • prowadzimy terapię i jogę dla kobiet z doświadczeniem przemocy
 • organizujemy warsztaty WenDo – samoobrona i asertywność dla kobiet i dziewcząt
 • szkolenia dla służb i organizacji, instytucji jak pomagać kobietom z doświadczeniem gwałtu i innych form przemocy seksualnej
 • wydajemy publikacje – najnowsza to „Gwałt w małżeństwie”
 • w całej Polsce już od ośmiu lat koordynujemy przeciwprzrocmową akcję w formie tańca Nazywam się Miliard/ One Billion Rising Poland
 • uruchomiłyśmy Fundusz dla Kobiet z doświadczeniem gwałtu, dzięki któremu w 2019 roku wsparłyśmy finansowo 15 kobiet
 • Koordynujemy działania Antyprzemocowej Sieci Kobiet – lokalnych grup, organizacji i osób indywidualnych działających na rzecz kobiet z doświadczeniem przemocy w całej Polsce.

To tylko kilka z naszych wielu aktywności na rzecz kobiet z doświadczeniem przemocy. Chcemy im pomagać jeszcze lepiej. Twój 1% może nam w tym pomóc.

Nasz  KRS 00 00 242 885

Skreśl niepotrzebne – kampania przeciwprzemocowa Feminoteki i Avonu

Start kampanii „PrzeMOC wobec KOBIET. Skreśl niepotrzebne” to dla fundacji Feminoteka początek ważnego rozdziału. Dzięki wsparciu Avonu pomagamy kobietom z doświadczeniem przemocy w znacznie szerszym wymiarze:

 • dyżurujemy teraz od poniedziałku do piątku  w godzinach 8.00-20.00,
 • mamy nowy, łatwy do zapamiętania numer telefonu: 888 88 33 88,
 • działa także specjalna aplikacja Avon Alert, z której kobiety mogą korzystać także wtedy, kiedy nie dyżurujemy przy telefonie,
 • z bezpłatnej pomocy Feminoteki prawnej, psychologicznej, mogą skorzystać kobiety doświadczające wszystkich form przemocy (ekonomicznej, seksualnej, psychicznej czy ekonomicznej) bez względu na to, czy ma ona miejsce w rodzinie czy poza nią.

Celem kampanii „Skreśl niepotrzebne” jest obalenie mitów na temat przemocy wobec kobiet, które powstrzymują je przed szukaniem pomocy i wsparcia.  Skreślamy niepotrzebne i mówimy: „nie należy się wtrącać”, „nie mogę mówić o tym głośno”, „to nie jego wina”.

Poza tym Feminoteka przeprowadzi specjalne szkolenia w zakresie rozpoznawania przemocy i wspierania kobiet dotkniętych przemocądla 200 tysięcy Polek, które rozwijają się zawodowo jako Ambasadorki Piękna. Dzięki temu, gdy tylko zauważą niepokojące objawy wśród rodziny, znajomych lub klientek, będą potrafiły zareagować i udzielić im natychmiastowej pomocy. Ambasadorki Piękna Avon można zobaczyć również w materiałach promocyjnych kampanii, w tym na głównym plakacie akcji.

Kampanię swoim honorowym patronatem objęli prezydentki/ci miast Warszawy, Wrocławia, Łodzi i Poznania oraz Rzecznik Praw Obywatelskich.

Zawiadamiamy prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na tle seksualnym przez bohaterów programu „Ameryka Express”

Dzisiaj fundacja Feminoteka wraz z Fundacją przeciwko Kulturze Gwałtu im. Margarete Hodgkinson złożyła do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Filipa Chajzera, Tomasza Karolaka oraz Jakuba Urbańskiego.

7 listopada 2018 r. stacja telewizyjna TVN wyemitowała 10. odcinek programu typu „reality show” pt. „Ameryka Express”, który realizowany był w Peru. Występujący w nim wymienieni wyżej mężczyźni, zmuszali przypadkowo napotkane kobiety do pocałunków, zaś p. Filip Chajzer złapał jedną z kobiet za piersi.

Uważamy, że mężczyźni występujący w programie działając przemocą, polegającą na wykorzystaniu swojej przewagi fizycznej, płciowej i rasowej nad pokrzywdzonymi oraz podstępem, polegającym na wykorzystaniu zaskoczenia i dezorientacji pokrzywdzonych dopuścili się napaści na tle seksualnym.

Polskie prawo uznaje takie zachowanie za przestępstwo. Mówi o tym artykuł 197 §§ 1 i 2 Kodeku karnego:

1.  Kto przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem doprowadza inną osobę do obcowania płciowego, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

2. Jeżeli sprawca, w sposób określony w § 1, doprowadza inną osobę do poddania się innej czynności seksualnej albo wykonania takiej czynności, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”.

Zdaniem Sądu Najwyższegoinną czynnością seksualnąjest takie zachowanie, które nie mieści się w pojęciu obcowania płciowego i związane jest z szeroko rozumianym życiem płciowym człowieka, a polega na kontakcie cielesnym sprawcy z pokrzywdzonym lub przynajmniej na cielesnym i mającym charakter seksualny zaangażowaniu ofiary i obejmuje te sytuacje, w których sprawca (…) nie tylko dotyka narządów płciowych pokrzywdzonego (choćby przez bieliznę lub odzież), lecz podejmuje również inne czynności w zetknięciu z jego ciałem (np. pieszczoty, pocałunki)

Zgodnie z polskim prawem ustawę karną można stosować do obywatela polskiego, który popełnił przestępstwo za granicą. Warunkiem odpowiedzialności za czyn popełniony za granicą przez polskiego obywatela jest uznanie takiego czynu za przestępstwo również przez ustawę obowiązującą w miejscu jego popełnienia.

Z naszej analizy wynika, że czyn zarzucany Filipowi Chajzerowi, Tomaszowi Karolakowi oraz Jakubowi Urbańskiemu jest przestępstwem także w Peru.  Zgodnie z art. 176 peruwiańskiego K.k. „kto, bez zamiaru odbycia stosunku seksualnego, o którym mowa w art. 170, przemocą lub poważną groźbą doprowadza osobę do poddania się lub wykonania, samodzielnie lub z udziałem osoby trzeciej, niechcianego dotyku w jej intymne części ciała lub lubieżnych aktów sprzecznych z moralnością, podlega karze pozbawienia wolności na nie mniej niż trzy i nie więcej niż pięć lat (…)”.

Nasze organizacje działają na rzecz bezpieczeństwa kobiet i przeciwdziałają przemocy seksualnej. Zachowanie trzech mężczyzn w popularnym programie nie mogło pozostać bez naszej reakcji. Ponieważ, mimo oburzonych głosów na ich zachowanie, które ukazały się w mediach, żaden z mężczyzn nie udzielił wyjaśnień ani przeprosił, nie zareagował również na stawiane zarzuty w sposób odpowiedzialny i nie lekceważący zdarzenia, zdecydowaliśmy się na zawiadomienie prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Joanna Piotrowska, fundacja Feminoteka

Adam Kuczyński, Fundacja przeciwko Kulturze Gwałtu im. Margarete Hodgkinson 

Pełna treść zawiadomienia:

ZAWIADOMIENIE O PODEJRZENIU POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA

Podejrzewamy:

 • Filipa Chajzera, syna Zygmunta, o to, że w 2018 r., nie wcześniej niż w dniu 26 kwietnia 2018 r.[1], lecz nie później niż w dniu 9 czerwca 2018 r.[2], w mieście Lima w Republice Peru, działając przemocą polegającą na wykorzystaniu swojej przewagi fizycznej, płciowej i rasowej nad pokrzywdzonymi oraz podstępem polegającym na wykorzystaniu zaskoczenia i dezorientacji pokrzywdzonych w związku ze swym uczestnictwem w realizacji 10. odcinka programu telewizyjnego typu „reality show” pt. „Ameryka Express”, doprowadził trzy nieznane Zawiadamiającej z tożsamości pełnoletnie kobiety, jak można domniemywać – obywatelki Republiki Peru – do poddania się innej czynności seksualnej, poprzez wymuszenie na nich poddania się pocałunkom w usta oraz w stosunku do jednej z pokrzywdzonych także poprzez chwytanie jej za piersi, to jest o czyn z art. 197 § 2 K.k. w związku z art. 109 K.k., art. 111 § 1 K.k. oraz art. 170 i 176 peruwiańskiego K.k. (Código penal – Decreto Legislativo N°635);
 • Tomasza Karolaka, o to, że w 2018 r., nie wcześniej niż w dniu 26 kwietnia 2018 r., lecz nie później niż w dniu 9 czerwca 2018 r., w mieście Lima w Republice Peru, działając przemocą polegającą na wykorzystaniu swojej przewagi fizycznej, płciowej i rasowej nad pokrzywdzonymi oraz podstępem polegającym na wykorzystaniu zaskoczenia i dezorientacji pokrzywdzonych w związku ze swym uczestnictwem w realizacji 10. odcinka programu telewizyjnego typu „reality show” pt. „Ameryka Express”, doprowadził trzy nieznane Zawiadamiającej z tożsamości pełnoletnie kobiety, jak można domniemywać – obywatelki Republiki Peru – do poddania się innej czynności seksualnej, poprzez chwytanie pokrzywdzonych za kark, przyciąganie do siebie i wymuszenie na nich poddania się pocałunkom w usta, to jest o czyn z art. 197 § 2 K.k. w związku z art. 109 K.k., art. 111 § 1 K.k. oraz art. 170 i 176 peruwiańskiego K.k. (Código penal – Decreto Legislativo N°635);
 • Jakuba Urbańskiego, o to, że w 2018 r., nie wcześniej niż w dniu 26 kwietnia 2018 r., lecz nie później niż w dniu 9 czerwca 2018 r., w mieście Lima w Republice Peru, działając przemocą polegającą na wykorzystaniu swojej przewagi fizycznej, płciowej i rasowej nad pokrzywdzonymi oraz podstępem polegającym na wykorzystaniu zaskoczenia i dezorientacji pokrzywdzonych w związku ze swym uczestnictwem w realizacji 10. odcinka programu telewizyjnego typu „reality show” pt. „Ameryka Express”, doprowadził trzy nieznane Zawiadamiającej z tożsamości pełnoletnie kobiety, jak można domniemywać – obywatelki Republiki Peru – do poddania się innej czynności seksualnej, poprzez wymuszenie na nich poddania się pocałunkom w usta, to jest o czyn z art. 197 § 2 K.k. w związku z art. 109 K.k., art. 111 § 1 K.k. oraz art. 170 i 176 peruwiańskiego K.k. (Código penal – Decreto Legislativo N°635)
 • Wnoszę o powiadomienie mnie o sposobie załatwienia sprawy zgodnie z art. 305 § 4 p.k.

UZASADNIENIE

Stan faktyczny

 1. W dniu 7 listopada 2018 r. stacja telewizyjna TVN wyemitowała 10. odcinek programu typu „reality show” pt. „Ameryka Express”. Program ten, jak wyżej wskazano, był realizowany między innymi na terenie Republiki Peru w okresie pomiędzy 26 kwietnia 2018 r. a 9 czerwca 2018 r.
 2. Zarówno 10., jak i wszystkie pozostałe odcinki tego programu, równolegle z emisją na antenie telewizyjnej zostały umieszczone na stronie internetowej telewizji[3]. W późniejszym czasie link do 10. odcinka został usunięty z powołanej strony internetowej.
 3. W trakcie odcinka 10. programu „Ameryka Express” Filip Chajzer wymusił na trzech pokrzywdzonych poddanie się pocałunkom w usta oraz w stosunku do jednej z pokrzywdzonych chwytał ją za piersi, Tomasz Karolak chwytał trzy pokrzywdzone za kark, przyciągał je do siebie i wymusił na nich poddanie się pocałunkom w usta, zaś Jakub Urbański wymusił na trzech pokrzywdzonych poddanie się pocałunkom w usta.
 4. Przebieg zdarzeń został udokumentowany przez realizatorów przedmiotowego 10. odcinka programu „Ameryka Express”. Dodatkowo program ten został opisany przez dziennikarkę „Wirtualnej Polski” Helenę Łygas w jej artykule „Pupilek polskich cioć pokazuje, jak zmusić nieznajome kobiety do pocałunku. W „Ameryka Express” znowu żenująco[4]oraz późniejszym „Filip Chajzer zarzucił mi kłamstwo. Żeby przekonać się, kto nagina fakty, wystarczy obejrzeć program[5].

Rozważania prawne na gruncie art. 197 § 2 K.k.

 1. Zgodnie z art. 197 §§ 1 i 2 K.k.: „Kto przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem doprowadza inną osobę do obcowania płciowego, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12. 2. Jeżeli sprawca, w sposób określony w § 1, doprowadza inną osobę do poddania się innej czynności seksualnej albo wykonania takiej czynności, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.”.
 2. Zarówno w doktrynie, jak i w orzecznictwie nie budzi większych wątpliwości istota tzw. „innych czynności seksualnych”, o których mowa w cytowanym przepisie. Wystarczy wskazać, że: „Inne czynności seksualne (art. 197 § 2 i 3, art. 198, 199 oraz 200 k.k.) to takie zachowania, niemieszczące się w pojęciu obcowania płciowego, które związane są z szeroko rozumianym życiem płciowym człowieka. Zakres zachowań mieszczących się w ramach tego pojęcia powinien być wyznaczany nie tylko przez odwołanie się do wykładni gramatycznej. Należy uwzględniać, podobnie jak przy wykładni innych znamion, ratio legisdanego zakazu, dobra prawne będące przedmiotem jego ochrony oraz miejsce w systematyce kodeksu. Zdaniem Sądu Najwyższego inną czynnością seksualną jest takie zachowanie, które nie mieści się w pojęciu obcowania płciowego i związane jest z szeroko rozumianym życiem płciowym człowieka, a polega na kontakcie cielesnym sprawcy z pokrzywdzonym lub przynajmniej na cielesnym i mającym charakter seksualny zaangażowaniu ofiary (14 – Uchwała z dnia 19 maja 1999 r., I KZP 17/99, OSNKW 1999, nr 7-8, poz. 37) . Po upływie dziewięciu lat, w postanowieniu z dnia 21 maja 2008 r. Sąd Najwyższy ponownie stwierdził, że: „Inna czynność seksualna„, w rozumieniu art. 200 § 1 k.k. (a także w rozumieniu art. 197 § 2 k.k. oraz art. 198 i 199 k.k.), to takie zachowanie, niemieszczące się w pojęciu „obcowania płciowego„, które związane jest z szeroko rozumianym życiem płciowym człowieka, polegające na kontakcie cielesnym sprawcy z pokrzywdzonym lub przynajmniej na cielesnym i mającym charakter seksualny zaangażowaniu ofiary, co obejmuje te sytuacje, w których sprawca, zmierzając do pobudzenia lub zaspokojenia swojego popędu, nie tylko dotyka narządów płciowych pokrzywdzonego (choćby przez bieliznę lub odzież), lecz podejmuje również inne czynności w zetknięciu z jego ciałem (np. pieszczoty, pocałunki).Bez wątpienia w tym zakresie znaczeniowym mieści się także dotykanie piersi ofiary(15 – V KK 139/08, Prok. i Pr. 2008, nr 12, poz. 8.). Poddanie się innej czynności seksualnej obejmuje sytuacje, w których sprawca dotyka na przykład narządów płciowych ofiary (nawet przez bieliznę czy odzież) lub inne zachowania sprawcy, których dopuszcza się w zetknięciu z ciałem ofiary (np. niektóre pieszczoty lub pewne pocałunki), zmierzając najczęściej [a więc nie koniecznie w tym celu – Autor zawiadomienia]do pobudzenia lub zaspokojenia swojego popędu płciowego.[6].
 3. W świetle powyższych rozważań jasnym jest, iż Filip Chajzer, Tomasz Karolak oraz Jakub Urbański dopuścili się czynów stypizowanych w art. 197 § 2 K.k.

Karalność oraz ziszczenie się przesłanek „podwójnej przestępności”

 1. Zgodnie z art. 109 K.k.: „Ustawę karną polską stosuje się do obywatela polskiego, który popełnił przestępstwo za granicą.”.
 2. Nie ulega wątpliwości, iż Filip Chajzer, Tomasz Karolak oraz Jakub Urbański są obywatelami polskimi. Nie ulega także wątpliwości, iż zarzucanych im czynów dopuścili się będąc w mieście Lima, w Republice Peru, a wiec poza granicami Polski.
 3. Zgodnie z art. 111 § 1 K.k.: „Warunkiem odpowiedzialności za czyn popełniony za granicą jest uznanie takiego czynu za przestępstwo również przez ustawę obowiązującą w miejscu jego popełnienia.”.
 4. W celu ustalenia, czy czyn zarzucany Filipowi Chajzerowi, Tomaszowi Karolakowi oraz Jakubowi Urbańskiemu jest przestępstwem także w miejscu jego popełnienia należy pochylić się na jego istotą na gruncie polskiego K.k. Otóż, jak wskazuje się w doktrynie: „(…) wskazać należy, że w przypadku zgwałcenia z art. 197 k.k. na pewno mamy do czynienia z typem podstawowym w art. 197 § 1 k.k. (zwanym niekiedy zgwałceniem w rozumieniu wąskim, ścisłym) oraz z drugim typem podstawowym w art. 197 § 2 k.k. (zwanym niekiedy zgwałceniem w rozumieniu szerokim) (…)”. Tym samym w polskim K.k. istnieją dwa typy podstawowe jednego przestępstwa – przestępstwa zgwałcenia. Tym samym analizując peruwiański k.k. należy poszukiwać tego właśnie przestępstwa.
 5. Zgodnie z art. 170 peruwiańskiego K.k.: „El que con violencia o grave amenaza, obliga a una persona a tener acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o realiza otros actos análogos introduciendo objetos o partes del cuerpo por alguna de las dos primeras vías, seráreprimido con pena privativa de libertad no menor de seis ni mayor de ocho años (…)”, co po przetłumaczeniu na język polski brzmi: „Kto przemocą lub poważną groźbą zmusza osobę do odbycia stosunku waginalnego, analnego lub oralnego lub dopuszcza się innych analogicznych aktów wprowadzając obiekty lub części ciała w jeden z dwóch pierwszych sposobów podlega karze pozbawienia wolności na nie mniej niż sześć i nie więcej niż osiem lat (…)”.
 6. Z kolei zgodnie z art. 176 peruwiańskiego K.k.: „El que sin propósito de tener acceso carnal regulado por el artículo 170°, con violencia o grave amenaza, realiza sobre una persona u obliga a ésta a efectuar sobre símisma o sobre tercero, tocamientos indebidos en sus partes íntimas o actos libidinosos contrarios al pudor, seráreprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de cinco añ (…).”, co po przetłumaczeniu na język polski brzmi: „Kto, bez zamiaru odbycia stosunku seksualnego, o którym mowa w art. 170, przemocą lub poważną groźbą doprowadza osobę do poddania się lub wykonania, samodzielnie lub z udziałem osoby trzeciej, niechcianego dotyku w jej intymne części ciała lub lubieżnych aktów sprzecznych z moralnością, podlega karze pozbawienia wolności na nie mniej niż trzy i nie więcej niż pięć lat (…).”.
 7. Z powyższego wynika, iż zgwałcenie, w obu typach podstawowych znanych polskiemu K.k., jest przestępstwem także na gruncie peruwiańskiego K.k., to jest „ustawy obowiązującej w miejscu popełnienia czynu” w rozumieniu art. 111 § 1 K.k.
 8. Tym samym należy stwierdzić z całą mocą, iż spełnione są przesłanki odpowiedzialności Filipa Chajzera, Tomasza Karolaka oraz Jakuba Urbańskiego za zarzucane im czyny, których dopuścili się poza granicami Polski.

[1]Tego dnia podano do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu realizacji programu: https://www.telemagazyn.pl/artykuly/azja-express-3-uczestnicy-pojechali-do-ameryki-poludniowej-kto-wystapi-w-ameryka-express-lista-uczestnikow-64436.html

[2]Tego dnia podano do publicznej wiadomości informację o zakończeniu realizacji programu: https://www.msn.com/pl-pl/rozrywka/tv/zako%C5%84czy%C5%82y-si%C4%99-zdj%C4%99cia-do-ameryka-express-i-wszystko-ju%C5%BC-jasne-mamy-zdj%C4%99cia-wszystkich-par/ar-AAynVIa

[3]Zobacz: https://amerykaexpress.tvn.pl/odcinki-online/ameryka-express,3604

[4]Zobacz: https://kobieta.wp.pl/pupilek-polskich-cioc-pokazuje-jak-zmusic-nieznajome-kobiety-do-pocalunku-w-ameryka-express-znowu-zenujaco-6314715390736513a

[5]Zobacz: https://kobieta.wp.pl/filip-chajzer-zarzucil-mi-klamstwo-zeby-przekonac-sie-kto-nagina-fakty-wystarczy-obejrzec-program-6315079769962113a

[6]J. Warylewski „Zgwałcenie – zagadnienia definicyjne” w: L. Mazowiecka (red.) „Zgwałcenie. Definicja, reakcja, wsparcie dla ofiar”, Wolters Kluwer, Warszawa 2017 r., s. 27-28.

 

Żeńskie formy – to brzmi dumnie! Kalendarz Feminoteki 2019

„Adwokatka”  – ależ to śmieszne i niepoważne – twierdzą niektórzy/re, bo to przecież rodzaj teczki. A „adwokat”? Toż to likier z jajami! – odpowiadamy.

„Pilotka” – to przecież nazwa czapki, naśmiewają się inne/inni. Dlaczego jednak nie śmieją się z „pilota”, choć to przecież także urządzenie do obsługi m.in. telewizora?

Feminatywa, czyli żeński rodzaj gramatyczny, wciąż wzbudzi u wielu osób protesty, sprzeciwy i śmiech. W dyskusjach często pojawiają się bardzo emocjonalne i ocenne wpisy. Tymczasem do I wojny światowej tworzenie żeńskich form nazw zawodów, tytułów i stanowisk było powszechnie obowiązującą normą.

Zenon Klemensiewicz, znany językoznawca, pisał  tak: „W miarę przypuszczania kobiet do studiów uniwersyteckich może będziemy musieli stworzyć jeszcze magisterkę (farmacji),  a może i adwokatkę, i nie cofniemy się przed tym, czego różnica płci wymaga od logiki językowej”.

Poradnik  Językowy ,1901 r.

Stosowanie feminatywów nie tylko było powszechne, złamanie tych zasad było oprotestowywane:

Protest czytelników i czytelniczek „Poradnika Językowego” z roku 1904
przeciwko nazywaniu kobiety doktorem, a nie doktorką (rocznik IV, numer 1)

W miarę postępującego równouprawnienia płci, kobiety sięgały po nowe funkcje i stanowiska, zaczęły uzyskiwać tytuły naukowe, weszły w dziedziny życia zarezerwowane dotychczas dla mężczyzn. Terminologia obowiązująca w tych dziedzinach była dostosowana do płci osób tradycyjnie z nimi związanych, czyli mężczyzn, stąd brakowało żeńskich form nazw zawodów, tytułów i stanowisk.

A współcześnie?

Rada Języka Polskiego wypowiedziała się o żeńskich końcówkach i nazwach zawodów w marcu 2012 roku. W oświadczeniu Rady czytamy:

„Formy żeńskie nazw zawodów i tytułów są systemowo dopuszczalne. Jeżeli przy większości nazw zawodów i tytułów nie są one dotąd powszechnie używane, to dlatego, że budzą negatywne reakcje większości osób mówiących po polsku. To, oczywiście, można zmienić, jeśli przekona się społeczeństwo, że formy żeńskie wspomnianych nazw są potrzebne, a ich używanie będzie świadczyć o równouprawnieniu kobiet w zakresie wykonywania zawodów i piastowania funkcji”.

A profesor Jan Miodek powiedział: „My, jak zwykle, megalomańscy i zakompleksieni jednocześnie, uwikłani w niuanse hierarchiczności, godności i tym podobne bzdury, zabrnęliśmy w ślepy zaułek niekonsekwencji i subiektywnych odczuć. Rozmawiająca ze mną matematyczka chce być nauczycielem matematyki (broń Boże nauczycielką!), jej koleżanka przedstawia mi się jako biolożka. Jakaś pani grzmi na psycholożkę i socjolożkę, za to nie ma zastrzeżeń do profesorki i polonistki”.

„Gazeta Wyborcza”, 24.09.2010

 

Dlatego  „Ważne Słowa” – kalendarz Feminoteki na 2019 to próba popularyzacji żeńskich form. Ponieważ to, co piszemy i sposób, w jaki mówimy, nie tylko opisuje, ale również współtworzy ludzi i miejsca, w których oni żyją. Utrwalone w języku na przestrzeni wieków stereotypy na długo pozostają w zbiorowej świadomości.

W kalendarzu znajdziecie dwanaście żeńskich form różnych zawodów – adwokatkę czy pilotkę, ale również nurkinię, burmistrzynię, graficzkę, bokserkę i korektorkę. W większości przypadków zestawiłyśmy je z formami męskimi, by pokazać, że i one mogłyby być śmieszne, a jednak nie są z taką ochotą wydrwiwane, jak żeńskie.

Znajdziecie tam także jedną męską formę zawodu, utworzoną od profesji wykonywanej w znakomitej większości przez kobiety. Jaki to zawód? Zajrzyjcie do naszego kalendarza!

Tegoroczny kalendarz to także powrót do naszego pierwszego wydania z 2005 roku. Jego pomysłodawczynią i realizatorką była Agnieszka Kraska, która teraz dała nam zielone światło, by skorzystać z jej pomysłu po 13 latach i znów poruszyć ten temat, bo żeńskie formy są dla nas niezwykle ważne, a wciąż, jak obserwujemy w różnych dyskusjach, ośmieszane, a ich używanie podważane. „Ważne Słowa” w nowej formule zrobiła dla nas Teresa Oleszczuk. Zachęcamy do kupowania i używania żeńskich form!  Niech żeńska forma brzmi dumnie!

Kalendarz można zamawiać w KSIĘGARNI FEMINOTEKI w przedsprzedaży TANIEJ

1% na Feminotekę, by przeciwdziałać przemocy

Pewnie chcecie mieć spokój przed majowym weekendem, więc przypominamy: jeśli dziś będziecie składać swój PIT, Feminotece można przekazać 1% podatku.  W rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-37 lub PIT-28) znajduje się rubryka z możliwością przekazania 1% na organizację pozarządową. Wystarczy w odpowiednią rubrykę wpisać nasz KRS 0000242885.
Wszystkie pieniądze przeznaczamy na działalność przeciwprzemocową. Twoja wpłata pozwoli nam dalej prowadzić bezpłatne porady prawne, psychologiczne dla kobiet doświadczających przemocy, a  także warsztaty WenDo – samoobrony i asertywności dla kobiet i dziewcząt w całej Polsce. 
Jeśli masz już upatrzoną inną organizację, możesz nas wesprzeć także:
1) Wpłatą na pomagam.pl/stopprzemocy
2) Darowizną na rzecz naszej organizacji bezpośrednio na koto fundacji (darowiznę można odliczyć od dochodu) ING BSK S.A. 68 1050 1038 1000 0022 9768 3522
3) Podając dalej naszą prośbę o wsparcie.
Za każde wsparcie bardzo dziękujemy.

Przeprowadzka Feminoteki

Szanowne/ Szanowni

Jesteśmy w trakcie przeprowadzki do nowego lokalu. Z 180 metrów plus wielka piwnica przenosimy się na metrów kilkadziesiąt. Jak zwykle podczas przeprowadzki spotykają nas różne niespodzianki, nieprzewidziane sprawy do załatwienia, opóźnienia w odmalowaniu lokalu itp. Jednocześnie cały czas prowadzimy dyżur przy telefonie przeciwprzemocowym, porady, grupę wsparcia i inne działania projektowe. Trochę tego jest.

Dlatego bardzo prosimy o wyrozumiałość, jeśli nie można się z nami skontaktować, nie odpisujemy od razu na maile itp. Już wkrótce podamy wszystkie info o nowym miejscu.

Pozdrawiamy,

Zespół Feminoteki

Feminoteka szuka prawniczki / prawnika

prawnik_czka

REKRUTACJA ZAMKNIĘTA!

 

Oferujemy zatrudnienie na umowę-zlecenie do końca 2017 roku (po miesięcznym okresie próbnym).

Zakres obowiązków:

– udzielanie porad prawnych kobietom zgłaszającym się do fundacji po pomoc,

– pomoc w przygotowaniu pism procesowych i in. dotyczących kwestii przemocowych,

– uczestniczenie w spotkaniach zespołu fundacji pracującego przy projekcie,

– przygotowywanie comiesięcznych raportów z udzielonych porad,

– współpraca z konsultantkami pracującymi przy telefonie antyprzemocowym,

– praca w wymiarze 23 godziny miesięcznie w siedzibie fundacji.

– wynagrodzenie 70 zł brutto za godzinę.

Rozpoczęcie pracy od 1.08.2017 r.

Zgłoszenia (cv, opis doświadczenia plus uzasadnienie) proszę przysyłać do dnia 25 lipca 2017 na adres mailowy: [email protected]

Robimy dużo. Chcemy robić jeszcze więcej! Przekaż nam swój 1% KRS: 242 885

1 proc (1)Działamy od 11 lat. Nie ustajemy w pomaganiu i wspieraniu kobiet. Przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet i dziewcząt, to nasz priorytet. Prowadzimy telefon interwencyjny, bezpłatne porady prawne i psychologiczne, warsztaty, wydajemy publikacje. Organizujemy akcje, debaty, spotkania. Wydajemy książki, przygotowujemy filmy. Staramy się z naszymi działaniami docierać do jak największej liczby miejscowości w całej Polsce, zwłaszcza do tych małych.

Nasz zespół to 6 osób – ekspertek przeciwprzemocowych, równościowych. Są też z nami prawniczka i psycholożka. Wszystkie jesteśmy zaangażowane na 100% w działania na rzecz praw kobiet – same je organizując lub/ i w nich uczestnicząc.

Na naszej stronie i na fanpagu promujemy i wspieramy również działania innych organizacji, grup i kobiet z całej Polski. To dla nas ważne, by informacje o działaniach innych grup docierały jak najszerzej.

1% dla nas, to możliwość nieustannego i aktywnego działania. Wszystkie zebrane pieniądze przeznaczamy na realizację naszych celów statutowych.  Robimy dużo, chcemy robić jeszcze więcej! 

 

Wpłać na nasze działania przeciwprzemocowe. Pomóż nam pomagać

Cały czas trwa zbiórka na nasze przeciwprzemocowe działania. Nie ustajemy i wciąż Was namawiamy do wsparcia. Udzielamy porad prawnych, psychologicznych. Prowadzimy grupę wsparcia, warsztatyWenDo – samoobrony i asertywności dla kobiet. Uczestniczymy w rozprawach sądowych.

Nie ukrywamy, że nadeszły trudne czasy, a potrzeby kobiet i skala przemocy nie zmniejszają się. Codziennie dzwoni do nas kilka kobiet z prośbą o pomoc i wsparcie. Zawsze stajemy po ich stronie.

Nasze działania to także organizacja spotkań, debat, akcji – m.in. taniec przeciwko przemocy One Billion Rising/ Nazywam się Miliard, w którym w ostatnim roku wzięło udział 60  miejscowości! Robimy to wolontaryjnie. Od 11 lat niezmiennie i z uporem działamy na rzecz kobiet.

Można nas wesprzeć:

 1. Wpłatą na pomagam.pl/stopprzemocy
 2. Darowizną na rzecz naszej organizacji bezpośrednio na koto fundacji (darowiznę można odliczyć od podatku) ING BSK S.A. 68 1050 1038 1000 0022 9768 3522
 3. Kupując książki, kalendarz, gadżety w naszej wirtualnej księgarni lub przychodząc do naszej siedziby.
 4. Podając dalej naszą prośbę o wsparcie.

Wspierajcie nas, byśmy mogły działać dalej. Dziękujemy!

Zespół Feminotekitelefon (1)

20 dni i 6449 zł do zebrania. Pomożecie?

teoria_king_konga[1]Feminoteka nadal zbiera środki na wydanie genialnej „Teorii King Konga” Virginie Despentes. Mamy już 3551 zł. Zostało nam 20 dni na zebranie brakujących 6449 zł. Wierzymy, że to się musi udać!

Uwielbiasz feminizm, ale brakuje Ci współczesnych książek feministycznych po polsku?

Gdzieś słyszałaś/eś to nazwisko, ale nie udało Ci się jeszcze przeczytać żadnej książki Despentes?

Intryguje Cię komiksowa okładka francuskiego wydania?

Chcesz czytać o kobietach językiem kobiet, z doświadczenia kobiet i dla kobiet…

…Dla wszystkich kobiet? Jak nikt nigdy przedtem?

Ta książka jest dla Ciebie.

Już teraz dołącz do naszej zbiórki. To dzięki Twojej wpłacie będziemy mogły wydać teorię King Konga po polsku. Mamy już tekst, tłumaczenie, musimy teraz zebrać środki na przygotowanie do druku i druk książki. Jeśli to się uda, książka do Twoich rąk trafi już pod koniec października. Nie czekaj, dorzuć się i Ty. Wydajmy razem „Teorię King Konga” Virginie Despentes. To się uda!

Bezpłatny program do PIT z KRS-em Feminoteki!


Każda i każdy może przekazać nam 1%. Teraz, dzięki BEZPŁATNEMU programowi do wypełniania PIT-ów jest to banalnie proste. Nie musisz szukać KRS Feminoteki – jest on już wpisany w programie.

Program możesz pobrać na swój komputer lub wypełnić go online. 1% nic nie kosztuje – jeśli nie przekażesz go na organizację pozarządową, pieniądze te zabierze państwo!

Pobierz program do PIT 2014  http://pity-format.pl/2014/366_ff

lub wypełnij Online

https://pit-format-online.pl/2014/3ddd99f2d5b8e0c7ccfe2e494cce6a325aaa7026

 

Dlaczego warto przekazać 1% Fundacji Feminoteka

banernorweskie_batory

Poznańska „Gazeta Wyborcza” informuje o badaniach Feminoteki nad męskością

Mężczyźni
– Każda opinia jest dla nas ważna, nie ma złych odpowiedzi. To ma być swobodna rozmowa. Piwa wprawdzie nie zapewniamy, ale gwarantujemy pyszny catering – mówi Anna Dryjańska z Fundacji Feminoteka. Fundacja poszukuje młodych mężczyzn, którzy wezmą udział w prowadzonych przez nią badaniach.

Poszukiwani są mężczyźni w wieku 20-24 lata, mieszkający w Poznaniu. Zarówno tacy, którzy uważają, że kobiety są dyskryminowane, jak i tacy, którzy zdecydowanie nie zgodziliby się z taką tezą. Badanie odbędzie się w poniedziałek w godz. 15-17, będzie miało formę swobodnej rozmowy.

Aby się zgłosić należy wypełnić formularz on-line:

https://docs.google.com/forms/d/1_6GvmVJBEyKb0oEOQ4CVk9wwTWllRNVAknAh7MSEahI/viewform

 

Cały tekst: Poznan.Gazeta.pl, 09.01.2015 | grafika: icons.mysitemyway.com

 

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG 

projekt

 

 

 

 

 

Feminoteka wśród sygnatariuszy apelu do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta ws. teatru TrzyRzecze

Warszawa, 10.12.2014 r.

Andrzej Seremet

Pan Andrzej Seremet

Prokurator Generalny

 

Szanowny Panie Prokuratorze,

Z zaniepokojeniem i przykrością przyjęliśmy wiadomość o prowadzonym przez Prokuraturę Rejonową Białystok-Północ śledztwie przeciwko dyrektorowi teatru TrzyRzecze w Białymstoku Rafałowi Gawłowi, któremu mają zostać postawione zarzuty oszustwa.  Pan Rafał Gaweł  (a także zespół teatru TrzyRzecze, którym kieruje) jest bardzo zasłużony dla sprawy zwalczania nienawiści i przemocy w polskim życiu publicznym. Skutecznie zainicjował na Podlasiu działania przeciwko  przejawom ksenofobii, rasizmu i antysemityzmu, które, niestety przy całkowitej bierności tej samej Prokuratury Rejonowej Białystok-Północ, urosły tam do rangi poważnego problemu. Pan Rafał Gaweł w 2013 r. przeprowadził akcję zamalowywania haseł i symboli nazistowskich na murach Białegostoku, a także skarżył  i publicznie krytykował orzeczenia prokuratorów, którzy nie dopatrzyli się znamion przestępstwa w takich rasistowskich aktach.  Można sądzić, że te ostatnie działania nie przysporzyły mu sympatii w Prokuraturze Rejonowej Białystok-Północ, gdyż spowodowały kontrolę Prokuratury Generalnej, która dopatrzyła się rażących błędów (takich jak uznanie swastyki za wywodzący się z Azji symbol szczęścia i pomyślności) oraz  nieuzasadnionych zaniechań w podejmowaniu śledztw z art. 256 kk. W efekcie spowodowało to wznowienie postępowań i zmianę na stanowisku szefa Prokuratury Rejonowej Białystok-Północ.

Wierzymy w niewinność pana Rafała Gawła, ale nie wypowiadamy się w kwestii zasadności prowadzonego przeciwko niemu śledztwa  – to należy do organów ścigania, ewentualnie sądu. Nie możemy jednak zbagatelizować  nasuwającego się uzasadnionego podejrzenia, że w tej sprawie Prokuratura Rejonowa  Białystok-Północ nie będzie bezstronna (por. artykuł „Poskromienie niegrzecznego teatru z Białegostoku” M. Kąckiego i J. Medeka, współpr. J. Klimowicz, „Gazeta Wyborcza” 8.12.2014).

Apelujemy, Panie Prokuratorze Generalny, o decyzję, która wydaje się w tym wypadku oczywista i całkowicie uzasadniona – o przekazanie śledztwa w sprawie pana Rafała Gawła innej prokuraturze, spoza Białegostoku. W ten sposób rozwiane zostaną wszelkie wątpliwości, jakie mogłyby się nasunąć, że postępowanie prokuratorskie odbiega od zasad obiektywizmu i bezstronności.

Z wyrazami szacunku,

Zarząd Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita

 

Apel podpisały(-li):

 

ANTERIS Fundacja Pomocy Prawnej

Codziennik Feministyczny

Fabryka Równości

Fundacja Autonomia

Fundacja Centrum im. prof. Bronisława Geremka

Fundacja Dialog-Pheniben

Fundacja dla Wolności

Fundacja Feminoteka

Fundacja Fordewind Obywatelskości

Fundacja im. Izabeli Jarugi – Nowackiej

Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych”

Fundacja Klamra

Fundacja Kultura dla Tolerancji

Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej

Fundacja Phan Bde

Fundacja Polskie Forum Migracyjne

Fundacja RÓWNOŚĆ.INFO

Fundacja Równość.org.pl

Fundacja Trans-Fuzja

Głosy Przeciw Przemocy

Hollaback! Polska

Klub Chrześcijan i Żydów „Przymierze”

Krytyka Polityczna

nieformalna grupa Łódź Gender

Stowarzyszenie „Dla Ziemi”

Stowarzyszenie Ekologiczno-Artystyczne Ręką Dzieło

Stowarzyszenie Empatia

Stowarzyszenie Homo Faber

Stowarzyszenie im. Jana Karskiego

Stowarzyszenie im. Maxa Kopfsteina

Stowarzyszenie Inicjatyw Kobiecych

Stowarzyszenie Kolektyw Odrobina Kultury

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita

Stowarzyszenie „Pracownia Etnograficzna” im. Witolda Dynowskiego

Stowarzyszenie Pro Humanum

Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet „Victoria”

Stowarzyszenie na rzecz Kultury i Dialogu 9/12

Stowarzyszenie Świat jest dla nas

Stowarzyszenie Tkalnia

Teatr Ósmego Dnia

Żydowskie Stowarzyszenie Czulent

 

Jakub Halcewicz-Pleskaczewski, magazyn „W Punkt”

Zbigniew Krzywicki

Grzegorz Stefaniak

 

 

***

fot. Wprost

W Dniu Wolontariatu – Dziękujemy!

Logo Feminoteka

Dobry_wolontariat

Dziś, 5 grudnia, obchodzimy Międzynarodowy Dzień Wolontariusza i Wolontariuszki. Feminoteka pragnie podziękować osobom, które wspierają i wspierały nas wolontaryjnie, a w szczególności naszym  stałym Wolontariuszkom: Agacie Skowrońskiej, Ewie Krzeszewskiej, Justynie Łopińskiej i Natalii Skoczylas. 

Dzięki Wam, dzięki Waszemu zaangażowaniu, umiejętnościom i energii, działamy lepiej i więcej. Mamy nadzieję, ze czas i praca jakie poświęcacie Feminotece daje wam dużo satysfakcji i świadomość, że razem możemy wszystko!

zespół Feminoteki

Feminoteka wzięła udział w antyprzemocowym Marszu Pand

Akcja ratyfikacja

5 grudnia 2014 r. Feminoteka wzięła udział w antyprzemocowym happeningu Marsz Pand. Happening zorganizowany przez Kongres Kobiet miał na celu protest przeciwko odkładaniu przez Platformę ratyfikacji Konwencji pod naciskiem biskupów Kościoła rzymskokatolickiego. W Marszu Pand uczestniczyły m.in. marszałkini Sejmu Wanda Nowicka (Twój Ruch), ministra Małgorzata Fuszara, Krystyna Kofta, Renata Dancewicz, Zbigniew Miłoszewski, Piotr Pacewicz i Ryszard Kalisz. Punktem kulminacyjnym happeningu było wręczenie petycji za jak najszybszą ratyfikacją Konwencji marszałkowi Radosławowi Sikorskiemu (Platforma Obywatelska).

Relacja Onet.pl

CODZIENNIK FEMINISTYCZNY I FUNDACJA FEMINOTEKA: MAŁKOWSKI, RĘCE PRECZ OD OLSZTYNA!

Tak jak każde miasto zasługuje na najlepszego prezydenta czy prezydentkę, bez względu na to, z jakiej partii jest, tak żadna pracownica i żaden pracownik nie zasługują na krzywdę, wykorzystywanie swojej pozycji przez przełożonych, molestowanie w miejscu pracy, gwałt, a kiedy do tego dojdzie, na niepamięć wobec tych krzywd.

Wobec Czesława Jerzego Małkowskiego toczy się postępowanie prokuratorskie w sprawie o molestowanie urzędniczek pracujących dla niego w olsztyńskim Ratuszu. Postępowanie trwa już 3 lata, a sama sprawa została nagłośniona już w roku 2008. Część urzędniczek, których sprawa dotyczy i w której są stroną pokrzywdzoną, kontynuuje swoją pracę, a w obliczu wyników wyborów samorządowych być może będą musiały od poniedziałku ponownie pracować z osobą, która (wg aktu oskarżenia) dopuściła się gwałtu i przestępstw o charakterze seksualnym, a także nadużyła stosunku zależności wobec pracownic i uporczywie naruszała ich prawa pracownicze.

Ogólnopolskie media dość opieszale komentowały fakt zupełnego zignorowania toczącego się wobec byłego prezydenta Olsztyna postępowania i przystąpienia przez niego do kolejnych wyborów. Dopiero nasz list, w którym apelujemy o niegłosowanie na CJM, a pod którym podpisało się ok. 200 osób, nieco zmobilizował debatę. Także inne działaczki czy aktywiści podjęli próby apelowania o niegłosowanie na byłego prezydenta, który w 2008 roku wyprowadzany był z Ratusza w kajdankach; wydaje się też, że apele te przebiegają ponad podziałami politycznymi  –  w tej sprawie wypowiedzieli się także Iwona Arent (PiS) czy Łukasz Adamski („wSieci”).

Jednak komentarze pod wieloma tekstami, wydaje się pisane głównie przez olsztynianki i olsztynian, wskazują na to, że mieszkanki i mieszkańcy miasta wymazali już z pamięci obraz Małkowskiego wyprowadzanego z Ratusza czy jego rozmowy pełne seksualnych podtekstów (a właściwe pełne seksualnych bezpośrednich propozycji) z urzędniczkami, prowadzone w miejscu pracy i w czasie pracy! Bez względu na to, jak potoczy się postępowanie prokuratorskie, Czesław Małkowski z pewnością nie jest ostoją moralności i osobą godną stanowiska prezydenta miasta.

W ramach sprzeciwu wobec kandydatury osoby, która sama w nawiązaniu do swojego postępowania przyznała, że „powaga urzędu [prezydenta miasta – przyp.red.] została obrażona” (cytat za dziennikiem „Rzeczpospolita”).

Codziennik Feministyczny wraz z Fundacją Feminoteką zorganizowały akcję, w której zainteresowane osoby głośno sprzeciwiają się kandydaturze Czesława Małkowskiego. Udostępniajcie w sieci swoje nagrania z tagiem ‪#‎malkowskireceprecz‬

 

Joanna Piotrowska, prezeska fundacji Feminoteka:

Anna Dzierzgowska, fundacja Feminoteka:

Anna Dryjańska, fundacja Feminoteka:

Agnieszka Sosińska, fundacja Feminoteka:

Kamila Kuryło, Codziennik Feministyczny:

Katarzyna Bratkowska, Porozumienie Kobiet 8 Marca:

Nina Sankari, Koalicja Ateistyczna i Feminists for Another Europe:

Film „Dziewczyny mierzą wysoko” po angielsku już na YouTube!

Film Feminoteki „Dziewczyny mierzą wysoko” jest już dostępny na YouTube z angielskimi napisami. Serdecznie zapraszamy do oglądania!

Feminoteka’s movie „Girls Aim High” is now available on YouTube with English subtitles. We invite you to watch it!

Co to znaczy mierzyć wysoko? Kim są kobiety i dziewczyny, które mierzą wysoko w swoim życiu? Anu Czerwiński i Agnieszka Sosińska rozmawiają z pięcioma kobietami, które na co dzień pracują w zawodach wymagających i fascynujących, spełniają swoje marzenia, rozwijają nietypowe hobby. Zobaczcie, co mówią o swojej codziennej pracy, szkole i karierze, koleżankach i kolegach, pomysłach na życie. Może i dla Was będą inspiracją? Zapraszamy, bo przecież dziewczyny mierzą wysoko!

Reżyseria: Anu Czerwiński i Agnieszka Sosińska

Scenariusz: Anu Czerwiński i Agnieszka Sosińska

Animacja: Anu Czerwiński

Montaż: Anu Czerwiński

Muzyka: Joanna Duda

Film powstał w ramach projektu „Dziewczyny mierzą wysoko”, realizowanego przez fundację Feminoteka ze środków firmy Boeing. Film jest przeznaczony do użytku wyłącznie w celach edukacyjnych i niekomercyjnych.