TELEFON DLA KOBIET DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY

Телефон для жінок, які зазнають насильства

CZYNNY PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK
OD 11.00 DO 19.00

Активний з понеділка по п’ятницю з 14:00 до 19:00

Szukaj
Close this search box.

O przemocy bez stereotypów – relacja z debaty w Krakowie

ask_logo

Wymazywanie kobiet (nie uwzględnianie perspektywy płci) w programach przeciwdziałania przemocy prowadzi do tego, że podejmowane działania pomocowe są nie skuteczne, ponieważ nie odpowiadają na konkretne potrzeby osób doświadczających przemocy – to jedna z konkluzji debaty „O przemocy bez stereotypów” w ramach projektu „Antyprzemocowa Sieć Kobiet”, która odbyła się 12 lutego 2016 roku w Krakowie.

Celem spotkania było przedstawienie wyników ogólnopolskiego monitoringu programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie (wojewódzkich, powiatowych i gminnych) z perspektywy płci oraz omówienie ich w kontekście wypracowania rekomendacji na przyszłość.

Spotkanie rozpoczęło się przedstawieniem idei oraz działań zrealizowanych w ramach ogólnopolskiego projektu Antyprzemocowa Sieć Kobiet – ASK, potem przedstawiony został raport z badań programów przeciwdziałania przemocy przez Olgę Glińską z fundacji Machina Fotografika – Partnerkę ASK. Kolejnym punktem spotkania było przedstawienie historii i działań realizowanych od 2013 roku w Krakowie w ramach ogólnoświatowej i ogólnopolskiej akcji Nazywam się Miliard/ One Billion Rising (prelegentka Sylwia „Nikko” Biernacka” z fundacji Machina Fotografika). W panelu eksperckim wzięły udział: Anna Chęć (ekspertka ds. przeciwdziałania przemocy, Fundacja Pozytywnych Zmian), Anna Konopacka (prawniczka), Małgorzata Łojkowska (ekspertka ds. przeciwdziałania przemocy, prawniczka, fundacja Feminoteka), Sylwia „Nikko” Biernacka i Olga Glińska (współautorki monitoringu i organizatorki krakowskiej akcji Nazywam się Miliard, fundacja Machina Fotografika). Spotkanie moderowała Małgorzata Skowrońska z redakcji Gazety Wyborczej.

Podczas panelu, ekspertki rozmawiały o programach przeciwdziałania przemocy w aspekcie między innymi takich pytań jak:

 1. Po co powstają programy przeciwdziałania przemocy?
 2. Dlaczego w programach przeciwdziałania przemocy tak ważne jest uwzględnienie perspektywy płci?
 3. Co powinny zawierać dobrze opracowane programy przeciwdziałania przemocy?
 4. Dlaczego kobiety – osoby doświadczające przemocy nie zawsze zgłaszają akt przemocy na policję?

Konkluzja: Podczas debaty padły między innymi takie stwierdzenia i postulaty.

 1. Wymazywanie kobiet (nie uwzględnianie perspektywy płci) w programach przeciwdziałania przemocy prowadzi do tego, że podejmowane działania pomocowe są nie skuteczne ponieważ nie odpowiadają na konkretne potrzeby osób doświadczających przemocy.
 2. W programach brakuje odpowiednio przeprowadzonej diagnozy uwzględniającej obszar geograficzny oraz wyciągającej wnioski z działań prowadzonych w poprzednich latach.
 3. W programach brakuje dobrze zaplanowanych działań o charakterze profilaktycznym uwzględniających różne grupy osób: kobiety, mężczyzn, chłopców, dziewczęta, osoby starsze, osoby z niepełnosprawnością w podziale na tereny wiejskie i miejskie.
 4. Wskazano na konieczność podawania w programach przeciwdziałania przemocy narzędzi do ewaluacji zaplanowanych działań oraz dokładnych informacji na temat jednostek i osób odpowiedzialnych za realizację poszczególnych działań.
 5. Wskazano, że ewaluacja programów oraz diagnoza obecnej sytuacji to dwa elementy, które zapewniają to, że podejmowane w przyszłości działania będą pomocne dla osób doświadczających przemocy.
 6. Zwrócono uwagę, na to, że większość programów przeciwdziałania przemocy nie jest konsultowanych.
 7. Kilkakrotnie przytoczone zostały statystyki mówiące o tym, że to kobiety i dziewczęta częściej doświadczają przemocy.
 8. Zwrócono uwagę na brak działań skierowanych do sprawców przemocy (najczęściej mężczyz)
 9. Zwrócono uwagę na nieskuteczność działań jednostek służb publicznych (policja, sąd) co zniechęca kobiety do zgłaszania przemocy na policję. Jako przykład podano m.in. wyroki w zawieszeniu dla gwałcicieli.
 10. Zwrócono także uwagę na konieczność pisania programów w sposób „projektowy”, czyli z bardzo jasnym określeniem celów, zadań i kompetencji, metod monitoringu i ewaluacji, z podanymi wskaźnikami liczbowymi i danymi jakościowymi, zakresem odpowiedzialności różnych służb i osób oraz precyzyjnego budżetowania działań ze wskazaniem sposobów na pozyskanie brakujących funduszy.
 11. Jedną z rekomendacji było także wdrożenie programów na krótsze okresy czasu t.j. 1-2 lata, przeprowadzanie konsultacji oraz zapraszanie do pracy nad nimi specjalistek i specjalistów z trzeciego sektora z uwzględnieniem zaniedbanej w tym obszarze grupy jaką są organizacji o charakterze kobiecym i równościowym.

W trakcie sesji pytań i odpowiedzi, która wzbudziła wiele emocji udział wzięły przedstawicielki Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, psycholożki, psychoterapeutki, pracowniczki Ośrodka dla Osób dotkniętych przemocą, członkinie Partii Razem oraz przedstawicielki organizacji pozarządowych.

W ostatniej części spotkania swoje działania przedstawiły organizacje działające w obszarach przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji ze względu na płeć: Fundacja Autonomia (Zofia Noworól), Krakowska Manifa (Weronika Śmigielska, Aleksandra Łaniewska, Agata Zaforemska), Stowarzyszenie Strefa Wenus z Milo (Aneta Bilnicka). Po tej części odbyło się spotkanie sieciujące organizacji kobiecych z Krakowa w celu wypracowania wspólnego harmonogramu działań oraz nawiązaniu współpracy.

Podczas debaty odbyło się pierwsze spotkanie sieciujące, po którym zostało zainicjowane powstanie Krakowskiej Sieci Kobiet – Grupa, aby sieciować osoby pracujące w organizacjach kobiecych i równościowych w Krakowie w celu wymiany informacji na temat swoich działań, nawiązania współpracy, planowania wspólnych akcji rzeczniczych i kampanii społecznych w obszarze przeciwdziałania przemocy wobec kobiet i dziewczyn oraz dyskryminacji ze względu na płeć.

Fot: Flickr –  Chris West

Projekt realizowany przez fundację Feminoteka z 15 organizacjami partnerskimi z całej Polski w ramach Programu „Obywatele dla Demokracji” przy wsparciu finansowym Funduszy EOG.

banernorweskie_batory

Koszalin: Przemoc ma płeć – relacja z debaty

ask_logoW ponad 80% przypadków przemocy w rodzinie, to przemoc wobec kobiet – wynika z koszalińskich statystyk przedstawionych przez przedstawicieli MOPS, policji, sądu, Zespołu Interdyscyplinarnego w Koszalinie podczas konferencji „Przemoc ma płeć” organizowanej w ramach projektu Antyprzemocowa Sieć Kobiet”.

Podczas konferencji przygotowano rekomendacje uwzględnienia perspektywy płci w tworzonym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Koszalinie Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Są to ważne rekomendacje, ponieważ koszaliński Program Przeciwdziałania Przemocy w Koszalinie  wejdzie pod obrady Rady Miejskiej w Koszalinie już w czerwcu 2016r. i będzie obowiązywał do 2020 r.

20160216_163557W konferencji wzięła udział Renata Durda, kierowniczka Niebieskiej Linii w Warszawie, ekspertka w projekcie; Dorota Chałat, która przeprowadziła monitoring programów antyprzemocowych na terenie województwa pomorskiego oraz przedstawicielki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej: Bogumiła Szczepanik, Urszula Borzęcka, Grzegorz Hamera i  Zespółu Interdyscyplinarny – Ewa Antoszak,  sądu – Aleksandra Basarab, a także policji Robert Faryniarz oraz zaproszeni goście.

Konferencja miała na celu podsumowanie działań projektowych oraz podjęcie dyskusji na temat przemocy wobec kobiet w świetle obowiązującego w Polsce prawa oraz ukazanie szerokiego wachlarza kwestii związanych z przemocą wobec kobiet z różnych perspektyw (np. MOPS, ZI, policji, sądu), a także uwzględnienia pespektywy płci w programach przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  Prelegentki i prelegenci przedstawili skalę zjawiska przemocy na terenie Koszalina z uwzględnieniem płci. Wynika z nich, że w ponad 80% przypadków przemocy w rodzinie, to przemoc wobec kobiet.

W ramach projektu Antyprzemocowa Sieć Kobiet przeprowadzono monitoring programów przeciwdziałania przemocy  w rodzinie w  318 programach  na poziomie lokalnym ( 16 wojewódzkich,81 powiatowych, 221 gminnych). Badanie prowadzone  było we wszystkich województwach.  Ankieta, którą badano programy zawierała 69 pytań, podzielonych na trzy zagadnienia: przemoc wobec kobiet, skuteczne ramy dla działań, ewaluacja.

Powstał raport, który  został zaprezentowany uczestnikom koszalińskiej konferencji. Wynika z niego, że  podane w programach  dane statystyczne nie  uwzględniają podziału na płeć osób doznających przemocy i sprawców przemocy, czy programy nie informują, że osobami doświadczającymi przemocy domowej są najczęściej kobiety, nie odwołują się także międzynarodowych aktów prawnych dotyczących przemocy wobec kobiet, do których realizacji zobowiązała się Polska.

Podczas konferencji przygotowano rekomendacje uwzględnienia perspektywy płci w tworzonym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Koszalinie Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Konferencja odbyła się 16 lutego  2016 r. i zorganizowana została przez Fundację Edukacja-Równość – Aktywność-Dialog Era Dialogu – Partnerkę projektu realizowanego przez fundację Feminoteka, a także Koszalińskie Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej Era Kobiet i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Koszalinie.

Przeczytaj także inne relacje z konferencji: w Radio Koszalin

Ilustracja: Ged Carroll

PProjekt realizowany przez fundację Feminoteka w partnerstwie z 15 organizacjami i grupami nieformalnymi z całej Polski w ramach Programu „Obywatele dla Demokracji” przy wsparciu finansowym Funduszy EOG.

banernorweskie_batory

 

Molestowaniu seksualnemu mówimy NIE – petycja!

Fundacja Feminoteka wraz z Antyprzemocową Siecią Kobiet i Akcją Demokracja przygotowały apel do władz Rzeczpospolitej Polskiej, w którym wzywamy do podjęcia natychmiastowych działań. Skończmy z molestowaniem w szkołach, na polskich uczelniach i na ulicach!

„Miałam 13 lat, jechałam autobusem, kiedy podszedł do mnie jakiś mężczyzna i zaczął mnie obmacywać. Nikt nie zareagował. To było straszne! Pamiętam to do tej pory…”

„W szkole, na przerwie chłopcy próbowali mnie rozebrać, zdjąć mi majtki. To nie była zabawa, to była przemoc.” [1]

Przemoc seksualna wobec dziewcząt i kobiet to nie wyjątek, to codzienność. Badania pokazują, że:

 • 29% dziewcząt i kobiet doświadczyło fizycznych form molestowania seksualnego, takich jak niechciane dotykanie, przytulanie, całowanie,
 • 24% doświadczyło słownych jego form, np. żartów i komentarzy z podtekstem seksualnym,
 • 11% doświadczyło niewerbalnych form molestowanie, także w Internecie), np. niechcianych, obraźliwych, seksualnie jednoznacznych e-maili lub SMS-ów [2].

Deklaracje sprzeciwu nie wystarczą, bo dziś polskie prawo uwzględnia jedynie molestowanie w miejscu pracy. Nie chroni jednak przed molestowaniem w szkole czy na ulicy. Potrzebne są zmiany!

Apelujemy o:

 • wprowadzenie do prawa ochrony przed molestowaniem seksualnym w szkole, na uczelni czy w miejscach publicznych,
 • to, aby przepisy jasno określały, że „molestowaniem jest każde niepożądane zachowanie o charakterze seksualnym lub odnoszące się do płci, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności, zastraszanie, poniżanie i upokarzanie; na zachowanie to mogą się składać elementy fizyczne, werbalne lub pozawerbalne”.

APEL MOŻNA PODPISAĆ TU: akcjademokracja.pl/molestowanie

Kampania jest wspólną inicjatywą Akcji Demokracji, Antyprzemocowej Sieci Kobiet, Feminoteki, Hollaback! Polska, Polskiej Sieci Policjantek, „Tygodnika Powszechnego” i Miesięcznika „Znak”.

[1] Wypowiedzi dziewcząt i kobiet w ramach akcji Zareaguj: powiedz NIE!

[2] Badania Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej z 2014 roku obejmujące dziewczęta i kobiety powyżej 15 roku życia

Nazywam się Miliard/ One Billion Rising Poland 2016!

Po raz czwarty 14 lutego Polska bierze udział w ogólnoświatowej akcji One Billion Rising – po polsku Nazywam się Miliard. To akcja, podczas której tańczymy i protestujemy przeciwko przemocy wobec kobiet i dziewcząt. W ubiegłym roku zatańczyło 50 miejscowości w Polsce. Feminoteka od początku koordynuje akcję w całym kraju. Tegoroczna odbywa się w ramach projektu „Antyprzemocowa Sieć Kobiet”.

Co roku podejmujemy temat trudny społecznie, niewygodny, zepchnięty pod dywan. W 2016 roku tańczymy i protestujemy przeciwko  molestowaniu seksualnemu kobiet i dziewczyn. Dlaczego?  Ponieważ ofiarami wszystkich form  molestowania seksualnego padają najczęściej kobiety i dziewczęta: w domu, szkole, pracy, na ulicy, środkach komunikacji publicznej itd. itp.

Z badań przeprowadzonych we wszystkich krajach UE wynika, że różnych form molestowania seksualnego doświadczyło od 45 do 55% kobiet powyżej 15. roku życia – od fizycznych przez werbalne po cybermolestowanie.

Z badań wynika, że:

 • fizycznych form molestowania seksualnego, takich jak niechciane dotykanie, przytulanie, całowanie doświadczyło 29% kobiet powyżej 15. roku życia,
 • werbalnych form molestowania – żartów i komentarzy z podtekstem seksualnym – doświadczyło 24% kobiet,
 • 11% kobiet doświadczyło niewerbalnych form molestowania (w tym cybermolestowania) takich jak niechciane, obraźliwe, seksualnie jednoznaczne e-maile lub SMS-y.

Badania Agencji Praw Podstawowych z 2014 roku, str. 95-19

Akcja jest inicjatywą Eve Ensler – amerykańskiej feministki, aktywistki, pisarki, autorki m.in. słynnych „Monologów waginy”. W 2013 roku przyłączyło się do niej 200 krajów z całego świata.

W 2016 roku Fundacja Feminoteka organizuje akcję Nazywam się Miliard/One Billion Rising Poland
w ramach projektu Antyprzemocowa Sieć Kobiet  w partnerstwie z 15 organizacjami i grupami nieformalnymi z całej Polski z Programu „Obywatele dla Demokracji” przy wsparciu finansowym Funduszy EOG.

wszystkieloga

29.01 Warszawa: Lokalnie przeciw przemocy wobec kobiet – konferencja

Fundacja Feminoteka i Partnerki projektu Antyprzemocowa Sieć Kobiet zapraszają na konferencję
„Lokalnie przeciw przemocy wobec kobiet”
29.01.2016, godz. 13.00
Państwo-Miasto, ul. W. Andersa 29, Warszawa

ask_logo

Liczba miejsc ograniczona. Zgłoszenia prosimy przesyłać na andres [email protected] z tytułem „Konferencja antyprzemocowa”.

Podczas konferencji zaprezentowane zostaną pierwsze w Polsce wyniki badań lokalnych programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie z perspektywy płci z całej Polski oraz wypracowane rekomendacje, które posłużą do przygotowania wzorcowego programu antyprzemocowego na szczeblu lokalnym.

Program konferencji
13.00 – 13.15
• Powitanie, rozpoczęcie konferencji – Joanna Piotrowska, prezeska Fundacji Feminoteka.
• Przedstawienie projektu Antyprzemocowa Sieć Kobiet – Dagmara Janowicz, Stowarzyszenie Łódzki Kongres Kobiet
13.15-13.30
• Prezentacja wyników badań lokalnych programów antyprzemocowych z perspektywy płci – Joanna Piotrowska i partnerki projektu.
13.30-13.45
• Porównanie wyników badania programów antyprzemocowych Fundacji Pozytywnych Zmian i ASK – Anna Chęć Fundacja Pozytywnych Zmian, Bielsko-Biała.
13.45-14.15
Wystąpienie gościń z Islandii:
• Działanie islandzkiej policji na rzecz kobiet – dobre praktyki – Sigríður Björk Guðjónsdóttir, Komendantka Policji, Islandia.
• Przemoc ze względu na płeć w islandzkim prawie – Dagný Ósk Aradóttir, przedstawicielka organizacji partnerskiej z Islandii The Icelandic Women’s Rights Association .
Przerwa 15 minut
15.00-15.30
• Dlaczego konieczna jest perspektywa płci w Usatwie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie –  Grzegorz Wrona, prawnik.
• Zespoły interdyscyplinarne – rola organizacji kobiecych i równościowych – Renata Durda, kierowniczka Niebieskiej Linii.
15.15-15.50
• Część warsztatowa – wypracowanie rekomendacji do wzorcowego programu antyprzemocowego
15.50-16.00
• Podsumowanie i zakończenie konferencji

Projekt realizowany przez fundację Feminoteka w ramach Programu „Obywatele dla Demokracji” przy wsparciu finansowym Funduszy EOG

Czym jest ASK?

Celem projektu Antyprzemocowa Sieć Kobiet (ASK) jest przeciwdziałanie dyskryminacji kobiet w obszarze przemocy poprzez:

1. ZBUDOWANIE ogólnopolskiej sieci ekspertek antyprzemocowych, które lokalnie będą przeciwdziałać przemocy wobec kobiet;

2. ANALIZĘ lokalnych programów antyprzemocowych z perspektywy płci w 16 województwach, 44 powiatach, 100 gminach i przygotowanie wzorcowego programu antyprzemocowego;

4. LOBBOWANIE za zmianami w tym obszarze w instytucjach samorządowych odpowiedzialnych za realizację programów antyprzemocowych;

5. EDUKOWANIE społeczności lokalnych na temat przemocy wobec kobiet poprzez organizowanie akcji, spotkań, warsztatów, szkoleń i debat.

Projekt realizowany jest przez fundację Feminoteka w partnerstwie z 15 grupami nieformalnymi i organizacjami pozarządowymi z całej Polski, które angażują się po raz kolejny w antyprzemocową akcję One Billion Rising (OBR) oraz z islandzką organizacją kobiecą Icelandic Women’s Rights Association.

Projekt realizowany w ramach Programu „Obywatele dla Demokracji”
przy wsparciu finansowym Funduszy EOG.

wszystkieloga

Przemoc wobec kobiet a prawo – relacja z debaty w Białymstoku

12 stycznia 2016 roku, w Izbie Przemysłowo- Handlowej w Białymstoku odbyło się seminarium naukowe na temat „Przemoc wobec kobiet a prawo”. Seminarium miało na celu podjęcie dyskusji na temat przemocy wobec kobiet z perspektywy obowiązującego w Polsce prawa oraz ukazanie szerokiego spektrum kwestii związanych z przemocą wobec kobiet z perspektywy nauki, biznesu oraz etyki.

Debata rozpoczęła się od oficjalnego przywitania gości przez Danutę Kaszyńską, prezeskę Podlaskiego Stowarzyszenia Właścicielek Firm Klub Kobiet Biznesu, dr Ewę Kowalewską-Borys, kierowniczkę Interdyscyplinarnej Komisji Naukowej ds. Przemocy i Dyskryminacji, działającej na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, a także Joannę Piotrowską, prezeskę Feminoteki.  Głos zabrał również dr hab. Maciej Perkowski, prodziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, który w swoim wystąpieniu poruszył kwestię istoty wydarzeń z zakresu tematyki przemocy wobec kobiet w ujęciu kilku gałęzi, zarówno naukowych jak i biznesowych.

Część merytoryczna zaczęła się od zaprezentowania przez Danutę Kaszyńską wyników badań programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie podlaskim. Kolejny prelegent dr Grzegorz Wrona nawiązał do kwestii konsekwencji braku perspektywy płci w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Aspekty etyczne odnoszące się do problematyki przemocy wobec kobiet zaprezentowała dr Anna Laszuk- Fiedziukiewicz socjolożka z Uniwersytetu w Białymstoku. W celu lepszego ukazania zasięgu i wielkości obrazu przemocy wobec kobiet w województwie podlaskim mł. asp. Marlena Połowianiuk z Wydziału Prewencji KWP przedstawiła statystyki z ostatnich lat. Dr Ewa Kowalewska Borys oraz Emilia Truskolaska z UwB, nawiązały do istoty Konwencji Stambulskiej (Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej) jako dokumentu Rady Europy, który ma chronić kobiety przed przemocą. Obrady zwieńczyło wystąpienie Joanny Piotrowskiej, prezeski Feminoteki,  która kontynuowała podjęte wcześniej zagadnienia przez Grzegorza Wronę. Zaprezentowane przez nią ujęcie miało na celu ukazanie luki w działaniach antyprzemocowych spowodowane brakiem wyodrębnienia prespektywy płci. Seminarium zakończyło się dyskusją na podstawie której wyciągnięto wnioski, iż rozmowy oraz działania podejmowane w zakresie zapobiegania przemocy wobec kobiet powinny być jak najczęstszym przedmiotem dyskusji, aby wiedza z tego zakresu dotarła do całego społeczeństwa.

Debata odbywa się w ramach projektu „Antyprzemocowa Sieć Kobiet” prowadzonego przez fundację Feminoteka wraz z 15 partnerkami z całego kraju  z programu Obywatele dla Demokracji współfinansowanego z Funduszy EOG. 

banernorweskie_batory

Białystok: Przemoc wobec kobiet a prawo – seminarium naukowe

Zarząd Podlaskiego Stowarzyszenia Właścicielek Firm Klub Kobiet Biznesu, fundacja Feminoteka oraz Interdyscyplinarna Komisja Naukowej ds. Przemocy i Dyskryminacji, działająca na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku zapraszają na

Seminarium Naukowe

Przemoc wobec kobiet a prawo

12 stycznia 2016 roku w siedzibie PSWF KKB, w Izbie Przemysłowo- Handlowej w Białymstoku przy ul. Antoniukowskiej 7, w godz. 12.00 – 15.00

Celem seminarium jest dyskusja na temat przemocy wobec kobiet z perspektywy obowiązującego w Polsce prawa oraz ukazanie szerokiego wachlarza kwestii związanych z przemocą wobec kobiet z perspektywy nauki, biznesu oraz etyki.

W roku 2015 w ramach projektu „Antyprzemocowa Sieć Kobiet” przeprowadzono badanie porównawcze 318 lokalnych programów przeciwprzemocowych. Podczas seminarium zostaną zaprezentowane wyniki badań tych programów oraz wypracowane rekomendacje do lokalnego programu działań antyprzemocowych.

Program seminarium:

12.00 – 12.10 – otwarcie seminarium

12.10 -12.20 – Wystąpienie Dziekana Wydziału Prawa

12.20 -12.40 – Konsekwencje braku perspektywy płci w działaniach antyprzemocowych, Joanna Piotrowska, prezeska Feminoteki

12.40 – 13.00 – Aspekty etyczne związane z problematyką przemocy wobec kobiet, dr Elżbieta Ławska, UwB

13.00 – 13.20 – Przemoc wobec kobiet z perspektywy prawa, dr Ewa Kowalewska – Borys, mgr Emilia Truskolaska, UwB

13.20 – 13.40 – Programy przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wyniki badań, Danuta Kaszyńska, Prezeska PSWF KKB

13.40- 14.00 Obraz przemocy wobec kobiet w województwie podlaskim, mł. asp. Marlena Połowianiuk, Wydział Prewencji KWP

14.00 – 14.20 – Dlaczego Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie a płeć, Grzegorz Wrona, prawnik

14.20-15.00 – Dyskusja

Fot: Monika, Flickr

Seminarium odbywa się w ramach projektu „Antyprzemocowa Sieć Kobiet” prowadzonego przez fundację Feminoteka wraz z 15 partnerkami z całego kraju  z programu Obywatele dla Demokracji współfinansowanego z Funduszy EOG. We Białymstoku organizuje ją Stowarzyszenia Właścicielek Firm Klub Kobiet Biznesu z Białegostoku – partnerka projektu.

banernorweskie_batory

Tej tragedii można było zapobiec. Akcja w Drewnowie

ask_logoOkoło 20 osób z różnych miejscowości przyjechało do wsi Drewnowo, w której w wyniku przemocy domowej została zamordowana kobieta. Akcję zorganizowała Antyprzemocowa Sieć Kobiet (ASK), której Feminoteka jest koordynatorką.

Szacuje się, że liczba kobiet, które zostają zamordowane w wyniku przemocy domowej może wynosić w Polsce nawet około 500 rocznie. Jedną z przyczyn śmierci kobiet jest ustanawianie dla przemocowców wyroków w zawieszeniu. W Polsce sprawcy przemocy w rodzinie w znakomitej większości przypadków (86% ) otrzymują karę więzienia w zawieszeniu, a jedynie 4% skazanych otrzymuje nakaz opuszczenia mieszkania zajmowanego razem z ofiarą przemocy. Czują się bezkarni, wracają do domów i dalej znęcają się nad rodziną.

Tak było w Drewnowie. Kobieta doświadczała przemocy od 10 lat. Sprawcy nie oddzielono od ofairy, nie nakazano opuszczenia domu, sprawą we właściwy sposób nie zajęły się instytucje takie jak policja czy pomoc społeczna. Mąż pani Marii za wieloletnie znęcanie się dostał wyrok – 7 miesięcy w zawieszeniu. To żadna kara. A kobieta decyzję sądu przypłaciła życiem.

Oprócz akcji w miejscowości, w której doszło do tragedii ASK zorganizowała także ogólnopolską akcję zapalania wirtualnych świeczek dla kobiety zamordowanej przez męża.

Zorganizowanie akcji było możliwe dzięki realizacji projektu „Antyprzemocowa Sieć Kobiet” w ramach Programu „Obywatele dla Demokracji” przy wsparciu finansowym Funduszy EOG

banernorweskie_batory

 

 

 

Dość kar w zawieszeniu dla przemocowców! Takie wyroki kobiety przypłacają życiem!

Antyprzemocowa Sieć Kobiet – sieć kilkudziesięciu organizacji i grup z całej Polski, której działania koordynuje Fundacja Feminoteka, 30 lipca o godz. 16.00 przy wjeździe do miejscowości Drewnowo organizuje akcję podczas której, zapalimy świeczkę dla kobiety zamordowanej w wyniku przemocy domowej i zaprotestujemy przeciwko wyrokom w zawieszeniu dla przemocowców. Takie wyroki kobiety przypłacają życiem!

W Drewnowie (gmina Braniewo) kobieta przez wiele lat była bita, rodzina maiła założoną Niebieską Kartę, jednak sprawca nie został oddzielony od rodziny. Gdy Sąd w końcu wydał wyrok na oprawce, była to kara 7 miesięcy. W zawieszeniu!!!

Sprawa była wielokrotnie w sądzie, ale kobieta ją wycofywała, a sąd się na to zgadzał. Choć zgodnie z polskim prawem przemoc w rodzinie jest przestępstwem ściganym z urzędu i można prowadzić sprawę i skazać sprawcę, nawet jeśli ofiara się wycofuje z zeznań. Można wydać nakaz zbliżania się do rodziny! (tu informacja w mediach)

Pytamy:
1. Na jakiej podstawie sąd zgadzał się na wycofanie sprawy o przemoc w rodzinie?
2. Dlaczego sprawca nie został oddzielony od rodziny? Nie dostał zakazu zbliżania się?
3. Dlaczego sąd wydał wyrok w zawieszeniu?

Będziemy żądać zaprzestania wyroków w zawieszeniu dla przemocowców!

Każdego dnia co najmniej jedna kobieta zostaje zamordowana w wyniku tzw. nieporozumień domowych. Szacuje się, że liczba kobiet, które zostają zamordowane w wyniku przemocy domowej może wynosić nawet około 500 rocznie. Jedną z przyczyn śmierci kobiet jest ustanawianie dla przemocowców wyroków w zawieszeniu.

W Polsce sprawcy przemocy w rodzinie w znakomitej większości przypadków (86% ) otrzymują karę więzienia w zawieszeniu, a jedynie 4% skazanych otrzymuje nakaz opuszczenia mieszkania zajmowanego razem z ofiarą przemocy. Czują się bezkarni, wracają do domów i dalej znęcają się nad rodziną. Taką decyzję sądów kobiety często przypłacają życiem.

Przykłady z ostatnich lat (tylko te, które były opisywane w mediach):

2013 rok Częstochowa: W 2012 roku Jacek G. został skazany na karę więzienia w zawieszeniu za znęcanie się nad żoną i nastoletnią pasierbicą. W 2013 roku Jacek G. zabił żonę, bo ta w trakcie domowej awantury zagroziła, że zadzwoni na policję. Sprawca zadał jej kilkanaście ciosów nożem.

Łódź 2014: Mąż pobił swoją 42-letnią żonę na śmierć. Mąż znęcał się nad nią na oczach 11-letniego syna. W trakcie śledztwa okazuje się, że była bita tłuczkiem, krępowana, a mąż zaklejał jej usta taśmą. Jej dramat trwał półtora roku.

Województwo łódzkie 2014 rok: w szpitalu w woj. łódzkim umiera kobieta pobita przez męża. Jej dramat trwał kilkanaście lat. Była bita i obrzucana wyzwiskami. Mąż ograniczał jej także dostęp do jedzenia.

Płoty k. Zielonej Góry 2015: Morderca zadał swojej żonie cios w szyję z taką siłą, że niemal pozbawił ciało głowy. Potem zadał jeszcze wiele innych ciosów nożem. Rodzina miała założoną Niebieska Kartę dla ofiar przemocy domowej. Mężczyzna zabił swoją żonę po tym, jak w zawieszeniu został skazany za maltretowanie i znęcanie się nad rodziną.

Jezierzyce, gmina Słupsk 2015: Mąż zamordował żonę. Kilkakrotnie ugodził ją nożem. Morderca miał wcześniej założoną niebieską kartę.

W Hiszpanii, gdzie od 10 lat państwo postanowiło w sposób zdecydowany karać sprawców i aktywnie pomagać ofiarom, liczba kobiet zamordowanych przez członków rodziny zmniejszyła się o 24% i wynosi obecnie 54 ofiary rocznie.

Przyłącz się do akcji! Co możesz zrobić?

1. Pojechać z nami. Spotykamy się w Drewnowie 30 lipca o godz. 16.00 przy wjeździe do miejscowości. Weź ze sobą świeczkę, zapalimy je wspólnie.
2. Zrób sobie zdjęcie lub nagraj filmik i wrzuć na facebooka z napisem: „Żądam zaprzestania wyroków w zawieszeniu dla przemocowców! Kobiety takie wyroki przypłacają życiem! Drewnowo 30.07.15 g. 16.00″
3. Podaj informację o akcji dalej, informuj swoich znajomych tu wydarzenie na Facebooku.
4. Możesz też wpłacić dowolnej wysokości darowiznę na konto fundacji Feminoteka
ING BSK S.A. 68 1050 1038 1000 0022 9768 3522 z dopiskiem: „Darowizna na akcję w Drewnowie”.

Akcję organizuje Antyprzemocowa Sieć Kobiet – sieć kilkudziesięciu organizacji i grup z całej Polski, której działania koordynuje Fundacja Feminoteka
mail: [email protected]
tel: 720 908 975

Akcja organizowana w ramach projektu fundacji Feminoteka w partnerstwie z 15 organizacjami i grupami nieformalnymi z całej Polski w ramach Programu „Obywatele dla Demokracji” przy wsparciu finansowym Funduszy EOG.banernorweskie_batory

Stop gwałtom – relacja z akcji w Elblągu

Ponad sto kobiet i mężczyzn z całej Polski spotkało się we wtorek w Elblągu, żeby zaprotestować przeciwko zbyt łagodnemu traktowaniu gwałcicieli przez polski wymiar sprawiedliwości.

11012542_1081277321884221_446285088675160866_n— Akcją w Elblągu wyrażamy swoje głębokie oburzenie dla sposobu, w jaki wszelkie instytucje, które zobowiązane są do pomocy i wsparcia dla osoby pokrzywdzonej potraktowały panią Aleksandrę — mówiła Joanna Piotrowska, prezeska Fundacji Feminoteka. — Rocznie od 80 do 150 tysięcy kobiet doświadcza w Polsce różnych form przemocy seksualnej, ale na policję zgłasza się niewiele ponad dwa tysiące. Dlaczego? Kobiety wstydzą się i boją się reakcji wszystkich instytucji zobowiązanych do udzielenia im pomocy. Policjanci, prokuratorzy i sędziowie kierują się w takich sprawach stereotypami i przerzucają winę i odpowiedzialność ze sprawcy na ofiarę.

Odczytałyśmy obszerny list skierowany do prokuratury, policji i dyrekcji elbląskiego szpitala, którego sygnatariuszkami są przedstawicielki 21 organizacji zrzeszonych w Antyprzemocowej Sieci Kobiet, a pod którym podpisało się prawie 50 grup i organizacji społecznych z całego kraju oraz ponad 5000 indywidualnych osób. Treść listu można przeczytać tutaj. Po manifestacji petycja została złożona we właściwych instytucjach.

Na manifestacji była również obecna Pani Aleksandra, która za namową rodziny zdecydowała pozostać w tłumie zgromadzonych. Jej list odczytała Magdalena Dyderska z wrocławskiej Fundacji na Rzecz Równości. – Jestem ogromnie wdzięczna za to całe wsparcie. Naprawdę tego potrzebuję. Gdybym mogła to przytuliłabym każdą z uczestniczek tej akcji. Po prostu dziękuję.

11053149_1081287451883208_5212091705401392392_n– Przyjechałem tu, bo jestem oburzony. Chciałem zamanifestować swój sprzeciw przeciw zbyt niskim wyrokom kary i moje wielkie niezadowolenie z takich sytuacji w Polsce – mówił Lesław Cyrzik, jeden z uczestników manifestacji.Gwałty nie są incydentami.

Średnia kara za gwałt ze szczególnym okrucieństwem jest w Polsce najniższa i wynosi 3,3 lat. W krajach Europy Zachodniej za popełnienie takiego czynu otrzymuje się karę minimum 7 lat pozbawienia wolności.
— To jest paradoks, bo polskie prawo w tej kwestii jest bardzo dobre. W lipcu wyjdą wytyczne dla policji ws. ochrony ofiar gwałtów, takie procedury wejdą także do służb medycznych — wylicza Joanna Piotrowska. — Zostało także zmienione prawo karne jeśli chodzi o gwałt, natomiast ono nie jest realizowane. Cały czas problem jaki mamy, to problem z tym, co mają w głowach policjanci, prokuratorzy i sędziowie… Wszyscy, którzy stykają się z ofiarami gwałtów.

11693956_1081277185217568_1711872312837185953_n11046712_1081287465216540_4621884708709110877_o 11262147_1081287461883207_7528783821591707545_n 11695763_1081287475216539_6531809372023444124_n 11745864_1081287691883184_5644306779857397715_n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akcja została zorganizowana dzięki realizacji projektów „To nie twoja wina! Stop przemocy wobec kobiet” oraz „Antyprzemocowa Sieć Kobiet” w ramach Programu „Obywatele dla Demokracji” przy wsparciu finansowym Funduszy EOG.

banernorweskie_batory

Pierwsze spotkanie Antyprzemocowej Sieci Kobiet!

20 wspaniałych kobiet z całej Polski, 6 godzin dyskusji, miliard pomysłów – tak można podsumować pierwsze spotkanie Antyprzemocowej Sieci Kobiet (ASK), która odbyła się w ostatnią sobotę marca w siedzibie Feminoteki. 

#ASK2

Projekt  Antyprzemocowej Sieci Kobiet (ASK) powstał z inicjatywy  lokalnych liderek i grup, które w poprzednich latach organizowały akcję One Billion Rising/ Nazywam się Miliard (OBR) – taniec przeciwko przemocy. Wspólna akcja wyzwoliła nie tylko energię, ale, co najważniejsze,  i chęć do dalszych wspólnych działań, ponieważ nawet najlepsza ogólnopolska kampania antyprzemocowa nie wprowadzi długotrwałych zmian na poziomie lokalnym.

Jak wynika z przeprowadzonej przez fundację Feminoteka analizy 20 lokalnych programów antyprzemocowych zjawisko przemocy wobec kobiet praktycznie w nich nie istnieje. Dlatego celem projektu jest m.in. analiza samorządowych programów antyprzemocowych na szczeblu gminnym powiatowym i wojewódzkim. W sumie przejrzymy niemal 200 dokumentów. Przekonamy się czy są realizowane, jaki budżet został na nie przewidziany, czy mają harmonogram, koordynatora/kę i przede wszystkim czy zostały w nich uwzględnione działania skierowane  do kobiet – największej grupy doświadczającej przemocy. Na podstawie tych analiz zostanie opracowany raport, a także wzorcowy program antyprzemocowy  gotowy  do wdrożenia przez samorządy. Ale nie chodzi tylko o urzędowe papiery, lecz o zmianę świadomości Polek i Polaków. Dlatego w całej Polsce odbędą się również szkolenia, debaty, warsztaty oraz  międzynarodowa konferencja w Warszawie. Zwieńczeniem projektu będzie akcja One Billion Rising/ Nazywam się Miliard 14 lutego 2016 roku.

 Podczas spotkania lokalnych partnerek projektu wspólnie szukałyśmy pomysłów na nasze akcje,  dyskutowałyśmy o ciekawych rozwiązaniach, dzieliłyśmy się zadaniami i doświadczeniami. Wybrałyśmy także temat kolejnej edycji OBR – już za rok wspólnie powiemy STOP MOLESTOWANIU SEKSUALNEMU! Po tym spotkaniu można oficjalnie zapowiedzieć – przyszłoroczna akcja One Bilion Rising podbije nasz kraj!

Chcesz być na bieżąco? A może planujesz zorganizować OBR w swoim mieście?
Polub nas na facebooku: www.facebook.com/antyprzemocowasieckobiet

Projekt realizowany przez fundację Feminoteka w partnerstwie z 15 organizacjami i grupami nieformalnymi z całej Polski w ramach Programu „Obywatele dla Demokracji” przy wsparciu finansowym Funduszy EOG.

banernorweskie_batory

Budujemy Antyprzemocową Sieć Kobiet!

Feminoteka otrzymała dofinansowanie z Funduszy Norweskich. Dzięki niemu Antyprzemocową Siecią Kobiet opleciemy cała Polskę. Sprawdzimy w każdym województwie i w kilkuset gminach, jak wyglądają antyprzemocowe programy, czy uwzględniają problem przemocy wobec kobiet? Czy faktycznie działają? Ile pieniędzy zostało na nie przeznaczone?

Przeprowadzimy kampanie, debaty, kolejną akcję One Billion Rising.

Grupą inicjatywną Sieci są organizatorki akcji Nazywam się Miliard – One Billion Rising Poland z całej Polski. Szczegóły niebawem.

superfemka 1 procent