TELEFON DLA KOBIET DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY

Телефон для жінок, які зазнають насильства

CZYNNY PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK
OD 11.00 DO 19.00

Активний з понеділка по п’ятницю з 14:00 до 19:00

Podręczniki i gender

Interdyscyplinarna grupa badawcza Gender w Podręcznikach analizuje podręczniki szkolne pod kątem prezentowanych i promowanych w nich stereotypów związanych z płcią w ramach projektu „Kobiety i mężczyźni, chłopcy i dziewczęta RAZEM przeciw stereotypom płciowym” realizowanego przez fundację Feminoteka w partnerstwie z  Gender w Podręcznikach i grupą Głosy przeciw Przemocy.

11071418_870912362955549_11220235359935629_nBadaniem objęte są podręczniki dopuszczone do użytku szkolnego i przeznaczone do kształcenia ogólnego w zakresie wszystkich przedmiotów i poziomów kształcenia, począwszy od wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, przez szkołę podstawową, gimnazjum i edukację ponadgimnazjalną.

Badaczki i badacze przy analizie treści objętych podstawą programową zwracają szczególną uwagę na mechanizm reprodukcji seksizmu, biorąc pod uwagę również inne przesłanki dyskryminacji.

Efektem końcowym ma być raport, w którym zostaną przedstawione wyniki analiz dotyczących promowanych wzorców kobiecości i męskości oraz relacji pomiędzy płciami oraz rekomendacje do zmiany. Raport zostanie zaprezentowany na uroczystej konferencji już we wrześniu br.

Więcej informacji na stronie projektu www. gender-podreczniki.amu.edu.pl
O szczegółach raportu i konferencji będziemy informować na stronie Feminoteki.

Badanie realizowane jest w ramach projektu „Kobiety i mężczyźni, chłopcy i dziewczęta RAZEM przeciw stereotypom płciowym”.

logo batory

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla demokracji finansowanego z funduszy EOG

 

KRAKÓW | 15.5–27.9 | MOCAK Gender w sztuce | Matronat

mocak

Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie

MOCAK

 

Gender w sztuce

 

Kuratorzy: Delfina Jałowik, Monika Kozioł, Maria Anna Potocka

Otwarcie wystawy: 14.5.2015

Czas trwania: 15.5–27.9.2015

Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK
ul. Lipowa 4, Kraków

www.mocak.pl

Gender to płeć kulturowa. Studia genderowe badają zależność płci od historii i kultury. Kim w danym świecie jest mężczyzna i kobieta, zależy w dużym stopniu od tego, kto manipuluje tymi wizerunkami. Przez wieki koncepcja gender znajdowała się w rękach religii, które osobom odmiennych płci narzucały „odpowiednie” dla nich role społeczne. Trwało to na tyle długo, że w przekonaniu wielu ludzi stało się prawem natury. Zdecydowana większość religii sprowadziła kobietę do roli płci słabszej, głupszej i podporządkowanej. Nadal niektórym wydaje się to „naturalne”. Obecnie próbujemy zrozumieć mechanizmy tej manipulacji i doprowadzić do sytuacji, która zapewniłaby wszystkim płciom pełną godność i takie same prawa. Dążymy do tego, aby płeć przestała być produktem ideologicznym, a stała się indywidualną decyzją człowieka, najbliższą jego poczuciu identyfikacji. Wystawa w MOCAK-u wpisuje się w obszar tych refleksji, badań i postulatów.

Gender w sztuce to kolejny projekt MOCAK-u z serii konfrontującej istotne terminy cywilizacyjne z interpretacją artysty. Wystawa o charakterze międzynarodowym zaprezentuje prace około czterdziestu artystów. Towarzysząca jej publikacja – obok dokumentowania wystawy – będzie zbiorem esejów ukazujących problem z różnych punktów widzenia.

 

Artyści: Marina Abramović & Ulay, Florian Aschka, Maja Bajević, Vanessa Beecroft, Judy Chicago, Edward Dwurnik, EVA & ADELE, Andrea Fraser, Katarzyna Górna, Marie-Ange Guilleminot, Debora Hirsch & Iaia Filiberti, Bartosz Jarmoliński, Olga Kisseleva, Jürgen Klauke, Katarzyna Kozyra, Lidia Krawczyk & Wojtek Kubiak, Ane Lan, Zbigniew Libera, Natalia LL, Lubri, Łódź Kaliska, Małgorzata Markiewicz, Paloma Navares, Shirin Neshat, Dorota Nieznalska, Marina Núñez, Maciej Osika, Maria Pinińska-Bereś, Krystyna Piotrowska Roee Rosen, Martha Rosler, Daniel Rumiancew, Adam Rzepecki, Jadwiga Sawicka, Miri Segal, Annegret Soltau, Jana Sterbak, Valie Export, Piotr Wysocki, Alicja Żebrowska

Katarzyna Kozyra, Cheerleaderka,
Katarzyna Kozyra, Cheerleaderka, 2006, wideo, 4 min 30 s, dzięki uprzejmości K. Kozyry, ŻAK | BRANICKA, Berlin, fot. M. Oliva Soto
Adam Rzepecki, Projekt pomnika Ojca Polaka, 1981, fotografia, 70 × 50 cm, dzięki uprzejmości A. Rzepeckiego
Adam Rzepecki, Projekt pomnika Ojca Polaka, 1981, fotografia, 70 × 50 cm, dzięki uprzejmości A. Rzepeckiego
Bartek Jarmoliński, Polski export, 2010/2015, fotografia, 70 × 50 cm, dzięki uprzejmości B. Jarmolińskiego
Bartek Jarmoliński, Polski export, 2010/2015, fotografia, 70 × 50 cm, dzięki uprzejmości B. Jarmolińskiego
Iaia Filiberti, Debora Hirsch, Framed, 2009, wideo, 35 min, dzięki uprzejmości I. Filiberti, D. Hirsch
Iaia Filiberti, Debora Hirsch, Framed, 2009, wideo, 35 min, dzięki uprzejmości I. Filiberti, D. Hirsch

ZGŁOSZENIA na konferencję „Edukacja genderowa, edukacja seksualna. W rocznicę awantury”

Celem interdyscyplinarnej konferencji „Edukacja genderowa, edukacja seksualna. W rocznicę awantury” jest debata o edukacji równościowej oraz edukacji seksualnej w kontekście zaognionych sporów jakie te tematy powodują a także na temat zmian, jakie w dyskursie publicznym wywołały słynne już kontrowersje na temat gender i edukacji w tym zakresie.

Dyskurs dotyczący seksualności młodych ludzi koncentruje się m.in. wokół nieustannych konfliktów o formę, jaką powinna przyjąć szkolna edukacja seksualna. Wykorzystywana w tym celu figura retoryczna „dobra dzieci” jest rozumiana przez różne środowiska odmiennie. To właśnie zaognia konflikt, którego ostatecznego rozwiązania nie widać. Sytuację utrudniło przejście pojęcia gender z czysto akademickich debat do świadomości opinii publicznej. Nowe, obcobrzmiące słowo spowodowało dodatkowe zamieszanie, zacierając różnice pomiędzy edukacją seksualną, seksualizacją oraz wykorzystywaniem dzieci. Ciekawym kontekstem dla całego dyskursu jest widoczna aktywność środowisk LGBTQ, która dla części społeczeństwa ma na celu doprowadzenie do wykorzystania edukacji jako takiej w celu przemycania treści nieujętych w oficjalnych programach nauczania.

Zmuszanie chłopców do noszenia sukienek, przekazywanie młodym dzieciom informacji, których nie życzą sobie rodzice, kwestia adopcji przez pary jednopłciowe – fenomeny odległe od siebie zderzyły się w trakcie dyskusji nad edukacją seksualną i stworzyły niezwykle ciekawe formacje znaczeniowe. Awantura, jak pozwoliliśmy sobie nazwać całe zamieszanie, bez wątpienia zmieniła to, jak i co się mówi na temat seksualności młodych ludzi, jak i edukacji w tym zakresie. Nad zmianą tą chcielibyśmy się pochylić i nie tylko opisać jej przebieg, ale i spróbować przewidzieć konsekwencje oraz dalsze losy.

W trakcie konferencji zastanowić chcemy się nad dwoma dużymi obszarami: jednym z nich jest samo zagadnienie edukacji seksualnej i edukacji genderowej, zaś drugim – dyskurs, który zmienił się pod wpływem dyskusji, mającej miejsce w życiu publicznym w ciągu ostatnich lat. Konferencja  „Edukacja genderowa, edukacja seksualna. W rocznicę awantury” będzie zatem sposobnością by poruszyć wspomniane zagadnienia w celu wymiany doświadczeń i poglądów badaczy oraz praktyków reprezentujących różne dyscypliny związane z seksualnością młodych ludzi.

Zapraszamy zatem do nadsyłania abstraktów proponowanych wystąpień obejmujących zarówno analizy teoretyczne jak i komunikaty z badań. Zachęcamy również do odwoływania się do badań oraz raportów z realizacji edukacji równościowe i edukacji seksualnej w szkołach zagranicznych oraz przywoływania dyskusji, być może równie zaognionych co „nasza”, w innych krajach.

Proponowane obszary, których dotyczyć mogą wystąpienia traktować należy jedynie jako przykłady:

 • Jak wygląda edukacja seksualna/genderowa w Polsce? Jak (nie) powinna wyglądać?
 • Rola kategorii genderowych w edukacji seksualnej dzieci/młodzieży/dorosłych.
 • Kształtowanie się znaczenia pojęcia „gender” w Polsce.
 • Budowanie (formalnych) relacji  w procesie edukacji/instytucjach edukacyjnych.
 • Seksualizacja, genderyzm i homoadopcje – o strategiach językowych przeciwników edukacji seksualnej.
 • Co i jak się zmieniło w polskim dyskursie nt. edukacji seksualnej? Co się nie zmieniło?
 • Jak bronić edukacji seksualnej? Skuteczna retoryka przeciw atakowi
 • Rola kościołów w edukacji seksualnej.

Zgłoszeń należy dokonywać za pomocą formularza dostępnego TUTAJ.

Komitet Naukowy:
prof. Mariola Chomczyńska-Rubacha (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
dr Alicja Długołęcka (Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie)
prof. dr hab. Zbigniew Izdebski (Uniwersytet Zielonogórski)
dr Agnieszka Kościańska (Uniwersytet Warszawski)
dr Maria Pawłowska (Polska Akademia Nauk)

TERMINY:
– termin  nadsyłania zgłoszeń: 12 kwietnia
– informacja zwrotna nt. zgłoszonej propozycji: 27 kwietnia
– termin wpłat opłaty konferencyjnej: 11 maja
– termin konferencji: 1 czerwca

Opłata konferencyjna (dla osób występujących z referatem):
– studentki/studenci: 50 zł
– doktorantki/doktoranci, słuchaczki/słuchacze studiów podyplomowych, osoby bez afiliacji akademickiej: 100 zł
– osoby ze stopniem doktora lub wyższym: 150 zł

Organizator:

Queer Uniwesrytet Warszawski

Współpraca:
Fundacja Wolontariat Równości

ZNP: Materiały Ministerstwa Edukacji Narodowej powielają stereotypy płciowe

ZNP logoZwiązek Nauczycielstwa Polskiego zwraca uwagę na stereotypowe ujęcie zawodowych ról kobiet i mężczyzn w filmach propagujących wybór ścieżki zawodowej przygotowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Ministerstwo edukacji zachęca gimnazjalistów, by przy wyborze zawodu wyzwoli się od stereotypów, zgodnie z którymi, dziewczynki stawiają na zawody gorzej płatne, a chłopcy na te, opierające się na nowych technologiach. „Nawołujemy do racjonalnego wyboru. Najważniejsze to kierować się zainteresowaniami, nie myśleć, że coś jest babskie czy męskie, ale przede wszystkim, czy mi się podoba, czy mam predyspozycje do wykonywania tego zawodu (…). To prawdziwie nowoczesne podejście” („Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego”, Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, str. 26). Ta idea nie przyświecała ministerstwu podczas realizacji filmów dla gimnazjalistów, którzy już tej wiosny będą musieli podjąć decyzję jaką szkołę wybrać.

http://www.men.gov.pl/index.php/1749-zawod-w-cenie-i-masz-wiadomosc-nowe-programy-tvp-zrealizowane-przy-wspolpracy-z-men

Chodzi o cykl filmów „Zawód w cenie”, które mają pomóc gimnazjalistom w wyborze zawodu. Filmy zostały opublikowane pod koniec grudnia 2014 r. (…)

Przeczytaj cały tekst ZNP, opublikowany 08.01.2015.

Warszawa – kobieca sprawa. Spotkanie wokół książki Małgorzaty Büthner-Zawadzkiej

Warszawa w oczach pisarekWydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN oraz Fundacja Gender Center zapraszają na spotkanie WARSZAWA – KOBIECA SPRAWA wokół książki Małgorzaty Büthner-Zawadzkiej Warszawa w oczach pisarek. Obraz i doświadczenie miasta w polskiej prozie kobiecej 1864-1939.

15 stycznia 2015 (czwartek), godz. 18.00

Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, Warszawa, sala nr 144 (im. A. Mickiewicza)

Czy genius loci stolicy ma płeć? Czy polskie autorki współtworzyły mit tego miasta? Jaki obraz Warszawy nakreśliły w swoich tekstach? Czy udało im się na gorąco rejestrować życie metropolii i przejawy nowoczesności? Czy zapisały powikłane losy warszawianek w czasach, które przyniosły nie tylko zawirowania historii, ale też emancypację i głębokie zmiany obyczajowe? O czym nie przeczytamy w powieściach o Wokulskim i Baryce, za to dowiemy się, śledząc dzieje dziewcząt z Nowolipek? Czy wielkie miasto można uznać za przestrzeń przyjazną kobietom? Jak literatura odzwierciedla ich doświadczenia? Czym dla pisarek, dawniejszych i współczesnych, jest Warszawa: ciekawym tematem, inspiracją, wyzwaniem, a może jedynie tłem?

Na te i inne pytania odpowiedzą:

dr Małgorzata Büthner-Zawadzka

Sylwia Chutnik

dr Lena Magnone (UW)

Dyskusję moderuje Agnieszka Kozłowska (kwartalnik literacki „FA-art”)

Link do wydarzenia na fejsbuku: https://www.facebook.com/events/410981155726172/

Wstęp wolny.

2014 feministycznym okiem

Koniec starego i początek Nowego Roku, to czas podsumowań. W wielu miejscach będziemy mogli/mogły przeczytać, co takiego ważnego wydarzyło się w 2014 roku. My proponujemy naszą dziesiątkę najważniejszych naszym zdaniem wydarzeń mijającego roku. Lista jest otwarta – serdecznie zapraszamy i zachęcamy do jej uzupełniania!

stopgwaltom1. Wszedł w życie nowy zapis w Kodeksie Karnym. Od 1.01.2014 roku gwałt jest ścigany z urzędu.
Najprościej rzecz ujmując jest to zmiana trybu ścigania z barbarzyńskiego na cywilizowany. Nareszcie osoby, które doświadczyły gwałtu będą przesłuchiwane tylko raz w tzw. przyjaznych pomieszczeniach, ich zeznania będą nagrywane, by nie musiały ich powtarzać kilkukrotnie i narażać się na powtórną traumę.  Dopuszczalna jest nieobecność ofiary gwałtu w sądzie; osoba pokrzywdzona nie będzie musiała zeznawać w obecności gwałciciela.

2. Akcja One Billion Rising/ Nazywam się Miliard już po raz drugi odbyła się w Polsce i w tysiącach innych miejsc na świecie. Przyłączyły się kolejne miasta – w 2014 było ich 40. Akcja się rozwija. W 2015 roku zatańczy przeciwko przemocy wobec kobiet jeszcze więcej miast! W 2013 roku tańczyłyśmy, by nagłośnić problem gwałtów, w 2014 roku taniec był dedykowany prawu dziewczynek i dziewcząt do życia bez przemocy, do życia w szacunku i poczuciu bezpieczeństwa. Antyprzemocowym tańcem w 2015 roku będziemy chciały zwrócić uwagę na problem przemocy wobec kobiet z niepełnosprawnościami.
Strona akcji na Facebooku
Więcej o akcjach w 2014 i 2013: http://feminoteka.pl/nazywamsiemiliard

3. Po raz pierwszy ósmomarcowa Manifa przeszła ulicami Koszalina.
Odbywała się pod hasłem „Równość i różnorodność”, a jej zorganizowania podjęło się Koszalińskie Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej ERA. W koszalińskiej Manifie wzięło udział ok. 50 osób.

Małgorzata Fuszara4. Pełnomocniczką rządu ds. równego traktowania została prof. Małgorzata Fuszara. Od lat środowiska równościowe zabiegały właśnie o to, by to stanowisko objęła ekspertka a nie polityczka. Jest jedną z najwybitniejszych polskich ekspertek równościowych, genderowych. Dyrektorka ISNS UW, Ministra ds. Równości Płci i Przeciwdziałania Dyskryminacji w Gabinecie Cieni Kongresu Kobiet.  Wraz z prof. Bożeną Chołuj zakładała pierwsze Gender Studies przy Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego.

5. Powstał Voces Gaudiae (Głosy Radości), pierwszy w Polsce chór LGBTQ i przyjaciół. Pierwszy swój publiczny występ miał w październiku w kilku miejscach w warszawie z okazji Międzynarodowego Dnia Wychodzenia z Ukrycia. Voces Gaudiae został założony w sierpniu 2014 r. przez profesjonalnych muzyków. Teraz  liczy prawie 40 członków. To pierwsza tego typu inicjatywa w Polsce. Jej celem jest próba zaangażowania osób nieheteronormatywnych w działania kulturalne i społeczne oraz m.in. polepszenie wizerunku społeczności LGBTQ.

biedron6. Robert Biedroń został prezydentem Słupska ku zaskoczeniu wielu i radości, mamy nadzieję, jeszcze większej liczby osób. Zdumiewa nadal, ponieważ…  spełnia przedwyborcze obietnice – do pracy jeździ na rowerze lub komunikacją miejską, powołał pełnomocniczkę ds. zrównoważonego rozwoju, przygotowuje się do przeprowadzenia pierwszych konsultacji społecznych w mieście. Ciekawie zapowiada się także zakończenie roku – na sylwestrowej miejskiej imprezie będzie bigos gotowany przez Magdę Gesler, a zamiast fejerwerków, których zwierzęta panicznie się boją – lasery.

encyklopediagender7. Wyszła „Encyklopedia gender”
Praca nad nią trwała cztery lata, w jej tworzeniu wzięło udział 100 badaczek i badaczy, powstało blisko 200 haseł. Encyklopedia podsumowuje stan badań gender studies na Zachodzie i w Polsce; wyczerpująco i merytorycznie wprowadza w historię studiów feministycznych i queer. Osoby naukowo zajmujące się zagadnieniem płci kulturowej i studenci, skazani dotąd na żmudne poszukiwania wśród antologii i tekstów źródłowych, znajdą w Encyklopedii gender przekrojowe opracowanie zagadnień współczesnej humanistyki (m.in. z dziedziny nauk społecznych, o sztuce, a także antropologii, filozofii i teorii literatury). Początkujących czytelników i czytelniczki w tematykę płci kulturowej  wprowadzają  najwybitniejsze polskie badaczki i badacze związani z Instytutem Badań Literackich PAN.

cedaw8. Komitet ds. Likwidacji Dyskryminacji Kobiet ONZ (CEDAW).z niepokojem przyjęł sprawozdanie rządu polskiego nt. równego statusu kobiet i mężczyzn w Polsce. „Polska musi promować równe prawa kobiet i mężczyzn. Powinna także przeciwstawić się próbom degradowania równości płci. Nawet jeśli robi to Kościół katolicki” – zarekomendował Komitet. Sporo miejsca Komitet poświęcił szczególnie gorącemu ostatnio w Polsce tematowi – powielania krzywdzących stereotypów i gender. ONZ jest zaniepokojony brakiem stanowczego przeciwstawienia się „prowadzonej przez polski Kościół katolicki kampanii przeciw 'ideologii gender'” ONZ zarzuca Polsce, że wciąż nie ratyfikowała konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet. Ustawa pozwalająca na ratyfikację dokumentu utknęła w Sejmie, bo posłowie i Kościół upatrują w nim walkę z tradycją.

cudzoziemcy9. W maju 2014 roku weszła w życie nowa Ustawa o cudzoziemcach, która umożliwiła cudzoziemkom i cudzoziemcom zalegalizowanie swojego pobytu w Polsce, ustawa objęła ochroną także ofiary handlu ludźmi. Dzięki ustawie ofiara handlu ludźmi, przy spełnieniu określonych warunków, ma prawo do: czasowego pobytu w ramach „czasu na zastanowienie”; czasowego pobytu w związku z podjęciem współpracy z organem ścigania; zwolnienia ze strzeżonego ośrodka lub aresztu dla cudzoziemców; ochrony przed zobowiązaniem do powrotu; stałego pobytu; otrzymania polskiego dokumentu tożsamości; pomocy w dobrowolnym powrocie.

solidarnośćwgkobiet10. W grudniu miała miejsce premiera filmu „Solidarność według kobiet”
Dwoje artystów: Marta Dzido i Piotr Śliwowski zrobili film o zapomnianych  bohaterkach solidarnościowej rewolucji, bo, jak mówi Marta Dzido: „Kiedyś myślałam, że wolność wywalczyli silni, brodaci mężczyźni. O nich mówiono wszędzie. Je pomijano. O nich mówi się w szkołach. Kobiet podziemia nie ma w podręcznikach.” Prace nad filmem rozpoczęły się w 2012 roku. Artyści poszukiwali pieniędzy na jego realizację m.in. poprzez portal wspieramkulture.pl. Udało się! Premiera filmu miała miejsce w grudniu 2014 roku. Zbiera  bardzo dobre recenzję. Mamy nadzieję, że w 2015 roku wejdzie także do kin.

1.

Nauczyciel pisze dziewczynce, że zamiast konkursem powinna zająć się sprzątaniem

Konkurs

W. chciała wystartować w konkursie dla gimnazjalistów. Została jednak zniechęcona komentarzem nauczyciela. – Wiele wody w Wiśle upłynie, nim nauczyciele zrozumieją, że oceniając niewłaściwie, dają wyraźne świadectwo braku kompetencji – komentuje ekspert. Dyskusja o zmianach w systemie ocen trwa – pisze Justyna Suchecka w „Gazecie Wyborczej”.

(…) Sprawę nagłośnił na blogu Lech Mankiewicz z Polskiej Akademii Nauk. Zna mamę dziewczynki (ona też jest nauczycielką) i cytuje jej słowa o córce: „Postanowiła spróbować swoich sił w konkursie z historii, no i okay, może faktycznie nie jest to jej mocna strona, no ale niech dziecko szuka swego miejsca” (…)

Cały tekst i fotografia: Wyborcza.pl, 09.12.2014 

POZNAŃ: Feminizm indywidualizmem podszyty

feminizmindywidualizmFeminizm indywidualizmem podszyty, czyli o liberalizmie i mainstreamingu, Nancy Frazer i Agnieszce Graff, bell hooks i Beyonce. O socjalizmie i radykalności, o tym, jaki(e) dziś w Polsce mamy feminizm(my) i czy oraz o co jesteśmy w stanie się w tym feminizmie poróżnić?

Koło Naukowe Studiów Genderowych serdecznie zaprasza na warsztaty, które poprowadzi dr Maciej Duda.

18 grudnia 2014 r. (czwartek) o godz. 18:30, sala nr 137, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM , ul. Umultowska 89A, Poznań

Więcej informacji oraz teksty na stronie: Linki do tekstów znajdziesz na stronie Projektu Gender: http://projektgender.home.amu.edu.pl/index.php/8-glowna/10-feminizm-indywidualizmem-podszyty-dr-maciej-duda

Organizowane wydarzenie to próba rozmowy o tym jak w 2014 roku wygląda polski ruch feministyczny. Wygląd implikuje medialność, toteż w trakcie rozmowy skupimy się na tym, jak w różnych przekazach ukazywany jest polski feminizm. Rozmowa obejmie jednak przekazy podmiotowe, co do których można mieć przypuszczenie, że ich autorki(rzy) mają wpływ na ich kształt. Interesować nas będą przede wszystkim media feministyczne i feminizujące, papierowe i elektroniczne. W trakcie spotkania spróbujemy także sprawdzić jak współczesne teorie amerykańskich feministek wykorzystują polskie przedstawicielki akademickiej myśli i społecznej zmiany

POZNAŃ: Przemoc, gender, równe traktowanie. Wykład prof. M. Fuszary

Poznań: wykład Profesor Małgorzaty Fuszary
Pełnomocniczki rządu ds. równego traktowania
PRZEMOC, GENDER,
RÓWNE TRAKTOWANIE

8 grudnia 2014 r. o godzinie 13.30 
w sali 0.1 w Collegium Iuridicum Novum, 
Al. Niepodległości 53, 61-714 Poznań

Profesor Małgorzata Fuszara – profesor nauk humanistycznych, doktor habilitowana nauk prawnych. Prawniczka i socjolożka. Sekretarz stanu w Kancelarii Premiera, pełnomocnik rządu do spraw równego traktowania. Odpowiada za przeciwdziałanie dyskryminacji oraz realizację zasady równego traktowania ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. Związana z Uniwersytetem Warszawskim. Pracuje w Katedrze Antropologii i Socjologii Obyczajów i Prawa Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych.

Autorka kilkudziesięciu prac naukowych dotyczących miedzy innymi udziału kobiet w życiu społeczno-politycznym, reprezentacji politycznej, funkcjonowania sądów rodzinnych. Uczestniczyła w badaniach na temat mniejszości w Polsce oraz Polaków na Wschodzie (Łotwa, Litwa, Ukraina). Ekspertka Rady Europy, Parlamentu Europejskiego. Członkini towarzystw naukowych: Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, International Sociological Association i Research Committee of Sociology of Law.

WARSZAWA: FEM Fest 1| Festiwal Feminizmów | 5-6.12 | Matronat Feminoteki!

10636052_338711429633646_4925909841189435861_nFEM Fest 1 | 5-6.12.2014 | Warszawa | Dwa Osiem | Komuna/Warszawa

Festiwal Fem Fest jest inicjatywą całkowicie oddolną, 100% DIY, radykalną i antyautorytarną. Naszym celem jest wywołanie kreatywnego fermentu, konstruktywna krytyka ruchu feministycznego, wymiana doświadczeń w ruchu i budowanie sieci wsparcia.

P R O G R A M:
5.12 Piątek |
Komuna/Warszawa | Sala mała | Lubelska 30/32 (wejście od ul. Skaryszewskiej)
18:00 Debata: Czym jest feminizm? Od radykalizmu do mainstreamu (szczegóły niebawem)
20:00 Wernisaż hipertekstualnej wystawy Gosi Gąsiorowskiej: „Co to jest feminizm?”

6.12 Sobota |
Teatr Komuna/Warszawa | Lubelska 30/32 
13:00 – 16:00 Warsztat feministyczny dla mężczyzn (sala mała)
17:00 – 20:00 Warsztat antydyskryminacyjny (sala mała)
19:00 Spektakl Weroniki Szczawińskiej: „Jeżycjada” (sala główna)
Bilety na spektakl: 15 zł ulgowy, 25 zł normalny

Klub Dwa Osiem | Zamoyskiego 26A
12:30 – 15:30 Warsztat foto-porno-queer-video
16:30 – 19:30 Warsztat z DIY zabawek erotycznych z recyklingu

Szczegółowych opisów poszczególnych wydarzeń szukajcie na naszej stronie https://femfestiwal.wordpress.com/ w zakładce „program”!

20:30 Koncerty | Wjazd 15 zł + więcej (CEGIEŁKA NA SCHRONISKO DLA KOBIET OFIAR HANDLU LUDŹMI)

HYSJ (elektro-punk, Oslo)
https://nb-no.facebook.com/hysjband
http://hysj.bandcamp.com/
https://www.youtube.com/watch?v=oLc7BVC2yqc

DVA (eksperimental-cosmic-elektro, Czechy)
http://dva2.bandcamp.com/
https://www.youtube.com/watch?v=JPJrHrH4dWc
https://www.facebook.com/hudba2?fref=ts

Wieszcze Niespokojne (psycho-romantic rap, Warszawa)
https://www.youtube.com/watch?v=WfdZJDdbpd0
https://www.facebook.com/WieszczeNiespokojne
https://soundcloud.com/wieszcze-niespokojne

Po koncercie dj-ski set Wieszczów: dubstep/uk bass

Ponad to wegańskie jedzenie, feministyczne dystrybucje, gadżety.

10750027_339385886232867_3309038085317176177_o

WARSZAWA: Zaproszenie na konferencję „Męskość i Kobiecość w lekturach szkolnych”

 Fundacja Punkt Widzenia zaprasza na konferencję „Męskość i Kobiecość w lekturach szkolnych” – podsumowującą projekt „Równia Literacka”, która odbędzie się w Warszawie 21 listopada 2014 r. w i przy współudziale Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk.

 

W programirówniae między innymi:

 • ·         Dlaczego równość jest niezbędna w edukacji – wystąpienie Pełnomocniczki Rządu ds. Równego Traktowania – prof. Małgorzaty Fuszary,
 • ·         Obrazy kobiecości i męskości w baśni – wystąpienie prof. Grażyny Lasoń-Kochańskiej, autorki pracy „Gender w literaturze dla dzieci i młodzieży. Wzorce płciowe i kobiecy repertuar topiczny”.
 • ·         Prezentacja modelowej, równościowej lekcji języka polskiego – praktyczna prezentacja polonisty Krzysztofa Piłata.

Link do informacji o konferencji na stronie fundacji: http://www.punktwidzenia.org.pl/konferencja-meskosc-i-kobiecosc/

Link do wydarzenia na portalu Facebook: https://www.facebook.com/events/891817077504651/

Lista lektur niestereotypowo przedstawiających mężczyzn i kobiety

logopunkt widzeniaFundacja Punkt Widzenia opublikowała raport „Męskość i Kobiecość w lekturach szkolnych. Analiza treści lektur w szkole podstawowej i gimnazjum z perspektywy równości płci”. Stworzono także listę książek przedstawiających mężczyzn i kobiety niestereotypowo. Zapraszamy do lektury recenzji książek, dla dzieci i młodzieży, które prezentują bohaterki i bohaterów w sposób wolny od stereotypów.

Ale Kino G. Bąkiewicz

Córka czarownic D. Terakowska

Dom na krańcu czasu J. Winterson

Dziewczyna z pomarańczami J. Gaarder

Harry Potter J. K. Rowling

Igrzyska śmierci S. Collins

Książka-wszystkich-rzeczy-G.-Kuijer

Mroczne materie P. Pullman

Nie zadzieraj z czarownicą K. Umansky

Siostry pancerne i pies A. Tyszka

Tajemnica galopu M. Widmark H. Willis

Tsatsiki i Retzina M. Nilsson

Zewsząd bardzo daleko U. K. Le Guin

WARSZAWA: QFF / Queer Feminist Film / Feministyczny Film Queerowy

Całoroczny przegląd filmów amerykańskich reżyserek. Kino alternatywne / feministyczne / queerowe / fabuła / dokument / krótki metraż / eksperyment

Ośrodek Studiów Amerykańskich UW, Al. Niepodległości 22

3 listopada 2014, o 18.00 zapraszamy na filmy Barbary Hammer.

Szczegółowy program queerfeministfilm.pl

***

QUEER FEMINIST FILM FEMINISTYCZNY FILM QUEEROWY

Nasz cykl filmowy ma na celu przybliżenie polskim odbiorczyniom i odbiorcom twórczości amerykańskich niezależnych feministycznych reżyserek podejmujących tematy genderowe i kwestie nienormatywnej seksualności. Proponujemy przegląd kina radykalnego zarówno pod względem formalnym jak i tematycznym.   Od wczesnego feminizmu lesbijskiego w filmach Barbary Hammer i Su Friedrich, przez afro-amerykańskie rozmyślania nad nieheteronormatywną historią, stare kobiety odkrywające lesbijską seksualność i dokumenty o scenie drag, do współczesnego kina, gdzie płeć przestaje być jednoznaczna.

Zapraszamy do rozmowy o paradoksach niewidoczności kobiet w historii kina awangardowego i niewidoczności kina formalnie radykalnego w historii feminizmu i ruchów LGBTQ.

Czy kino eksperymentalne może być skuteczne politycznie?

Czy tworzy własne kategorie estetyczne?   Na czym polega „trudność” czy „nieprzyswajalność” filmów eksperymentalnych i czy sama w sobie ma wartość poznawczą?

Przegląd kina ostatnich pięciu dekad pozwoli nam przyjrzeć się ewolucji koncepcji gender, tożsamości, ciała, seksualności, oraz zmieniającym się priorytetom działaczek i działaczyfeministycznych, LGBTQ i związanych z nimi innych ruchów politycznych.

queerfeministfilm.pl

FB: Queer Feminist FILM

[email protected]

Queer Feminist Film Barbara Hammer

zdj.: Barbara Hammer, kadr z filmu Double Strength

KRAKÓW: Konferencja „Gender – edukacja – praca. Cenzury płci i praktyki oporu”

gepW dniach 6-7 listopada 2014 r. w murach Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie odbędzie się ogólnopolska konferencja naukowa pod hasłem „Gender – edukacja – praca. Cenzury płci i praktyki oporu”, nad którą Feminoteka objęła matronat medialny.

Celem konferencji jest podjęcie dyskusji nad rolą edukacji antydyskryminacyjnej w zmieniającej się rzeczywistości społeczno-kulturowej. Zgodnie z rekomendacjami organizacji międzynarodowych (Karta Edukacji Obywatelskiej i Edukacji o Prawach Człowieka Rady Europy) i krajowych (m.in. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie nadzoru pedagogicznego z 10 maja 2013 r.) edukacja ta powinna stać się integralną częścią procesów edukacyjnych na wszystkich poziomach nauczania. Rzeczywistość daleka jest jednak od ideału.

Dlatego też w trakcie obrad uczestnicy i uczestniczki będą zastanawiały/li się nad rolą państwowych instytucji edukacyjnych (szkół, uniwersytetów) w zakresie włączania edukacji antydyskryminacyjnej do nurtu edukacji formalne, a także nad sposobem wykorzystania  potencjału organizacji pozarządowych, działających na rzecz równości i różnorodności. Tytułowe „cenzury płci” to obecne w kulturze formy dyscyplinowania płci (gender) i seksualności, którym podlegamy na co dzień. Dekonstrukcja tego typu normatywizujących praktyk to zadanie, jakie postawiono przed referującymi.

Swój udział w konferencji zapowiedziały osoby aktywnie udzielające się w obszarze edukacji antydyskryminacyjnej, w tym przedstawiciele i przedstawicielki fundacji i organizacji pozarządowych (Fundacja Punkt Widzenia, Fundacja Autonomia, Fundacja Feminoteka, PTPA), a także Anna Mazurczak – przedstawicielka Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.

W drugim dniu Konferencji odbędą się warsztaty antydyskryminacyjne dla studentów i studentek, poświęcone problematyce edukacji antydyskryminacyjnej (Fundacja Autonomia) oraz (nie)obecności kobiet w historii (Fundacja Przestrzeń Kobiet).

Organizatorami konferencji są: Katedra Mediów i Badań Kulturowych oraz Ośrodek Badań nad Mediami Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Fundacja Autonomia oraz Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej.

Konferencja objęta została honorowym patronatem Jego Magnificencji prof. dr hab. Michała Śliwy, Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie.

WARSZAWA: Artystki. Sztuka kobiet w Polsce po 1989 roku: teatr/performans

artystki_kultura liberalnaCo twórczość polskich artystek mówi o 25-leciu polskiej demokracji? Czy metody kształcenia artystek i artystów sprzyjają wychodzeniu poza schematy i stereotypy myślowe? Jak wygląda późniejsza sytuacja zawodowa kobiet teatru: reżyserek, aktorek, scenografek, performerek? Co dziś oznacza dyskryminacja w przestrzeni sztuki i czy ma ona związek z płcią lub orientacją seksualną? Czy w kontekście działań artystycznych płeć i przypisywane ze względu na nią role kulturowe mogą być traktowane jako czynnik wykluczający? Jaką funkcję pełni tu szeroko rozumiana praca niewidzialna? Dlaczego dzieła odnoszące się do sfery seksualności i ról społecznych wciąż pozostają w sferze tabu i są źródłem kontrowersji, jak choćby klasyk polskiego performansu, czyli obieranie ziemniaków w Zachęcie przez Julitę Wójcik?

Do dyskusji o roli płci w sztuce teatru/performansu po 1989 r. zaprosiliśmy: teatrologa, krytyka i aktora – Macieja Nowaka; reżyserkę – Annę Smolar; reżysera i pisarza – Macieja Wojtyszkę oraz Julitę Wójcik – performerkę, autorkę akcji artystycznych. Dyskusję poprowadzi Katarzyna Kasia, filozofka z „Kultury Liberalnej”.

Spotkanie odbędzie się 30 października o godzinie 18.00
w MiTo art.café.books przy ul. Ludwika Waryńskiego 28 (metro Politechnika), warszawskiej galerii sztuki, księgarni i kawiarni.

„Artystki. Sztuka kobiet w Polsce po 1989 r. – sztuki wizualne” to czwarta z serii debat „Odcienie kobiecej polityki”, które „Kultura Liberalna” organizuje wraz z Fundacją im. Róży Luksemburg. Pomysłodawczynią cyklu jest Karolina Wigura, szefowa działu politycznego „Kultury Liberalnej”.

Więcej informacji znajdą Państwo na naszej stronie:
www.KulturaLiberalna.pl

Wstęp wolny! Serdecznie zapraszamy!

ISNS UW zaprasza na podyplomowe Gender Studies.

UW_logoGender Studies – studia i badania nad problematyka społecznej i kulturowej tożsamości płci: opisują, analizują, dekonstruują wszystkie przesądy związane ze stereotypami kobiecości i męskości. Tematyka ta dotyczy wszystkich dziedzin życia i nauki, uzupełnia akademicką wiedzę, „odczarowuje” mity, rozszerza perspektywę o spojrzenie na dokonania całej ludzkości, a nie tylko męskiej połowy. Gender Studies stanowi krytykę kultury i niesie propozycje jej zmiany.
Podyplomowe Studia nad Społeczną i Kulturową Tożsamością Płci „Gender Studies” ISNS UW oferują, co semestr nową ofertę cyklów zajęć z zakresu socjologii, psychologii, prawa, historii, teorii kultury, teorii literatury i innych dziedzin nauk humanistycznych. Łączy je wspólna perspektywa: wykładający prowadzą badania i analizują dokonania swojej dziedziny naukowej z perspektywy tożsamości płci. Studia stanowią nie tylko „uzupełnienie” dotychczasowej wiedzy o to, co było w niej pomijane z powodu wcześniejszego braku zainteresowania i braku badań nad sytuacją kobiet, opisują oraz analizują panujące stereotypy związane z kobiecością i męskością, ale niosą też propozycje nowego spojrzenia na dotychczasową naukę i kulturę, które uwzględnia perspektywę obu płci. Oferta przedmiotów do wyboru zmienia się co semestr – wybór przedmiotów, długość, tryb studiów zależy od Ciebie! (Aby studia skończyć trzeba zebrać wpisy z 12 przedmiotów oraz napisać pracę końcową.)

Rekrutacja do 8 października.
mail: [email protected]
Koordynatorka Gender Studies dr Katarzyna Władyka 0 504 179 222
(sekretariat – ISNS, Nowy Świat 69, pokój 7/8)

http://www.isns.uw.edu.pl/studia_podyplomowe_gender.php

Program Gender Studies w semestrze zimowym 2014/2015

KRAKÓW: Konferencja „Gender – edukacja – praca. Cenzury płci i praktyki oporu”

gepKatedra Mediów i Badań Kulturowych oraz Ośrodek Badań nad Mediami Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Fundacja Autonomia oraz Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej mają zaszczyt zaprosić na ogólnopolską konferencję naukową „Gender – edukacja – praca. Cenzury płci i praktyki oporu”, która odbędzie się w dniach 6-7 listopada 2014 r., w budynku Uniwersytetu Pedagogicznego, przy ulicy Podchorążych 2 w Krakowie. Jej celem  jest podjęcie dyskusji nad rolą edukacji antydyskryminacyjnej w zmieniającej się rzeczywistości społeczno-kulturowej.

 

Zgodnie z rekomendacjami organizacji międzynarodowych (Karta Edukacji Obywatelskiej i Edukacji o Prawach Człowieka Rady Europy) i krajowych (m.in. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie nadzoru pedagogicznego z 10 maja 2013) edukacja ta powinna stać się integralną częścią procesów edukacyjnych na wszystkich poziomach nauczania. Mimo to mamy poczucie, że rzeczywistość daleka jest od tego ideału.

 

Dlatego też w trakcie obrad będziemy poszukiwali i poszukiwały odpowiedzi na następujące pytania:

1. Jaka jest rola państwowych instytucji edukacyjnych (szkół, uniwersytetów) w zakresie wdrażania edukacji antydyskryminacyjnej?

2. W jaki sposób wykorzystać potencjał organizacji pozarządowych, działających na rzecz równości i różnorodności, w obszarze edukacji formalnej?

3. Jakie formy przyjmują współczesne praktyki dyscyplinowania płci i seksualności w procesach edukacyjnych?

4. Jakim mechanizmom „nadzoru” (w rozumieniu Foucaultowskim) podlegają procesy nauczania, zorientowanego na problematykę równości i różnorodności?

5. Co kryje się pod pojęciem „cenzury płci społeczno-kulturowej”?

6. Na ile obowiązujące programy nauczania są skuteczne w zapobieganiu wykluczeniom społecznym ze względu na takie kategorie jak: gender (płeć społeczno-kulturowa), seksualność, wiek, pochodzenie, status ekonomiczny, wyznanie lub bezwyznaniowość, niepełnosprawność itp.?

7. Jak organizować proces nauczania, aby młodzi ludzie pełni świadomie uczestniczyli w życiu lokalnej społeczności i potrafili sprzeciwić się przejawom dyskryminacji w szkole, na uczelni, w miejscu pracy (niezależnie od obranego zawodu) i każdym innym obszarze aktywności życiowej?

8. Jak ograniczać strukturalne źródła przemocy, zakorzenionej w systemie edukacyjnym i pracowniczym?

9. Jak płeć i seksualność są reprezentowane w instytucjach edukacyjnych i miejscach pracy (m.in. w przyjętej polityce edukacyjnej i/lub kadrowej)?

 

Osoby zainteresowane wygłoszeniem referatu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń mija 12 października 2014 r. Formularz prosimy przesyłać na adres: [email protected]

 

Opłata konferencyjna wynosi 400 zł. i przeznaczona zostanie w całości na druk pokonferencyjny w tomie recenzowanym (szczegóły dotyczące płatności otrzymacie Państwo drogą mailową). Osoby planujące wygłoszenie wystąpienia lub udział w panelu dyskusyjnym bez planowanej publikacji książkowej, zwolnione są z powyższej opłaty. Treść wystąpienia możemy udostępnić na stronie Ośrodka Badań nad Mediami UP.

 

Informujemy również, że na drugi dzień konferencji zaplanowaliśmy/ zaplanowałyśmy warsztaty antydyskryminacyjne dla studentów i studentek kierunków pedagogicznych, które poprowadzone zostaną przez trenerki antydyskryminacyjne z Fundacji Autonomia i Fundacji Przestrzeń Kobiet. Szczegółowy program powstanie po zbadaniu potrzeb osób zainteresowanych uczestnictwem.

 

Osoby zainteresowane warsztatami prosimy o mailowe zgłoszenie: [email protected] do dnia 30 września 2014 r. Udział w warsztatach jest bezpłatny.

 

Bieżące informacje dotyczące konferencji można śledzić na stronie: GenderEdukacjaPraca.wordpress.com

Warszawa: Projekt Kobieta Nieheteronormatywna, spotkanie I: ,,Lesbijki a feminizm. Pogmatwane relacje’’

KNH-logo-600Pierwsze spotkanie projektu Kobieta Nieheteronormatywna: ,,Lesbijki a feminizm. Pogmatwane relacje’’ połączone z lekturą tekstu ,,Radicalesbians. Kobieta identyfikująca się z kobietami’’

20 września 2014 r., godz. 16:30

Fundacja Feminoteka, ul. Mokotowska 29A, Warszawa

***

Jak często dane Wam było usłyszeć: ,,Każda feministka to lesbijka”. Albo: „każda lesbijka to feministka”. A nawet: „Feminizm jest teorią, lesbianizm jest praktyką”?
Nadal w powszechnej świadomości mariaż lesbijki i feministki to oczywistość. Ale co o tym myślą same zainteresowane? Relacje wcale nie są łatwe.

Przyjrzymy się im podczas spotkania w Feminotece, które rozpocznie się wykładem o godzinie 19:30 oraz podczas wspólnej lektury tekstu, na którą zapraszamy na godzinę 16:30.

Czy wpływ na relacje lesbijek i feministek mają różnice celów kobiet heteroseksualnych i nieheteroseksualnych? A może to lęk przed radykalnością ruchu kobiecego czy podwójnym stygmatem? Czy może wciąż kobiety nie wyzwoliły się spod wpływu patriarchalnej władzy, która je dzieli?

Podczas spotkania spróbujemy odpowiedzieć na te pytania. Opowiemy również o historii związku les/fem na świecie i w Polsce. Spróbujemy też spojrzeć w przyszłość, zastanowimy się, co można zrobić, żeby zmienić obecny stan rzeczy. Swoim doświadczeniem i wiedzą podzielą się: Marzena Chińcz, Monika Kłosowska, Paulina Kropielnicka, Paulina Szkudlarek.

Wstęp na spotkanie jest wolny.

Przed spotkaniem odbędzie się wspólna lektura tekstu ,,Radicalesbians. Kobieta identyfikująca się z kobietami’’ (1970), jednego z najbardziej znanych tekstów o lesbijkach- rewolucjonistkach-feministkach, prowadzona przez Monikę Kłosowską.

Po raz pierwszy pojawił się w formie ulotki na „Second Congress to Unite Women” w 1970 roku. Grupa Radicalesbians, która napisała ten manifest, przerwała obrady i przeforsowała dyskusję na temat lesbianizmu w ruchu kobiecym. Radicalesbians tworzyły Rita Brown, Ellen Bedoz, Cynthia Ellen, Lois Hart, March Hoffman i Barbara XX.

Prosimy o zgłoszenia (z powodu ograniczonej ilości miejsc) na adres: [email protected]
Tekst jest dostępny na stronie www. knh.vxm.pl

Link do wydarzenia: https://www.facebook.com/events/718999514835277/

KNH plakat

KNH plakat z tematami